ทัวร์ญี่ปุ่น happytrips

 

 

วันที่ 20/03/2017  10:08:37
 รายละเอียดการเดินทาง
  วันเเรก: สนามบินดอนเมือง
 
  วันที่ 2  : นาริตะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ เสิร์ฟไม่อั้น
 
  วันที่ 3  : ชมดอกไม้ตามฤดูกาล (ซากุระ-พิงค์มอส-ลาเวนเดอร์) - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ย่านชินจุกุ
 
  วันที่ 4  : ตะลุยโตเกียว - อิสระท่องเที่ยวช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ เลือกซื้อดิสนีย์แลนด์
 
  วันที่ 5  : สนามบินดอนเมือง

 


 

วันที่ 20/03/2017  15:05:15
 รายละเอียดการเดินทาง
  วันเเรก: สนามบินดอนเมือง - USHIKU DAIBUTSU - AMI PREMIUM OUTLET - นาริตะ
 
  วันที่ 2  : นาริตะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ -  เสิร์ฟไม่อั้น
 
  วันที่ 3  : ภูเขาไปฟูจิ ชั้น 5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - JTC DUTY FREE - โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ย่านชินจุกุ - นำท่านชมซากุีระ
 
  วันที่ 4  : นาริตะิ - สนามบินดอนเมือง

 


 

วันที่ 20/03/2017  10:12:15
รายละเอียดการเดินทาง
  วันเเรก: สนามบินดอนเมือง - พระพุทธรูป USHIKU DAIBUTSU - AMI PREMIUM OUTLET - นาริตะ

  วันที่ 2 :
 นาริตะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ - อาบน้ำแี่ร่ธรรมชาติ - บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ เสิร์ฟไม่อั้น

  วันที่ 3 :
 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - JTC DUTY FREE - โตเีกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - นำท่านชมซากุระ

  วันที่ 4 :
 ตะลุยโตเกียว - อิสระท่องเที่ยวช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์
 
  วันที่ 5 : วัดนาริตะซัน - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

 


 

วันที่ 20/03/2017  10:22:12
 รายละเอียดการเดินทาง
  วันเเรก : สนามบินดอนเมือง - โอซาก้า
 
  วันที่ 2  : เลือก OPTION ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (A:ไกด์นำเที่ยว - เกียวโต - วัดคิโยมิซึ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ปราสาททอง // B:อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย // C:ซื้อแพ็คเกจทัวร์ดิสนีย์แลนด์)
 
  วันที่ 3  :  ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ริงกุเอาท์เล็ต - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

 


 

วันที่ 20/03/2017  10:13:34
 รายละเอียดการเดินทาง
   วันเเรก: สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซาก้า - นาโกย่า

  วันที่ 2 :
 เมืองนาโกย่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่าจิยะ - ลิตเติ้ลเกียวโต - ปราสาทมัตสึโมโต้

  วันที่ 3 :
 เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ - กำแพงหิมะ - เขื่อนคุโรเบะ - เมืองกุโจ - ออนเซ็น
 
  วันที่ 4 : เมืองกุโจ - โอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - ริงค์กุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง

 


 

วันที่ 20/03/2017  14:10:41
 รายละเอียดการเดินทาง
  วันเเรก: สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซาก้า - นาโกย่า
 
  วันที่ 2  : เมืองนาโกย่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่าจิยะ - ลิตเติ้้ลเกียวโต - ปราสาทมัตสึโมโต้
 
  วันที่ 3  : เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ - กำแพงหิมะ - เขื่อนคุโรเบะ - เมืองกุโจ - ออนเซ็น
 
  วันที่ 4  : เมืองกุโจ - เกียวโต - วัดคินคะคุจิ - JTC DUTY FREE ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า
 
  วันที่ 5  : อซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - ริงกุเอ้าท์เล็ต - สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง

 


 

วันที่ 20/03/2017  10:14:47
รายละเอียดการเดินทาง
  วันเเรก: สนามบินสุวรรณภูมิ

  วันที่ 2  : สนามบินชิโตเสะ - เมืองโนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกคุดานิ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล(ไม่รวมค่าเข้า) - คิโรโระ สกี รีสอร์ท(ไม่รวมค่าอุปกรณ์) - ออนเซ็น - บุฟเฟต์ปู 3 ชนิด(ปูขน ปูซูำไว ปูทาราบะ)
 
  วันที่ 3  : เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาจิ - สวนโอโดริ – ทำเนียบรัฐบาลเก่า - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ถนนทานุกิโคจิ
 
  วันที่ 4  : ตลาดปลาโจไกอิจิบะ - โรงงานช็อคโกแลต - หอนาฬิกาซัปโปโร
 
  วันที่ 5  : สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

 

วันที่ 20/03/2017  10:15:43
รายละเอียดการเดินทาง
  วันเเรก : สนามบินสุวรรณภูมิ
 
  วันที่ 2  : สนามบินชิโตเสะ - หุบเขานรกจิโกคุดานิ - ภูเขาไฟโชวะ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - ทะเลสาบโทยะ - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - บุฟเฟต์ปู 3 ชนิด - ออนเซ็นธรรมชาติ
 
  วันที่ 3  : เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – บุฟเฟต์นานาชาติ - ซัปโปโร - หอนาฬิกาโบราณ - สวนโอโดริ – ตึกรัฐบาลเก่า
 
  วันที่ 4  : อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน
 
  วันที่ 5  : สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

 


 

วันที่ 20/03/2017  10:16:25
 รายละเอียดการเดินทาง
  วันเเรก: สนามบินสุวรรณภูมิ
 
  วันที่ 2  : สนามบินชิโตเซะ – เมืองฟุราโนะ – ลานสกีฟุราโนะ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์) - เมืองบิเอะ - สระน้ำสีน้ำเงิน - เมืองอาซาฮิคาว่า - เมนู JAPAN SET - อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น
 
  วันที่ 3  : สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมน – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – เมืองซัปโปโร

  วันที่ 4  : ศาลเจ้าฮอกไกโด - ภูเขาไฟโชวะชินซัง - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล (ไม่รวมค่ากระเช้าและค่าเข้า) - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่า - สวนโอโดริ - หอนาฬิกาซัปโปโร - ถนนทานุกิโคจิ - บุฟเฟต์ปู 3 ชนิด
 
  วันที่ 5  : อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน
 
  วันที่ 6  : สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ

 

 

 https://www.happyteam-center.com/tour/hjttr53b01/ทัวร์ญี่ปุ่น HJT-TR53-B01 TOKYO LOVE LOVE WINTER 5D3N article
วันที่ 27/11/2017   21:19:10

รายละเอียด 

วันที่แรก : สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2 : นาริตะ - โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้ง GOTEMBA PREMIUM OUTLETS - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์เสริฟ์ไม่อั้น

วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 หรือ *ลานสกีฟูจิเท็น* - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - JTC DUTY FREE - ย่านชินจูกุ

วันที่ 4 : ตะลุยโตเกียว - อิสระท่องเที่ยวช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์

วันที่ 5 : สนามบินดอนเมือง

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น HJT-TR53-ฺฺB02 HAPPY TOKYO LOVE LOVE SPRING 5D3Narticle
วันที่ 23/08/2017   14:59:30

รายละเอียด 

วันที่แรก : สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2 : นาริตะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ เสิร์ฟไม่อั้น

วันที่ 3 : หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ

วันที่ 4 : ตะลุยโตเกียว - อิสระท่องเที่ยวช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด

วันที่ 5 : สนามบินดอนเมือง

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น HJT-TR53-B03 HAPPY TOKYO LOVE LOVE SUMMER 5D3Narticle
วันที่ 23/08/2017   15:18:09

รายละเอียด 

วันที่แรก : สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2 : นาริตะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ เสิร์ฟไม่อั้น

วันที่ 3 : หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ

วันที่ 4 : นาริตะตะลุยโตเกียว - อิสระท่องเที่ยวช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด

วันที่ 5 : สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง

 

 

ทริปส์ทัวร์ยอดนิยม
วันที่ 10/11/2017   14:16:32

ประเทศญี่ปุ่น(Japan)ทริปส์ทัวร์ยอดนิยม นั้นก็คงเป็นเพราะประเทศญี่ปุ่นเป็นเมืองที่ยึดถือคงความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองสูงในด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศที่สวยงามอากาศเย็นสบายทั้งปีจึงจะไม่แปลกเลย ว่าญี่ปุ่นจะเป็นเมืองที่มีทริปส์ทัวร์ที่เป็นชื่นชอบและยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว

ญี่ปุ่นทริปส์ทั่วยอดนิยมญี่ปุ่นทริปส์ทั่วยอดนิยม
วันที่ 10/11/2017   04:42:21

 ทริปส์ทัวร์ยอดนิยม ทัวร์ประเทศญี่ปุ่นที่คนไทยและคนทั่วโลกชื่นชอบเป็นที่นิยมมากที่สุด

ก่อนหน้า1234567891011ถัดไป
[Go to top]