ทัวร์ ฮ่องกง

Code

Programs

Airlines

Period

Adult

THK1

ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน

EK

3-5 MAR 2012

19,900

 

D1: สุวรรณภูมิ-ฮ่องกง

 

10-12 MAR 2012

19,900

 

D2: วิคตอเรียพีค-รีพัลเบย์-ดิสนีย์แลนด์

 

17-19 MAR 2012

20,900

 

D3: ฮ่องกง-สุวรรณภูมิ

 

24-26 MAR 2012

20,900

 

ACCOM: BP International หรือเทียบเท่า

 

31 MAR-3 APR 2012

20,900

THK2

ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน (พักฮอลลีวู๊ด 1 คืน)

EK

3-5 MAR 2012

21,900

 

D1: สุวรรณภูมิ-ฮ่องกง

 

10-12 MAR 2012

21,900

 

D2: วิคตอเรียพีค-รีพัลเบย์-ดิสนีย์แลนด์

 

17-19 MAR 2012

22,900

 

D3: ฮ่องกง-สุวรรณภูมิ

 

24-26 MAR 2012

22,900

 

ACCOM: BP International // Disney's Hollywood

 

31 MAR-3 APR 2012

22,900

THK3

ฮ่องกง-เกาะลันตา-กระเช้านองปิง 3 วัน

EK

3-5 MAR 2012

18,900

 

D1: สุวรรณภูมิ-ฮ่องกง

 

10-12 MAR 2012

18,900

 

D2: วิคตอเรียพีค-รีพัลเบย์-เกาะลันตา-ไหว้พระใหญ่

 

17-19 MAR 2012

19,900

 

D3: ฮ่องกง-สุวรรณภูมิ

 

24-26 MAR 2012

19,900

 

ACCOM: BP International หรือเทียบเท่า

 

31 MAR-3 APR 2012

19,900

THK4

ฮ่องกง-ไหว้พระเสริมบารมี 5 วัด 3 วัน

EK

3-5 MAR 2012

19,900

 

D1: สุวรรณภูมิ-ฮ่องกง

 

10-12 MAR 2012

19,900

 

D2: วิคตอเรียพีค-รีพัลเบย์-ไหว้พระเสริมบารมี 5 วัด

 

17-19 MAR 2012

20,900

 

D3: ฮ่องกง-สุวรรณภูมิ

 

24-26 MAR 2012

20,900

 

ACCOM: BP International หรือเทียบเท่า

 

31 MAR-3 APR 2012

20,900

THK5

ฮ่องกง-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน 3 วัน

EK

3-5 MAR 2012

20,900

 

D1: สุวรรณภูมิ-ฮ่องกง

 

10-12 MAR 2012

20,900

 

D2: วิคตอเรียพีค-รีพัลเบย์-มาเก๊า

 

17-19 MAR 2012

21,900

 

D3: มาเก๊า-โบสถ์ เซ็นต์พอล-เซนาโด้ สแควร์-วัดอาม่า

 

24-26 MAR 2012

21,900

 

ฮ่องกง สุวรรณภูมิ 

 

31 MAR-3 APR 2012

21,900

 

ACCOM: BP International //Fortuna Hotel

 

 

 

THK6

ฮ่องกง-เซินเจิ้น-เกาะลันตา-กระเช้านองปิง 4 วัน

EK

1-4 MAR 2012

20,500

 

D1: สุวรรณภูมิ-ฮ่องกง

 

8-11 MAR 2012

20,500

 

D2: วิคตอเรียพีค-รีพัลเบย์-เกาะลันตา-ไหว้พระใหญ่-เซินเจิ้น

 

15-18 MAR 2012

21,500

 

D3: ช้อปปิ้งหล่อหวู-หมู่บ้านวัฒนธรรม-ชมโชว์

 

22-25 MAR 2012

21,500

 

D4: เซินเจิ้น-ฮ่องกง-สุวรรณภูมิ 

 

29 MAR-1 APR 2012

21,500

 

ACCOM: BP International //Best Western Hotel

 

 

 

THK7

ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน

EK

1-4 MAR 2012

21,500

 

D1: สุวรรณภูมิ-ฮ่องกง

 

8-11 MAR 2012

21,500

 

D2: วิคตอเรียพีค-รีพัลเบย์-ดิสนีย์แลนด์-เซินเจิ้น

 

15-18 MAR 2012

22,500

 

D3: ช้อปปิ้งหล่อหวู-หมู่บ้านวัฒนธรรม-ชมโชว์

 

22-25 MAR 2012

22,500

 

D4: เซินเจิ้น-ฮ่องกง-สุวรรณภูมิ 

 

29 MAR-1 APR 2012

22,500

 

ACCOM: BP International //Best Western Hotel

 

 

 

THK8

ฮ่องกง-เซินเจิ้น-มาเก๊า 4 วัน

EK

1-4 MAR 2012

22,900

 

D1: สุวรรณภูมิ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น

 

8-11 MAR 2012

22,900

 

D2: เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหล่อหวู-หมู่บ้านวัฒนธรรม-ชมโชว์

 

15-18 MAR 2012

23,900

 

D3: เซินเจิ้น-มาเก๊า-ซิตี้ทัวร์มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-ฮ่องกง

 

22-25 MAR 2012

23,900

 

D4: วิคตอเรียพีค-รีพัลเบย์-ฮ่องกง-สุวรรณภูมิ 

 

29 MAR-1 APR 2012

23,900

 

ACCOM: Best Western Hotel // BP International

 

 

 

THK9

ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-มาเก๊า 4 วัน

EK

3-6 MAR 2012

24,500

 

D1: สุวรรณภูมิ-ฮ่องกง

 

10-13 MAR 2012

24,500

 

D2: วิคตอเรียพีค-รีพัลเบย์-ดิสนีย์แลนด์

 

17-20 MAR 2012

25,500

 

D3: ฮ่องกง-มาเก๊า-มาเก๊าซิตี้ทัวร์-เวเนเชี่ยน

 

24-27 MAR 2012

25,500

 

D4: มาเก๊า-ฮ่องกง-สุวรรณภูมิ 

 

31 MAR-3 APR 2012

25,500

 

ACCOM:  BP International // Fortuna Hotel

 

 

 

THK10

ฮ่องกง-นองปิง-มาเก๊า 4 วัน

EK

3-6 MAR 2012

23,500

 

D1: สุวรรณภูมิ-ฮ่องกง

 

10-13 MAR 2012

23,500

 

D2: วิคตอเรียพีค-รีพัลเบย์-เกาะลันตา-พระใหญ่-นองปิง

 

17-20 MAR 2012

24,500

 

D3: ฮ่องกง-มาเก๊า-มาเก๊าซิตี้ทัวร์-เวเนเชี่ยน

 

24-27 MAR 2012

24,500

 

D4: มาเก๊า-ฮ่องกง-สุวรรณภูมิ 

 

31 MAR-3 APR 2012

24,500

 

ACCOM:  BP International // Fortuna Hotel

 

 

 

THK11

ฮ่องกง-มาเก๊า-นองปิง-ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน

EK

3-6 MAR 2012

25,900

 

D1: สุวรรณภูมิ-ฮ่องกง

 

10-13 MAR 2012

25,900

 

D2: ฮ่องกง-มาเก๊า-มาเก๊าซิตี้ทัวร์-เวเนเชี่ยน-ฮ่องกง

 

17-20 MAR 2012

26,900

 

D3: ฮ่องกง-เกาะลันตา-พระใหญ่นองปิง-ดิสนีย์แลนด์

 

24-27 MAR 2012

26,900

 

D4: ฮ่องกง-วิคตอเรียพีค-รีพัลเบย์-ช้อปปิ้ง-สุวรรณภูมิ 

 

31 MAR-3 APR 2012

26,900

 

ACCOM:  BP International

 

 

 

THK12

ฮ่องกง-แฟมิลี่ทัวร์ 4 วัน

EK

3-6 MAR 2012

23,900

 

D1: สุวรรณภูมิ-ฮ่องกง

 

10-13 MAR 2012

23,900

 

D2: ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน

 

17-20 MAR 2012

24,900

 

D3: หวังต้าเซียน-วัดชีหลิน-วัดกังหัน-กระเช้านองปิง

 

24-27 MAR 2012

24,900

 

D4: ฮ่องกง-สุวรรณภูมิ

 

31 MAR-3 APR 2012

24,900

 

ACCOM:  BP International

 

 

 

THK13

ฮ่องกง-โอเชี่ยนปาร์ค-Open Top Bus 3 วัน

EK

3-5 MAR 2012

20,900

 

D1: สุวรรณภูมิ-ฮ่องกง

 

10-12 MAR 2012

20,900

 

D2: โอเชี่ยนพาร์คเต็มวัน

 

17-19 MAR 2012

21,900

 

D3: หวังต้าเซียน-วัดชีหลิน-วัดกังหัน-ฮ่องกง-สุวรรณภูมิ

 

24-26 MAR 2012

21,900

 

ACCOM:  BP International

 

31 MAR-3 APR 2012

21,900

THK14

ฮ่องกง-โอเชี่ยนปาร์ค-ดิสนีย์แลนด์-ไหว้พระใหญ่ 4 วัน

EK

3-6 MAR 2012

25,900

 

D1: สุวรรณภูมิ-ฮ่องกง

 

10-13 MAR 2012

25,900

 

D2: โอเชี่ยนพาร์คเต็มวัน

 

17-20 MAR 2012

26,900

 

D3: เกาะลันตา-ไหว้พระใหญ่-นองปิง-ดิสนีย์แลนด์

 

24-27 MAR 2012

26,900

 

D4: หวังต้าเซียน-วัดชีหลิน-วัดกังหัน-ฮ่องกง-สุวรรณภูมิ 

 

31 MAR-3 APR 2012

26,900

 

ACCOM:  BP International

 

 

 

THK15

ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน พิเศษ!! ซีฟู๊ด+ชมโชว์

EK

10-13 MAR 2012

21,900

 

D1: สุวรรณภูมิ-ฮ่องกง

 

 

 

 

D2: วิคตอเรียพีค-รีพัลเบย์-เซินเจิ้น-หมู่บ้านวัฒนธรรม-ชมโชว์

 

 

 

 

D3: เซินเจิ้น-หล่อหวู-ฮ่องกง

 

 

 

 

D4: ฮ่องกง-ช้อปปิ้ง-สุวรรณภูมิ

 

 

 

 

ACCOM:  Newton Place Hotel // Kind Lion Hotel

 

 

 ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ช็อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน article
ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน article
ฮ่องกง-มาเก๊า-เซินเจิน 4 วัน 3 คืน article
ฮ่องกง-นองปิง-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน article
ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน article
ก่อนหน้า12ถัดไป
[Go to top]