ทัวร์เวียดนาม

 

ทัวร์โปรโมชั่น  วันเดินทาง

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บินเวียดเจ็ทแอร์ ราคา เริ่มต้น 9,900 บาท

 
 
วันแรก กรุงเทพฯ-ดานัง- นครเว้ ( B,L,D)
วันที่สอง: เว้-ดาหนัง- ฮอยอาน (B, L ,D )
วันที่สาม:   ดานัง - กระเช้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์   (B, L, D )
จองภายใน 15  ม.ค. ลด 1,000 บาท
 
วันแรก       กรุงเทพฯ - ฮานอย   ( D)
วันที่สอง     ฮานอย ลาวไก ซาปา หมู่บ้านทาวัน  หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต       ( B,L,D)
วันที่สาม     ซาปา  น้ำตกเงิน   เลากาย ฮานอย ช้อปปิ้ง 36สาย                   ( B,L,D)
วันที่สี่          ฮานอย สุสานโฮจิมินห์  เจดีย์เสาเดี่ยว สนามบินสุวรรณภูมิ       (B)
จองภายใน 15  ม.ค. ลด 1,000 บาท

 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – นครโฮจิมินห์ – ฟานเทียด (มุยเน่) 
วันที่สอง ท่าเรือมุยเน่-ทะเลทรายแดง-ทะเลทรายขาว-ลำธาร FAIRY STREAM-ดาลัด
วันที่สาม บ้านเพี้ยน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้เมืองหนาว-น้ำตกดาทันลา (นั่งรถราง) โบสถ์รูปไก่
วันที่สี่ ดาลัด-นครโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ทเทอดาม-ศาลาไปรษณีย์กลาง-สนามบินสุวรรณภูมิ 

จองภายใน 15  ม.ค. ลด 1,000 บาท

 

 

 

 

 

 

 ดานัง- เว้- ฮอยอัน -กระเช้าบานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน article
เวียดนามเหนือเครื่องบินVIETJET article
เวียดนามใต้เครื่องบินVIETJET article
เวียดนาม - เว้ ดานัง ฮอยอัน 23 ก.ค.-28 ก.ค. 53
เวียดนาม - เว้ ดานัง ฮอยอัน 11 - 16 ส.ค. 53
เวียดนาม - เว้ ดานัง ฮอยอัน 8 ก.ย.- 13 ก.ย. 53
เวียดนาม - เว้ ดานัง ฮอยอัน 1 ต.ค.- 6 ต.ค. 53
เวียดนาม - เว้ ดานัง ฮอยอัน 21 ต.ค.- 26 ต.ค. 53
เวียดนาม - เว้ ดานัง ฮอยอัน 18 พ.ย.-23 พ.ย. 53
เวียดนาม - เว้ ดานัง ฮอยอัน 2 ธ.ค.-7 ธ.ค. 53
เวียดนาม - เว้ ดานัง ฮอยอัน 8 ธ.ค.-13 ธ.ค. 53
เวียดนาม - เว้ ดานัง ฮอยอัน 23 ธ.ค.- 28 ธ.ค. 53
เวียดนาม - เว้ ดานัง ฮอยอัน 29 ธ.ค.- 3 ม.ค. 54
เวียดนามกลาง เดินทางโดยเครื่องบิน VIET JET article
Indochine Hotel article
Century Riverside Hotel article
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง เดือนพค-สค 56 article
ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 5 วัน มิ.ย - ส.ค 56 article
ทัวร์เวียดนามใต้ 3 วัน เดือน พค - สค 56 article
ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]