การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท. ) article


 
การส่งเสริมการท่องเที่ยว เกิดขึ้นโดยพระดำริของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ครั้งทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการรถไฟ ได้มีการส่งเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองไทยไปเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ. 2467 ได้มีการจัดตั้งแผนกโฆษณาของการรถไฟขึ้น ทำหน้าที่รับรอง และ ให้ความสะดวก แก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาประเทศไทย รวมทั้งการโฆษณาเผยแพร่ประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างประเทศ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรมรถไฟ เชิงสะพานนพวงศ์ ต่อมาได้ย้ายมาตั้งที่สถานีรถไฟหัวลำโพง เมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ทรงย้ายไปดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์ และคมนาคม งานด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้ย้ายไปอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ และคมนาคมด้วย แต่ยังคงทำงานร่วมกับกรมรถไฟ มีสำนักงานตั้งที่ถนนเจริญกรุง หน้าไปรษณีย์กลาง

การส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เริ่มขึ้นอย่างชัดเจนใน พ.ศ. 2479 เมื่อ กระทรวงเศรษฐการ เสนอโครงการบำรุงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศสยามต่อคณะรัฐมนตรี โดยเสนอแผนและวัตถุประสงค์ของการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3 ประการ คือ

            1. งานโฆษณาชักชวนนักท่องเที่ยว
            2. งานรับรองนักท่องเที่ยว
            3. งานบำรุงสถานที่ท่องเที่ยวและที่พัก

ในการเสนอโครงการนี้ กระทรวงเศรษฐการได้เสนอให้จัดเป็นรูปของสมาคมการท่องเที่ยว คณะรัฐมนตรีประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2479 มีมติรับหลักการของการบำรุงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แต่ไม่รับหลักการในการจัดตั้งให้เป็นรูปสมาคม ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ดำเนินงานโดยให้กระทรวงเศรษฐการ เป็นเจ้าของเรื่อง กระทรวงเศรษฐการได้มอบงานนี้ให้กรมพาณิชย์ เป็นผู้จัดทำเพราะกรมพาณิชย์มีแผนกส่งเสริมพาณิชย์ และท่องเที่ยวอยู่กระทรวงเศรษฐการได้ดำเนินการเรื่องนี้ต่อมาจนเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้น และสำนักงานถูกระเบิด จึงเลิกกิจการไปชั่วคราว

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2492 คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นควรปรับปรุงหน่วยงานท่องเที่ยวขึ้นใหม่ จึงได้มีมติให้กรมโฆษณา การยกร่างโครงการปรับปรุงหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ในการประชุม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2492 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กรมโฆษณาการพิจารณาส่งเสริมการท่องเที่ยว กรมโฆษณาการได้ทำความตกลงกับกระทรวงเศรษฐการ ซึ่งในสมัยนั้นมีชื่อว่า กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ขอโอนกิจการส่งเสริมการท่องเที่ยว จากกระทรวงพาณิชย์และคมนาคมมาอยู่กับกรมโฆษณาการ สำนักนายกรัฐมนตรี และให้เรียกส่วนงานนี้ว่า "สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว" ใช้งบประมาณของกรมโฆษณาการเป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายของสำนักงานนี้ ต่อมากรมโฆษณาการได้พิจารณาเห็นว่ากิจการส่งเสริมการท่องเที่ยวกำลังตื่นตัวในประเทศไทยมาก จึงได้จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีฐานะเทียบเท่ากอง เรียกว่า "สำนักงานท่องเที่ยว" โดยพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมโฆษณาการในสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2493
ใน พ.ศ. 2501 เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ไปพักรักษาตัวอยู่ ณ โรงพยาบาลวอลเตอร์รีด สหรัฐอเมริกา ได้ศึกษากิจการท่องเที่ยวด้วยความสนใจ และได้ดำริที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศอย่างจริงจัง ในปีต่อมาเมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2502 โดยตัด "สำนักงานท่องเที่ยว" ออก แล้วจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การอิสระ เรียกว่า "องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย" มีชื่อย่อว่า "อ.ส.ท." โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2502
ในระยะแรกสถานที่ทำการขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้อาศัย อาคารของกรมประชาสัมพันธ์เป็นสำนักงาน ต่อมาได้ย้ายมาเปิดดำเนินงาน ณ สำนักงานถนนศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2503 ได้ประกอบพิธีเปิด "องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย" เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2503

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย : Tourism Authority of Thailand

ททท.จัดมหกรรมดนตรีแจ๊สเทิดพระเกียรติ ปี 2549 · โครงการส่งเสริมการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ ... ททท.ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร ณ สถานที่สำคัญทั่วประเทศ ...
www.tat.or.th/ - 58k - 17 Dec 2006 - Cached - Similar pages
ข้อมูลท่องเที่ยว 76 จังหวัด - www.tat.or.th/region.asp?id=1
แพคเกจทัวร์และโปรโมชั่น - www.tat.or.th/package.asp
ปฏิทินท่องเที่ยว - www.tat.or.th/calendartour.asp
ข้อมูลการเดินทางในประเทศ - www.tat.or.th/messagedet.asp?id=1
More results from www.tat.or.th »

ข่าวประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ท่องเที่ยว ทั่วไทย เกาะช้าง เกาะเสม็ด เกาะกูด ภูกระดึง ระยอง หัวหิน พัทยา เชียงใหม่ และ สถานที่ท่องเที่ยว ต่างๆ.
www.tat.or.th/pr/ - 2k - Cached - Similar pages

Tourism Authority of Thailand

Provides information for visitors to the Kingdom of Thailand.
www.tourismthailand.org/ - 3k - Cached - Similar pages

hotels phuket, patong beach, phuket hotels, phuket thailand hotels

Are you on a look-out for phuket hotels ? The phuket thailand hotels,or the hotels phuket are indeed a 'home-away-from-home' for the tourists to phuket ...
www.phukettourism.org/ - 16k - Cached - Similar pages

TAT Governor Corner - Tourism Authority of Thailand

The Official web site for TAT (Tourism of Thailand) Governor, Juthamas Siriwan.
www.tatgovernor.com/ - 15k - Cached - Similar pages

Tourism Authority of Thailand (TAT)

นางธัญภา นิโครธานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. ภาคเหนือเขต 2 เปิดเผยว่า ... ขณะนี้ ททท.กำลังปรับรูปแบบเว็ปไซต์ จึงไม่สะดวกในการ update ข้อมูล ...
www2.tat.or.th/north2/ - 1k - Cached - Similar pages

Tourism Authority of Thailand (TAT)

ยินดีต้อนร้บสู่ Website ททท.สำนักงานภาคเหนือ เขต 3 (พิษณุโลก). ค้นหา. ห้องรับแขก. คำถามที่คุณถามบ่อย · บันทึกความประทับใจ · สอบถาม-ติชม · เกี่ยวกับสำนักงาน ...
www2.tat.or.th/north3/ - 1k - Cached - Similar pages
[ More results from www2.tat.or.th ]

SPECIAL INTEREST -- Tourism Authority of Thailand News Room ...

The Tourism Authority of Thailand News Room, News and Event update on tourism industry in Thailand.
www.tatnews.org/special_interest/SACRED_SITES.asp - 35k - Cached - Similar pages

Tourism Authority of Thailand (Northern Office Region 1)

Tourism Authority of Thailand (Northern Office Region 1)
www.tatchiangmai.org/ - 7k - Cached - Similar pages

แนะนำสถานที่ ท่องเที่ยว ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท การเดินทาง สายการบิน ...

ททท. จัดเทศกาลดนตรีแจ๊ส เทิดพระเกียรติยิ่งใหญ่แห่งปี · รับสายลมหนาวและดวงดาวจากฟากฟ้า · เส้นทางใหม่สู่เมืองปาย · ลพบุรี ป่าสัก เทิดไท้ในหลวง ...
travel.sanook.com/ - 47k - Cached - Similar pages

ททท. จัดเทศกาลดนตรีแจ๊ส เทิดพระเกียรติยิ่งใหญ่แห่งปี

ททท. จัดเทศกาลดนตรีแจ๊ส เทิดพระเกียรติยิ่งใหญ่แห่งปี.
travel.sanook.com/trip/trip_08990.php - 39k - Cached - Similar pages
[ More results from travel.sanook.com ]

ททท.ภาคกลางเขต8

แจ้งเตือนผู้ประกอบการ ระวังคนร้ายและแก๊งค์ต้มตุ๋น. หนึ่งปีมีครั้งเดียว เทศกาลท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพ ฯ ลุ้นหาโลมา ตามหานกนางนวล. โรงเรียนเตรียมทหาร ...
www.tat8.com/ - 17k - Cached - Similar pages

ททท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2

แนะนำ แก่งตะนะโฮมสเตย์ · ข้อมูล ใหว้พระดี แดนอีสาน · ไทย-สปป.ลาว ร่วมมือเปิดเดินรถประจำทาง อุบลฯ-ปากเซ · ททท. เผยแพร่ข้อมูลท่องเที่ยวเชิงศาสนาเป็นภาษาอังกฤษ ...
www.tatubon.org/ - 21k - Cached - Similar pages

ททท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 -สำนักงาน

ททท. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 2 มีนายนพรัตน์ กอกหวาน เป็นผู้อำนวยการสำนักงาน และ มีผู้ช่วยผู้อำนวยการอีก 2 ท่าน ได้แก่ นางธมลวรรณ เรืองขจร ...
www.tatubon.org/office.php - 13k - Cached - Similar pages

37.

collect all those terms in which the numbers p1, ททท , pr, apart from their ... This is Laplace's expansion of |A| with respect to the rows a1, ททท , ar. ...
kr.cs.ait.ac.th/~radok/math/mat3/m137.htm - 12k - Cached - Similar pages

43.

We examine now how the matrix, allotted to the mapping F, changes as one transits from the base e1, ททท , en to a new base f1, ททท , fn of V. You can ...
kr.cs.ait.ac.th/~radok/math/mat3/m143.htm - 16k - Cached - Similar pages
[ More results from kr.cs.ait.ac.th ]

[ททท] — siggraph.org

Serving over 8000 ACM SIGGRAPH members and the entire computer graphics and interactive techniques community. Search Site ...
www.siggraph.org/membership/topic.2005-07-25.9523014973/atct_topic_view?b_start:int=1440&-C= - 69k - Cached - Similar pages

__-ท- I~~a- --- = m-ทI--4 Which of the two powers, Love or Music ...

ท ท ทf ท ททท1ท:ท08ททท ท ทท li B ทท ท ทท ททท ทททททท 0ทททท ททท0ท rfCfททf. ... 5ททททททท ทททCททlfททททlทท ททท ทททททททท 0ททททท, ,ท0 f ททท ททท ททท . ...
www-tech.mit.edu/archives/VOL_106/TECH_V106_S0058_P009.txt - 11k - Cached - Similar pages

Ie~S~Y IL __F-b-~~-ท~B-sท4~~~l AI ...

ทททC4 ททท01ทท ทท ทททท ทCททท ททOrททททททททท ททททท ทDททท ทท ททท..ท4ททท ทท ท. ... 5ททท ท ทท ททท.ททท . ทท0ท0 0ทททท p ท 5 ท .f ท.0. ท r.ท ทท ททท ท5ท ทท. ...
www-tech.mit.edu/archives/VOL_106/TECH_V106_S0057_P008.txt - 8k - Cached - Similar pages
[ More results from www-tech.mit.edu ]

พืชสวนโลก,งานพืชสวนโลก,เชียงใหม่,thailand,เชียงราย ...

พืชสวนโลก,งานพืชสวนโลก,เชียงใหม่,thailand,เชียงราย,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,ททท,ท่องเที่ยว,ระยอง,สถานที่ท่องเที่ยว, โรงแรม, รีสอร์ท, ประวัติสุนทรภู่, ...
www.tourinthai.com/ - 90k - Cached - Similar pagesทัวร์ในประเทศ

HP119 HAPPY KOH LIPE 5D4N article
HP144 นครวัด - นครธม - ล่องโตนเลสาบ 3D2N article
HP146 สิบสองปันนา article
HP141 หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ article
HP246 เชียงของ สิบสองปันนา article
HP144 นครวัด พนมกุเลน article
HP 143-S เว้-ดานัง-ฮอยอัน-บาน่าฮิลล์ article
HP142 ลาวใต้ จำปาสัก article
HP103 ทัวร์เชียงราย ทัวร์เชียงใหม่ article
HP104 แม่ฮ่องสอน ปาย article
HP204 แม่ฮ่องสอน ปาย (เครื่องบิน) article
HP203 เชียงราย เชียงใหม่ (เครื่องบิน) article
HP145 เชียงตุง เมืองลา article
HP143 เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน article
HP113 สิมิลัน ภูเก็ต สิมิลัน พีพี พังงา article
HP213 ภูเก็ต พีพี พังงา (เครื่อง) article
HP132 เกาะกูด article
HP131 เกาะช้าง article
HP116 ทัวร์ตรัง ทะเลตรัง article
HP 116-T ท่องเที่ยวตรัง ประหยัดตังค์ article
HP 117 ทัวร์ หมู่เกาะสิมิลัน สิมิลัน article
HP219 เกาะหลีเป๊ะ (เครื่อง) article
HP115 กระบี่ ตรัง เขื่อนเชี่ยวหลาน article
HP 121 เกาะตาชัย สิมิลัน article
HP101 เชียงใหม่ article
HP102 เชียงราย article
Hp103 B เชียงราย – เชียงใหม่ article
hp106 เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน article
HP107 ปาย ทัวร์ปาย พักปาย 2 คืน article
HP108 ทัวร์ทีลอซู ทัวร์อุ้มผาง article
HP209 ปาย ห้วยน้ำดัง ดอยอินทนนท์ งานพืชสวนโลก 54 article
HP 109 เชียงใหม่ ปาย พืชสวนโลก article
จองทัวร์
HP104-A แม่ฮ่องสอน ปาย article
HP104-S แม่ฮ่องสอน ปาย article
HP115 S กระบี ตรัง ทะเลแหวก ถ้ำมรกต article
ทัวร์ปายโดยเครื่องบิน article
hp104-B ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน article
hp113-S ภูเก็ต พีพี สิมิลัน article
ทัวร์รถน่าเที่ยว article
HP111 ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์พีพี article
Hp112 กระบี่ พังงา ภูเก็ต article
HP114 ทัวร์กระบี่ article
hp118 -S เจาะลึกหมู่เกาะสิมิลัน-หมู่เกาะสุรินทร์-ตาไช-อาบน้ำแร่ระนอง-7 วัน 6 คืน article
HP118 หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน ดำน้ำดูปะการัง article
hp120 เกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง article
HP201 เชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ (เครื่อง) article
HP202 เชียงราย article
hp206 เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน article
HP214 กระบี่ article
hp151ทัวร์เขาใหญ่ ฟาร์มโชคชัย article
ปราสาทหินพิมาย พนมรุ้ง นครวัด article
ทัวร์เครื่องบิน น่าเที่ยว article
ติดต่อ แฮปปี้ ทริปส์ article
ค่าโฆษณา article
ที่พักปาย แม่ฮ่องสอน
รวมโปรแกรม ทัวร์แม่ฮ่องสอน article
ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ article
ไหว้พระ 9 วัด จ. พระนครศรีอยุธยา article
ไหว้พระ 9 วัด 3 จังหวัด สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง article
เกาะเสม็ด article
ทีลอซู น้ำตกทีลอซู อุ้มพาง เดินทางทุกศุกร์ article
ทัวร์ เชียงใหม่ งานพืชสวนโลก article
ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป article
HP246 เชียงของ สิบสองปันนา
รวมฟรีเว็บบอร์ดหลัก
HP 299 ดอยอินทนนท์ งานพืชสวนโลก 54 article
ทัวร์ระยอง
ทัวร์หัวหิน
ทัวร์ภูเรือ
ทัวร์อุบลราชธานี
ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์
ทัวร์เกาะเต่า
ทัวร์เกาะเสม็ด
www.toursooksun.com
เสน่ห์กรุงเก่า เล่าเรื่องย้อนยุค ไหว้พระ ๙ วัด article
กระบี่ ทัวร์กระบี่ แพ็คเกจทัวร์กระบี่ ที่พักกระบี่ สถานที่ท่องเที่ยวกระบี่, จ. กระบี่ article
ลาวใต้ ปากเซ นครจำปาสัก น้ำตกคอนพะเพ็ง article
กระบี่ 7-11 ธ.ค. 50 article
ทัวร์เขาใหญ่
พัทยา เมืองพัทยา
thailand article
พัทยา article
ชะอำ article
เกาะหมาก...เกาะหมาก article
hp 99 งานพืชสวนโลก article
ทัวร์ แม่ฮ่องสอน งานพืชสวนโลก article
ทัวร์ เชียงราย-เชียงใหม่ article