ทัวร์ปาย

 

วันเดินทาง

ราคาพิเศษ จองก่อน

ราคาปกติ

ทัวร์ปาย 2-6 . 55

1 ก.ค. ลด 200 บาท

5,900

ทัวร์ปาย 10-14 . 55

1 ก.ค. ลด 200 บาท

5,900

ทัวร์ปาย 20-24 .55

1 ก.ย. ลด 200 บาท

5,900

ทัวร์ปาย 1  – 5 พ.ย.

1 ต.ค. ลด 200 บาท

5,900

ทัวร์ปาย 2- 6  . 55 

1 พ.ย. ลด 300 บาท

6,500

ทัวร์ปาย 7-11. 55 

1 พ.ย. ลด 300 บาท

6,500

ทัวร์ปาย 22-26 . 55 

1 พ.ย. ลด 300 บาท

6,500

ทัวร์ปาย 29 . 55 – 2 .56

15พ.ย. ลด 400 บาท

6,900

ทัวร์ปาย 30 . – 3 . 56

15พ.ย. ลด 400 บาท

6,900

วันแรก

กรุงเทพฯ - อ่างทอง - ฮอด

18.30 น.

พร้อมกันที่ ณ สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ

สำหรับท่านที่อยู่แถวดินแดง รอขึ้นรถ ณ ปั้ม ปตท. ตรงข้าม มหาวิทยาลัยหอการค้า

สำหรับท่านที่อยู่ใกล้รังสิต รอขึ้นรถ ตรงข้าม ห้างฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

19.00 น. นำท่านออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ วีไอพี สู่ จ.เชียงใหม่ พร้อมบริการอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
20.00 น. รับประทาน (2) ณ ร้านอาหาร จ. อ่างทอง แบบเซ็ตโต๊ะ

ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน

ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน

ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน

ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน

วันที่สอง ออบหลวง – สวนสนบ่อแก้ว – ถ้ำแก้วโกมล – วัดจองกลาง – วัดจองคำ –หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว - พระธาตุดอยกองมู - แม่ฮ่องสอน ทัวร์แม่ฮ่องสอน 
04.30 น

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จ. เชียงใหม่ ให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว

05.00 น. พร้อมบริการอาหารเช้า (2) ณ ร้านอาหารอินทนนไอร์แลนด์
06.00 น. นำท่านเปลี่ยนรถเป็น รถตู้ปรับอากาศท้องถิ่น เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติออบหลวง มีความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ประกอบด้วยโขดผา แมกไม้และลำน้ำที่ไหลแรงผ่านหลืบเขา ที่ชาวเมืองเหนือเรียกว่า “ออบหลวง” แกรนด์แคนยอนเมืองไทย 1 ใน Unseen Thailand ซึ่งเป็นเสมือนรูปเขาหินจูบกัน แฝงด้วยตำนานรัก อันหวานซึ้ง และตำนานเจ้าพ่อออบหลวง อันศักดิ์สิทธิ์ ชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติภายในเขตอุทยานฯ
09.00 น. นำท่านเดินทางถึง สถานีวัฒนวิจัยบ่อแก้ว (สวนสนบ่อแก้ว) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจวัตถุดิบเพื่อทำเยื่อกระดาษ เป็นแปลงทดลองปลูกพืชจำพวกสน และยูคาลิบตัส ในเนื้อที่ทั้งหมด 2,072 ไร่ อากาศของที่นี่ชื้นและเย็นตลอดปี งามด้วยทิวสนที่ปลูกอย่างเป็นระเบียบงามตา จึงทำให้บริเวณสถานีกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมแห่งหนึ่งสวยงามเหมาะแก่การถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
10.30 น. นำท่านเดินทางถึง ถ้ำแก้วโกมล ชมความงามของหินงอก หินย้อย ที่ถือว่าสวยที่สุดในประเทศไทย 1 ใน Unseen Natures and Wonders และเป็นอันดับ 1 ใน 3 ของโลก ซึ่งงดงามเหมือนดั่งเกล็ดน้ำแข็ง เกาะทั่วผนังห้องชมความสวยงาม ซึ่งสมเด็จพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร ถ้ำแม่ลาน้อย และได้พระราชทานนามถ้ำแม่ลาน้อยเป็นชื่อ “ ถ้ำแก้วโกมล ’’ และได้พระราชทานนามชื่อห้องในถ้ำแก้วโกมลซึ่งอยู่ภายในถ้ำเป็นชั้นๆจำนวน 5 ชั้นดังนี้ ชั้นที่หนึ่ง นามห้อง พระทัยธาร ชั้นที่สอง นามห้อง วิมานเมฆ ชั้นที่สาม นามห้อง เฉกหิมพานต์ ชั้นที่สี่ นามห้อง ม่านผาแก้ว ชั้นที่ห้า นามห้อง เพริดแพร้วมณีบุปผา
12.00 น บริการอาหารกลางวัน (3) ร้านอาหาร ภิญโญ
13.00 น. นำทุกท่านเดินทางสู่ จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างทางพักผ่อนตามอัธยาศัย...
15.00 น. นำทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว หรือชาวปาดอง ซึ่งมีนักธุรกิจนำพวกปาดองมาปลูกสร้างบ้านอาศัยอยู่แบบดั้งเดิมของเขา ไม่ได้ทำมาหากินด้วยอาชีพการเกษตร เขาไม่สามารถบุกหักล้างถางป่าสำหรับการเพาะปลูกได้เพราะอาศัยอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ชาวปาดอง จึงมีรายได้หลักจากนักท่องเที่ยวเยี่ยมชม และซื้อสินค้าที่ทำโดยชาวปาดอง
16.30 น. นำท่านเดินท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยกองมู นมัสการพระธาตุประจำเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวเมือง กล่าวกันว่าใครที่มาแม่ฮ่องสอนแล้วไม่ได้ไปที่นี่ถือว่า ยังมาไม่ถึง นอกจากเป็นศาสนสถานสำคัญแล้วยังเป็นจุดชมทิวทัศน์เมืองแม่ฮ่องสอนอีกด้วย
18.00 น. นำท่านเดินทาง บ้านรักไทย บริการอาหารเย็น (4) ณ ร้านอาหาร ลีไวน์รักไทย
18.30 น. สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก ...ลีไวน์รักไทย โฮมสเตย์ สัมผัสอากาศหนาวเย็นทั้งปี นำท่านชิมชาอันเลื่องชื่อของบ้านรักไทย และชิมไวน์ผลไม้นานาชนิด ผลิดโดยชาวบ้านรักไทย สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย...

 • ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

  ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน

  ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

  ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน

  ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

  ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน

  ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

  ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน

  ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

  ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน

  ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

  ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน

  ถ้ำแก้วโกมลปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

  ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน

  ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

  ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน

  ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

  ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน

  ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

  ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน

  ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

  ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน

  ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

  ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน

  ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

  ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน

  ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

  ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน

  ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

  ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน

  ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

  ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน

  วันที่สาม ปางอุ๋ง – ภูโคลน – ถ้ำลอด – Coffee in love - สะพานประวัติศาสตร์ -วัดน้ำฮู- ปาย 
  04.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า
  05.00 น. นำท่านเดินทางไปถึง บ้านรวมไทย โดย รถสองแถวท้องถิ่น เพื่อความปลอดภัยเนื่องจากถนนค่อนข้างแคบ ชมบรรยากาศของสายหมอกรอบ ๆ ทะเลสาบ ซึ่งงดงามจนเปรียบได้เป็น Switzerland เมืองไทย และเดินเล่นชมพันธุ์ไม้จากต่างประเทศ ที่ปลูกอยู่มากมายในโครงการตามพระราชดำริ ปางตอง 2 หรือ ปางอุ๋ง ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ทอแสงสีทองตกกระทบผืนน้ำ สะท้อนอาบแนวสนจนกลายเป็นสีทอง ซึ่งเป็นช่วงที่สวยทีสุดของปางอุ๋ง
  07.00 น บริการอาหารเช้า (5) ร้านอาหาร ลีไวน์รักไทย
  09.00 น. นำท่านเดินทางถึง ภูโคลน 1 ใน UnSeen Thailand ซึ่งภายในโลกมีแหล่งโคลนเช่นนี้อยู่เพียงสามแห่งเท่านั้น และหนึ่งในสามแหล่งนั้น นั่นคือ ภูโคลน แหล่งโคลนสุขภาพของเมืองไทย ให้ท่านได้ทดลองพอกโคลน ซึ่งจะช่วยให้ผิวพรรณผุดผ่อง และช่วยการหมุนเวียนของโลหิต หรือ จะลองแช่เท้ากลางบ่อสปากันได้ ตามอัธยาศัย...
  11.00 น. นำท่านเดินทางถึง อ.ปางมะผ้า นำท่านเข้าชมความสวยงามอันน่าพิศวงของ ถ้ำลอด ชมหินงอกหินย้อยที่ ถ้ำเสาหิน ถ้ำตุ๊กตา ล่องแพ ไม้ไผ่ นั่งได้ 4-5 คน (รับน้ำหนักได้ 300 กก.) สู่ ถ้ำผีแมน 1 ใน UnSeen Thailand เคยพบโบราณวัตถุต่าง ๆ ภายในถ้ำแห่งนี้ เช่น เศษภาชนะดินเผา ฟัน กระดูกของมนุษย์โบราณ เมล็ดพืช เครื่องมือหิน รวมทั้งโลงผีแมนจำนวน 10 โลง มีทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ สันนิษฐานว่าเป็นโลงศพของมนุษย์โบราณ ปัจจุบันในถ้ำมีเพียงโลงผีแมนให้ชมเท่านั้น
  12.30 น. 

  บริการอาหารกลางวัน (6) ร้านอาหาร ร้านแก้วโมรา

  14.30 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.ปาย นำท่านเดินทางถึง วัดน้ำฮู กราบหลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่พระเศียรส่วนบนเปิดปิดได้ และมีน้ำขัง ยังเป็นที่ประดิษฐาน เจดีย์ของสมเด็จพระสุพรรณกัลยา เป็นที่เชื่อกันว่า ภายใต้เจดีย์นี้มี เส้นพระเกศาของพระองค์อยู่ด้วย
  15.00 น. นำท่านชมและถ่ายรูปกับร้านกาแฟ Coffee in love ร้านกาแฟยอดฮิตที่ใคร ๆ ต้องไปถ่ายรูป
  16.00 น. นำท่านชม สะพานประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ช่วงที่ญี่ปุ่นเรืองอำนาจอยู่ในประเทศไทย โดยมีวัตถประสงค์เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงกำลังพลและอาวุธสู่พม่าเช่นเดียวกันกับ สะพานข้ามแม่น้ำแคว ในอดีตสะพานนี้เคยถูกใช้เป็นเส้นทางเดินทางของประชาชนทั่วไป จนกระทั่งปัจจุบันก็มีการสร้างสะพานคอนกรีตมาตรฐานแทนที่ เมื่อสะพานนี้ทรุดโทรมลง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะเดินทางมาถ่ายรูปและเดินเท้าข้ามสะพานแห่งนี้ เพื่อเป็นที่ระลึกในการมาเยือน อ.ปาย
  17.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ...
  19.00 น. บริการอาหารเย็น (7) ณ ร้านอาหาร
  พักผ่อนหรือท่องราตรี เมืองปาย กันตามสบาย ......ราตรีสวัสดิ์

 • ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

  ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน

  ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

  ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน

  ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

  ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน

  ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

  ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน

  ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

  ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน

  ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

  ทัวร์ปาย ปาย

  ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

  ปาย ทัวร์ปาย

  ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

  ปาย ทัวร์ปาย

  ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

  ปาย ทัวร์ปาย

  ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

  ปาย ทัวร์ปาย

  ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

  ปาย ทัวร์ปาย

  ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

  ปาย ทัวร์ปาย

  วันที่สี่ ห้วยน้ำดัง – ขุนแม่ยะ - โป่งเดือดป่าแป๋ - สวนสัตว์เชียงใหม่ – แพนด้า - ถนนคนเดินเชียงใหม่  
  05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า
  06.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ ห้วยน้ำดัง ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้า 
  07.00 น. พร้อมบริการอาหารเช้า (8) ณ ร้านอาหารครัวสายหมอก
  08.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ดอยขุนแม่ยะ (ชมปลายเดือนธันวาคม - ก.พ. นะครับ) ซากุระ ดอยขุนแม่ยะ เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติตามช่วงฤดูกาล เมื่อเริ่มเข้าฤดูหนาวของทุกปี ต้นซากุระ หรือนางพญาเสือโคร่ง ในบ้านเราก็จะทิ้งใบ และผลิดอกเบ่งบานเต็มต้นอย่างดงาม โดยเฉพาะที่หน่วยต้นน้ำ ขุนแม่ยะ จะมีลักษณะเป็นพิเศษที่มีการปลูกกันทั่วดอย หนาแน่น มีความสวยงามด้วยสีชมพูปกคลุมทั่วดอย จึงนิยมเรียกกันว่า "ดอยสีชมพู" นำท่านชมความมหัศจรรย์ของน้ำพุร้อนที่ โป่งเดือดป่าแป๋ (UNSEEN) จากนั้นเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่
  12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร(9) หลังอาหาร
  13.00 น.

  นำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์เชียงใหม่ ชมสมาชิกใหม่ ลูกแพนด้าน้อย นำท่านชม เชียงใหม่ ซู อควาเรียม หรือบ้านหิมะ ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอุโมงค์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่ยาวที่สุดในโลก มีความยาวกว่า 133 เมตร มีพันธุ์สัตว์น้ำ (น้ำจืดและน้ำเค็ม) รวมกันกว่า 250 ชนิด จำนวนกว่า 8,000 ตัว เพิ่งเปิดตัว 25 ตุลาคม 2551

  18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (10)
    หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน เลื้อกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ

  ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

  ปาย ทัวร์ปาย

  ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

  ปาย ทัวร์ปาย

  ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

  ปาย ทัวร์ปาย

  ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

  ปาย ทัวร์ปาย

  ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

  ปาย ทัวร์ปาย

  ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

  ปาย ทัวร์ปาย

  ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

  ปาย ทัวร์ปาย

  ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

  ปาย ทัวร์ปาย

  ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

  ปาย ทัวร์ปาย

  ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

  ปาย ทัวร์ปาย

  ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

  ปาย ทัวร์ปาย

  ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

  ปาย ทัวร์ปาย

  ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

  ปาย ทัวร์ปาย

  ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

  ปาย ทัวร์ปาย

  ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

  ปาย ทัวร์ปาย

  ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

  ปาย ทัวร์ปาย

  วันที่ห้า กรุงเทพฯ
  05.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

   

  ที่พัก ปาย

  ชื่อโรงแรม ปาย

  ที่พัก ปาย ระดับ C เดลดอยรีสอร์ท ,
  ที่พัก ปาย ระดับ B  ปายฮิลไซด์ รีสอร์ต, ปายคำ , เมืองปาย
  ที่พัก ปาย ระดับ A ฮัท อิง ปาย รีสอร์ท, ปายฮอทสปริง รีสอร์ต , ปายรีเวอร์เม้าเท่น รีสอร์ต , มาริปาย, ปายมินตรา

  ที่พัก แม่ฮ่องสอน

  ชื่อโรงแรม แม่ฮ่องสอน

  ที่พัก แม่ฮ่องสอน ระดับ C โกลเด้นฮัท
  ที่พัก แม่ฮ่องสอน ระดับ B โรงแรมใบหยกชาเล่ย์ , โรงแรม ธนโชติรีสอร์ท, บ้านรักไทย
  ที่พัก แม่ฮ่องสอน ระดับ A โรงแรม MOUNTAIN INN หรือเทียบเท่า 

   

  กรุ๊ปเหมาหมู่คณะ ปาย ทัวร์ปาย พักระดับ C

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  รับเชียงใหม่

  5,500

  5,300

  4,900

  4,700

  4,600

  4,500

  เดินทางจากกรุงเทพฯ

  6,300

  5,900

  5,700

  5,500

  5,300

  5,100

  เดินทาง 3-7 ธ.ค.

  6,600

  6,300

  5,900

  5,500

  5,400

  5,300

  29-2 ม.ค. 53 / 30 ธ.ค.-3 ม.ค. 52 8,000 7,700 7,300 6,900 6,800 6,700
     แม่ฮ่องสอน ปาย 22-26 ต.ค. 53
  แม่ฮ่องสอน ปาย 28 ต.ค.-1 พ.ย. 53
  แม่ฮ่องสอน ปาย 4-8 พ.ย. 53
  แม่ฮ่องสอน ปาย 11-15 พ.ย. 53
  แม่ฮ่องสอน ปาย 19-23 พ.ย. 53
  แม่ฮ่องสอน ปาย 25-29 พ.ย. 53
  แม่ฮ่องสอน ปาย 3-7 ธ.ค. 53
  แม่ฮ่องสอน ปาย 9-13 ธ.ค. 53
  แม่ฮ่องสอน ปาย 16-20 ธ.ค.53
  แม่ฮ่องสอน ปาย 23-27 ธ.ค. 53
  แม่ฮ่องสอน ปาย 29-2 ม.ค. 54
  แม่ฮ่องสอน ปาย 30-3 ม.ค. 54
  แม่ฮ่องสอน ปาย 31 ม.ค.- 4 ม.ค. 54
  แม่ฮ่องสอน ปาย 6-10 ม.ค. 54
  แม่ฮ่องสอน ปาย 13-17 ม.ค. 54
  แม่ฮ่องสอน ปาย 20-24 ม.ค. 54
  แม่ฮ่องสอน ปาย 27-31 ม.ค. 54
  แม่ฮ่องสอน ปาย 12-16 ก.พ. 54
  แม่ฮ่องสอน ปาย 18-22 ก.พ. 54
  แม่ฮ่องสอน ปาย 26-2 มี.ค. 54
  แม่ฮ่องสอน ปาย 12-16 เม.ย. 54
  ทัวร์แม่ฮ่องสอน 4-8 ธ.ค. 51 article
  ทัวร์แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย 27-1 ธ.ค. 51 article
  ทัวร์แม่ฮ่องสอน 20-24 พ.ย. 51 article
  ทัวร์แม่ฮ่องสอน 13-17 พ.ย. 51 article
  ทัวร์แม่ฮ่องสอน 6-10 พ.ย. 51 article
  ทัวร์แม่ฮ่องสอน 30 ต.ค. - 3 พ.ย. 51 article
  ทัวร์แม่ฮ่องสอน 22-26 ต.ค. 51 article
  ทัวร์แม่ฮ่องสอน 16-20 ต.ค. 51 article
  test 2
  test
  แม่ฮ่องสอน ปาย 9-13 ก.ย. 53
  แม่ฮ่องสอน ปาย 11-15 ส.ค. 53 article
  แม่ฮ่องสอน ปาย 23-27 ก.ค. 53
  ภาพแบนเนอร์ article
  ก่อนหน้า1ถัดไป
  [Go to top]