ทัวร์เกาหลี happytrips

 

 

 

 
 
 รายละเอียดการเดินทาง
  วันเเรก: สนามบินสุวรรณภูมิ

  วันที่ 2  : สนามบินอินชอน – ONE MOUNT SNOW PARK - หมู่บ้านอังกฤษ – ปั่นเรียลไบค์(RAIL BIKE) - เกาะนามิ
 
  วันที่ 3  : วัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล - ตลาดทงแดมุน - โชว์ DRUM CAT
 
  วันที่ 4  : ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์เครื่องสำอาง – บลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ็อค - *กรณีเดินทางตรงช่วงที่ซากุระบาน จะนำท่านชมดอกซากุระ ถนนยออิโด* - DUTY FREE – คลองชองเกชอน - N SEOUL TOWER(ไม่รวมค่าลิฟท์) – ช้อปปิ้งเมียงดง
 
  วันที่ 5  : ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – RED PINE – แอมมาทิส - โรงงานสาหร่าย - เรียนรู้การทำคิมบับ(ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก – ย่านฮงแด – TRICK EYE & ICE MUSEUM - ซุปเปอร์ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
More...
 
 รายละเอียดการเดินทาง
  วันเเรก: สนามบินสุวรรณภูมิ

  วันที่ 2  : สนามบินอินชอน – ONE MOUNT SNOW PARK - หมู่บ้านอังกฤษ – ปั่นเรียลไบค์(RAIL BIKE) - เกาะนามิ
 
  วันที่ 3  : วัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล - ตลาดทงแดมุน - โชว์ DRUM CAT
 
  วันที่ 4  : ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์เครื่องสำอาง – บลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ็อค - *กรณีเดินทางตรงช่วงที่ซากุระบาน จะนำท่านชมดอกซากุระ ถนนยออิโด* - DUTY FREE – คลองชองเกชอน - N SEOUL TOWER(ไม่รวมค่าลิฟท์) - ช้อปปิ้งเมียงดง
 
  วันที่ 5  : ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – RED PINE – แอมมาทิส - โรงงานสาหร่าย - เรียนรู้การทำคิมบับ(ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก – ย่านฮงแด – TRICK EYE & ICE MUSEUM - ซุปเปอร์ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

 

More...
 
ทัวร์เกาหลี สายการบิน JEJU AIR เดือน  สิงหาคม 2558
 รายละเอียดการเดินทาง
  วันเเรก นามบินสุวรรณภูมิ
 
  วันที่ 2  : สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - APRIL SNOW FESTIVAL
 
  วันที่ 3  : ป้อมฮวาซอง - ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - COSMETIC OUTLETS - ตลาดทงแดมุน
 
  วันที่ 4  : ศูนย์โสม - ชมซากุระที่ถนนยออิโด* - พระราชวังเคียงบ๊อค - ผ่านชมบูลเฮ้าส์ - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - ดิวตี้ ฟรี - เมียงดง
 
  วันที่ 5  : น้ำมันสนเช็มแดง - แอมมาทิส - หอคอย N SEOUL TOWER - โรงงานสาหร่าย - ใส่ชุดประจำชาติ(ฮันบก) - ภาพ 3 มิติ - ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

 

More...
 
ทัวร์เกาหลี สายการบิน JEJU AIR เดือน กรกฎาคม 2558
 รายละเอียดการเดินทาง
  วันเเรก นามบินสุวรรณภูมิ
 
  วันที่ 2  : สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - APRIL SNOW FESTIVAL
 
  วันที่ 3  : ป้อมฮวาซอง - ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - COSMETIC OUTLETS - ตลาดทงแดมุน
 
  วันที่ 4  : ศูนย์โสม - ชมซากุระที่ถนนยออิโด* - พระราชวังเคียงบ๊อค - ผ่านชมบูลเฮ้าส์ - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - ดิวตี้ ฟรี - เมียงดง
 
  วันที่ 5  : น้ำมันสนเช็มแดง - แอมมาทิส - หอคอย N SEOUL TOWER - โรงงานสาหร่าย - ใส่ชุดประจำชาติ(ฮันบก) - ภาพ 3 มิติ - ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

 

More...


ทัวร์เกาหลี HKS-LJ53-C01 HAPPY KOREA WINTER SEORAKSAN & SKI 5D3N article
ทัวร์เกาหลี HKS-XX53-C01 HAPPY KOREA WINTER SEORAKSAN & SKI 5D3N article
ทัวร์เกาหลี HKS-LJ53-S03 HAPPY KOREA SUPER SURPRISE 5D3N article
ทัวร์เกาหลี HKS-XX53-S03 HAPPY KOREA SUMMER LOVE 5D3N article
ทัวร์เกาหลี HKS-LJ53-S04 HAPPY KOREA SUPER SURPRISE AUTUMN 5D3N
ก่อนหน้า123ถัดไป
[Go to top]