ทัวร์ประเทศจีน

ทัวร์ประเทศจีน

 

 

 

สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

ที่ตั้ง:   ประเทศที่ใหญ่ที่สุดของทวีป ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของทวีปเอเชีย มีพื้นที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร โดยมีพรมแดนติดต่อประเทศต่าง ๆ โดยรอบ 15 ประเทศ

ประชากร:   เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก กว่า 1.3 พันล้านคน

เมืองหลวง:   การปกครองส่วนกลางแบ่งออกเป็น 23 มณฑล(รวมถึงไต้หวัน) 5 เขตปกครองตนเอง (มองโกเลีย หนิงเซี่ย ซินเจียง กวางสี และทิเบต) 4 มหานครที่ขึ้นต่อส่วนกลาง (ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เทียนจิน และฉงชิ่ง) และ 2 เขตบริหารพิเศษ(ฮ่องกง และมาเก๊า)

การปกครอง:   ปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน 

ภาษา:   ภาษาจีนกลาง  เป็นภาษาราชการ ชาวจีนในมณฑลต่างๆ มีภาษาพูดท้องถิ่นที่แตกต่างกัน เช่น เสฉวน หูหนาน แต้จิ๋ว ไหหลำ กวางตุ้ง ฮกเกี้ยน ฮักกา และเซี่ยงไฮ้ 

ศาสนา:   ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยนับถือนิกายมหายานและวัชรยาน โดยเฉพาะความคิดลัทธิขงจื้อและเต๋ามีอิทธิพลหยั่งรากลึกซึ้งในภาษาและ วัฒนธรรมของจีนมานับพันๆปี

เงินตรา:   สกุล เงินเรียกว่า “เหรินหมินปี้” โดยมีหน่วยเรียกเป็น “หยวน”

 

ปักกิ่ง

จัตุรัสเทียนอันเหมิน:   จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องใน โอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และหอระลึกประธานเหมาเจ๋อตุง 

พระราชวังต้องห้ามกู้กง:   สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ชมโบราณสถานและ สิ่งก่อสร้างที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร ชมหมู่อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999 ห้อง พระตําหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา

พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน:   พระราชวังแห่งนี้เป็นวังกึ่งอุทยานที่สวยงามมาก สร้างขึ้นประมาณ 800 ปีแล้วสมัยราชวงศ์จิ๋น แต่ผู้ที่ทำให้สิ่งก่อสร้างในนี้สวยงามเป็นที่เลื่องลือ ก็คือพระนางซูสีไทเฮาแห่งราชวงศ์ชิง อันเป็นราชวงศ์สุดท้ายของจีน ชื่อเดิมมีเปลี่ยนกันไปหลายชื่อ แต่พระนางตั้งชื่อให้ใหม่ว่า อี้เหอหยวน แปลว่าอุทยานเพื่อพลานามัยอันผสมกลมกลืนกันได้ด้วยดี เมื่อเดินเข้าไปในบริเวณ สิ่งแรกที่เห็นคือทะเลสาบกว้างใหญ่ ซึ่งเกิดจากแรงงานคนขุดขึ้นมา แล้วเอาดินที่ขุดพูนขึ้นไปเป็นเนินเขาข้างทะเลสาบนั้นเอง ผู้สร้างคือฮ่องเต้เฉียนหลงใช้ในการฝึกซ้อมทัพเรือ
กำแพงเมืองจีน:   สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกในยุคกลาง มีระยะทาง ยาวกว่า 7,000   กิโลเมตร สิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและใช้เวลา สร้างนานที่สุดในโลกที่เกิดขึ้นด้วยฝีมือของมนุษย์มีการเกณฑ์แรงงานเกือบล้านคน  และยังมีแรงงานจากพวกนักโทษ ผู้ซึ่งถูกโกนหัวและมีตรวนเหล็กคล้องคอ คนเหล่านี้ต้องทำงานในถิ่นทุรกันดารท่ามกลางอุณหภูมิเลวร้ายคือ 35องศาเซลเซียสในฤดูร้อน และ -21องศาเซลเซียสในฤดูหนาว ต้องอดๆอยากๆเพราะเสบียงที่ส่งมามักถูกขโมยกินหรือถูกยักยอกนำไปขาย คนงานนับพันจึงต้องล้มตาย ร่างถูกฝังอยู่ใต้กำแพงเมืองจีนจึงได้รับการขนานนามว่าเป็น “หลุมฝังศพที่ยาวที่สุดในโลก” รวมๆแล้วมีระยะทางยาวกว่า 50,000 กิโลเมตร ซึ่งสามารถล้อมโลกกว่า 1รอบ 
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง: ที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจีนในยุคราชวงศ์หมิง จนยุคเริ่มต้นถึงสิ้นสุดราชวงศ์ โดยใช้หุ่นขี้ผึ้งเหมือนจริงกว่า 126 ชีวิต ซึ่งมีทั้งบุคคลสำคัญและมีชื่อเสียงในสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ ศิลปิน นักกีฬา ฯลฯ แสดงไว้ในห้องทั้งหมด 26 ห้อง 

ประตูชัย: สถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองปักกิ่ง เป็นประตูเมืองซึ่งในสมัยโบราณ ก่อนทำการรบ จะมีการบวงสรวง และขอพรจากปี่เซียะ(ผีซิว) ประจำเมืองที่ประตูชัยนี้ และที่นี่ท่านจะได้ศาสตร์แห่งการเสริม บารมี ศาสตร์การแก้ไขฮวงจุ้ยของชาวจีน และท่านที่ทําการค้าขาย หรือทำธุรกิจ สามารถเช่า “ผีซิว” เพื่อนำไปตั้งเป็นเครื่องรางของมงคลกับบ้าน ห้างร้าน และกิจการของท่าน

ตลาดรัสเซีย: ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่อยู่บนถนนยาวกว่า 400 เมตร ตั้งอยู่ภายใน บริเวณที่ตั้งของสถานทูต นานาชาติ มีร้านค้ากว่า 300 ร้านตั้งเรียงรายไปตามสองข้างถนน ไม่ว่าจะเป็น ผ้าไหม เสื้อผ้า งานฝีมือ เครื่องหนัง ของที่ระลึก ฯลฯ ในราคาขายปลีกและส่ง 

 

เซี่ยงไฮ้

 

หมู่บ้านโบราณหนันฉุน:   เป็นหมู่บ้านที่คงคุณค่าวัฒนธรรมประเพณี และรักษาวิถีชีวิตความสวยงามของธรรมชาติไว้ได้อย่างลงตัว จนได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของจีนเป็นแห่งแรก ตั้งอยู่บน ที่ราบของแม่น้ำแยงซี  ไปทางทิศตะวันออกของเมืองหูโจว ในจังหวัดทางภาคเหนือของมณฑลเจ้อเจียงและมณฑลเจียงซู เมืองโบราณหนุนฉุน ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ร่ำรวยที่สุดในหมู่ 6 เมืองโบราณของจีน  เมื่อเทียบกับ เมืองโจวจวง (Zhouzhuang) เมืองถ่งลี่ (Tongli) เมืองหลู๋จื๋อ ( Luzhi) เมืองซีถาง (Xitang) และเมืองอู่เซิ่น ( Wuzhen)

  หมู่บ้านชาหลงจิ่ง:   แหล่งผลิตใบชาที่ขึ้นชื่อของหังโจว “ใบชาหลงจิ่ง”  ซึ่งแปลว่า ชาบ่อมังกร ของทะเลสาบซีหูนั้น เป็นใบชาที่มีชื่อเสียงที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศจีน กล่าวกันว่า “ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน”  นอกจากจะมีไร่ชาอันกว้างใหญ่ให้ชมแล้ว ยังจะได้ชมกระบวนการผลิตใบชาแห้งและชิมชาด้วย 
  ถนนโบราณเหอฟางเจีย:   ตั้งอยู่เชิงเขาอู๋ซันของเมืองหังโจว เป็นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหังโจได้อย่างดีถนนสายนี้ มีความยาว 460 เมตร กว้าง 120 เมตร ในสมัยราชวงศ์ซ่งของจีนเมื่อ 880 กว่าปี ก่อน ขณะที่เมืองหังโจวเป็นราชธานีอยู่นั้น ถนนเหอฟางเจียเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการค้าในสมัยนั้น ปัจจุบันซึ่งเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของหังโจว ถนนสายนี้มีบ้านเรือนสมัยเก่าที่ยังอนุรักษ์ไว้ สองฟากฝั่งของถนนล้วนทำเป็นร้านค้าขายของมากมาย ราคาก็ไม่แพง
  มหานครเซี่ยงไฮ้:   มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้าแยงซี เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต้มีพื้นที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 14 ล้านคน เป็นเมืองท่าพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต้ ที่ได้รับการพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “นครปารีสแห่งตะวันออก” 
ตลาดเฉินหวังเมี่ยว:   หรือตลาดร้อยปีเซี่ยงไฮ้เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้ เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง แต่ทำเป็นร้านขายของมีทั้งของพื้นเมืองโบราณ ของที่ระลึก และสินค้าสมัยใหม่อย่างรองเท้ากีฬา กระเป๋า อีกทั้งยังมีร้านขายขนมและอาหารพื้นเมืองอีกมากมาย ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
อุโมงค์เลเซอร์:   เป็นอุโมงค์ลอดแม่น้ำสายแรกในประเทศจีน เพื่อข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามใช้เวลาประมาณ 5 นาทีภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์เป็ นรูปต่างๆ ตื่นตาตื่นใจ แสง สีเสียง ภายในอุโมงค์เปลี่ยนแปลงตลอดระยะทาง บางช่วงทำให้รู้สึกเหมือนเดินทางอยู่ในห้วงอวกาศเลยทีเดียว อุโมงค์เลเซอร์มีความลึกลงไปจากพื้นแม่น้ำ 9 เมตร ความยาว 646.70 เมตร สร้างเสร็จ เมื่อปีค.ศ. 2000 ถือว่าเป็น 1 ใน 5 อย่างที่  นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนเซี่ยงไฮ้ต้องห้ามพลาด 
ถนนหนานจิง:   ถนนคนเดินที่เป็นแหล่งช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมและสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมของคนไทยอีกแห่งหนึ่ง เป็นแหล่งช้อปปิ้งเก่าแก่ในเซี่ยงไฮ้ มีสินค้าแบรนด์เนมระดับโลก และร้านค้าหรูๆ มากมาย กินพื้นที่ตั้งแต่ฝั่งตะวันตกของ “เดอะบันด์” ไปจนถึง “พีเพิลส์ สแควร์” ระยาวทางยาวถึง 3-4 กิโลเมตร ในช่วงเวลากลางวันถนนเส้นนี้จะเปิดให้รถวิ่ง แต่หลัง 6 โมงเย็นไปแล้ว จะกลายเป็นถนนคนเดิน
จัตุรัสหยวนหยง:   เป็นจัตุรัส แห่งใหม่ที่ชาวต่างชาติมาลงทุนในเมืองซูโจว สร้างได้อย่างสวยงาม เป็นสถาปัตยกรรมแบบใหม่ พร้อมชมความอลังการของจอยักษ์ลอยฟ้าความยาวกว่า 500 เมตรของเมืองซูโจว 
พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ:   นำท่านชมพระพุทธรูปปางห้ามญาติทองสำริดองค์ใหญ่ที่เขาหลิงซาน ซึ่งมีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน ประทับอยู่บนเนินเขาหลิงซาน หันพระพักตร์ออกสู่ทะเลสาบไท่หู เป็นพระพุทธรูปที่มีพระพักตร์งดงาม ที่เมื่อเดินไปทางใด ก็เหมือนว่าองค์พระกำลังมองตามเราอยู่ ทุกวันวัดหลิงซานยังมีจุดแสดงรูปปั้นจำลอง พระพุทธเจ้ากำเนิดในดอกบัว โดยกลีบดอกบัวค่อยๆบานออก จนกระทั่งกำเนิดพระพุทธเจ้าขึ้นเป็นการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจ เพราะเป็นการแสดงประกอบกับน้ำพุดนตรี พาท่านชมหอพระพุทธ ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ได้อย่างสวยงาม ชมศาลาฝานกง ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไท่หูที่กว้างใหญ่ ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดการประชุมพุทธศาสนาโลก ครั้งที่ 2 เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการ

 

 ทัวร์ประเทศจีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ HCS-XW54-A02 HAPPY HELLO SHANGHAI SPRING 5D4N
ทัวร์ประเทศจีน ทัวร์ปักกิ่ง HCB-XW43-A04 PANG PANG PANG BEIJING AUTUMN 4D3N
ทัวร์ประเทศจีน ทัวร์ปักกิ่ง HCB-XW43-A03 PANG PANG PANG BEIJING SUMMER 4D3N
ทัวร์ประเทศจีน ทัวร์ปักกิ่ง HCB-XW43-A02 PANG PANG PANG BEIJING SPRING 4D3N
ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]