ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ทัวร์ไต้หวัน


ทัวร์ไต้หวัน HTW-XW53-A02 HAPPY TAIWAN CHAN RAK TER SPRING 5D3N
 รายละเอียดการเดินทาง
  วันเเรก: กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
 
  วันที่ 2  : สนามบินเถาหยวน - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพนะถังซัมจั๋ง
 
  วันที่ 3  : ถนนโบราณจื่วเฟิน - อุทยานเหย่หลิว - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) - ซีเหมินติง
 
  วันที่ 4  : สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ
 
  วันที่ 5  : อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ(รวมรถราง) - ร้านไข่มุก - สนามบินหนานจิง - กรุงเทพฯ

 

ทัวร์ไต้หวัน HTW-XW42-A02 HAPPY CHARMING TAIWAN SPRING 4D2N
 รายละเอียดการเดินทาง
  วันเเรก: กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
 
  วันที่ 2  : สนามบินเถาหยวน - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพนะถังซัมจั๋ง
 
  วันที่ 3  : ถนนโบราณจื่วเฟิน - อุทยานเหย่หลิว - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) - ซีเหมินติง
 
  วันที่ 4  : สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ

 

 

ไต้หวัน 4 วัน 3 คืนarticle
ไตหวัน 5 วัน 4 คืนarticle
ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]