ทัวร์สิบสองปันนา

 

HP146 สิบสองปันนา 6 วัน 5 คืน ราคา 8,900 บาท

กรุงเทพ – เชียงราย - เชียงของ-ห้วยทราย (แขวงบ่อแก้ว)-หลวงน้ำทา-เมืองหล้า เชียงรุ้ง-สิบสองปันนา-ล่องเรือแม่น้ำโขง – ตลาดไทลื้อ – เมืองกาหลั่นป้า – หมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อ - เมืองหล้า-เมืองหล้า – หลวงน้ำทาง – เชียงของ – กรุงเทพฯ

 คลิป ทัวร์สิบสองปันนา

 

ทัวร์สิบปสองปันนา ตอนที่1 สวนป่าดงดิบ การแสดงนกยูง

 

ทัวร์สิบปสองปันนา ตอนที่2 การแสดงหมู่บ้านวัฒนธรรม เผ่าไอนี่(อีก้อ)

ทัวร์สิบปสองปันนา ตอนที่3 ล่องแม่น้ำโขง

ทัวร์สิบสองปันน าตอนที่ 4 โชว์พาราณสี

ทัวร์สิบสองปันนาตอนที่ 5 โชว์พาราณสี

 

ทัวร์สิบสองปันนา ตอนที่ 6 โชว์พาราณสี

 

ทัวร์สิบสองปันนา ตอนที่ 7 โชว์พาราณสี

 

ทัวร์สิบสองปันนา ตอนที่ 8 วัดหลวงเมืองลื้อ

 

ทัวร์สิบสองปันนา ตอนที่ 9 หมู่บ้านไทลื้อ

 

ทัวร์สิบสองปันนา ตอนที่ 10 วัดป่าเจ[Go to top]