ตำนานสมเด็จ พระนเรศวร มหาราช article

(โดยย่อ)

  

ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
BlogWeb เว็บเด่นคนดัง
ตำนานสมเด็จพระนเรศวร
ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ไทย ของพระองค์ดำ กษัตริย์มหาราช ผู้กอบกู้เอกราชไทย

   
                      
      
  ในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา ใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ ครั้งนั้นปีพุทธศักราช 2098 ในเมืองพระพิษณุโลกสองแคว พระมหาธรรมราชา (ขุนพิเรนทรเทพ)และพระวิสุทธิ์กษัตรี (พระราชบุตรีในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและพระสุริโยทัย) ทรงให้กำเนิดพระราชโอรส ทรงพระนามว่า

                           "พระนเรศวร"


        มีพระพี่นางสุพรรณกัลยา และพระอนุชาคือ พระเอกาทศรถ ในวัยเยาว์พระองค์ทรงใช้ชีวิต ณ เมืองพระพิษณุโลก จนพระชนมายุประมาณ 8-9 พรรษา จึงถูกนำตัวไปยังกรุงหงสาวดี เพื่อเป็นหลักประกันว่า อยุธยาจะไม่แข็งเมืองต่อกรุงหงสาวดี เหมือนดังเช่นโอรส ของเจ้าเมืองต่างๆในอาณาจักรพระเจ้าบุเรงนอง..

.            

พระราชวังจันทน์ จ.พิษณุโลก สถานที่พระราชสมภพ

       ณ กรุงหงสาวดีพระองค์ได้ศึกษาวิชายุทธศาสตร์การรบจากปรมาจารย์ในราชสำนักพระเจ้าบุเรงนอง และศาสตร์เหล่านี้พระองค์ทรงใช้ในการกอบกู้เอกราช จะเห็นเด่นชัดได้จากพระองค์ทรงเลือกใช้นโยบาย"เชิงรุก" มากกว่า"เชิงตั้งรับ"ทำให้พระองค์มีพระทัยที่เข้มแข็ง ดุดัน เด็ดขาด กล้าหาญ  ไม่เคยเกรงกลัว แม้จะตกอยู่ท่ามกลางวงล้อม และในดินแดนของข้าศึก ประกอบกับความกดดันที่พระองค์ทรงได้รับในฐานะพระราชโอรสเมืองประเทศราช ทำให้พระองค์มีความมุ่งมั่นที่จะพิชิตหงสาวดี หรืออังวะเพื่อให้ลุ่มน้ำอิรวดี สาละวิน แม่น้ำโขง และเจ้าพระยาเป็นผืนแผ่นปฐพีเดียวกัน

       
          พระเจ้าบุเรงนอง ทรงทอดพระเนตรการฝึกซ้อมฟันดาบ
ในภาพสมเด็จพระนเรศวรฯทรงดาบกับเชื้อพระวงศ์ของพระเจ้าบุเรงนอง
ณ กรุงหงสาวดี(ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระวิหารวัดสุวรรณดาราม จ.อยุธยา)

     เมื่อเสด็จกลับกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระมหาธรรมราชาพระราชบิดาโปรดเกล้าฯสถาปนาให้พระองค์เป็น มหาอุปราช ปกครองเมืองพิษณุโลก จนกระทั่ง พ.ศ.๒๑๓๓ พระราชบิดาเสด็จสวรรคต พระองค์จึงเสด็จขึ้นครองราชย์ ในขณะพระชนมายุได้ ๓๕ พรรษา

      หลังทรงครองราชย์ได้เพียง ๒ ปี ใน พ.ศ.๒๑๓๕ พระเจ้าหงสาวดีองค์ใหม่คิดจะกำจัดพระองค์ จึงให้พระราชโอรส ซึ่งดำรงฐานะพระมหาอุปราชจัดทัพเข้าตีกรุงศรีฯ ครั้งนั้นคือ "ศึกยุทธหัตถี"พระองค์ทรงใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์จากสภาพเบี้ยล่างที่ตกอยู่ในท่ามกลางวงล้อมของข้าศึก มาเป็นเบี้ยบน โดยทูลเชิญพระมหาอุปราชากระทำยุทธหัตถีแบบ "ตัวต่อตัว" และพระมหาอุปราชา แม่ทัพกรุงหงสาฯได้เข้าต่อสู้บนหลังช้างกับสมเด็จพระนเรศวรฯอย่างดุเดือดทุกกระบวนยุทธ์ และในที่สุดถูกพระแสงของ้าวของสมเด็จพระนเรศวรฯฟันพระอังสาขาดสะพายแล่ง สิ้นพระชนม์อยู่บนคอช้าง..

      
ชัยชนะในมหายุทธหัตถี ครั้งนี้ ส่งผลให้พระเกียรติยศชื่อเสียงของสมเด็จพระนเรศวรเกริกก้องระบือเลื่องลือไกลไปทั่วทิศานุทิศเป็นที่เคารพ ยำเกรงของแว่นแค้วนต่างๆ ตลอดจนมีหัวเมืองเข้ามาสวามิภักดิ์อย่างไม่ขาดสาย ทำให้พระบรมเดชานุภาพขยายกว้างขวางแผ่ไพศาลยิ่ง

      ส่วนในราชสำนักพระองค์ทรงมีพระมเหสี ๓ พระองค์ คือ พระมณีรัตนาอัครมเหสี หรือเจ้าขรัวมณีจันทร์ , พระเอกกษัตรีและพระราชธิดาในพระเจ้าเชียงใหม่ ทรงถวายเมื่อครั้งสมเด็จพระเอกาทศรถ เสด็จไปยุติข้อพิพาทในดินแดนล้านนา ในปี พ.ศ.๒๑๔๔

      ศึกครั้งสุดท้าย ในปี พ.ศ.๒๑๔๗ ทรงยกทัพไปตี"เมืองนาย" "เมืองอังวะ"ผ่านทางเมืองเชียงใหม่ เมื่อเสด็จไปถึง "เมืองหลวง"ตำบล"ทุ่งดอนแก้ว" หรือ"เมืองแหน"ในภาษาพม่าซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเชียงใหม่ ระหว่างเชียงใหม่กับแม่น้ำสาสะวิน ทรงพระประชวรโดยเร็วพลันเป็นฝีละลอกขึ้นที่พระพักตร์ และเสด็จสวรรคต ณ ที่เมืองนั้น เมื่อวันจันทร์เดือน ๖ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีมะเส็ง พ.ศ.๒๑๔๘  ขณะพระชนมายุได้ ๕๐ พรรษา เสวยราชสมบัติได้ ๑๕ ปี     

        
             เชียงใหม่ -เมืองแหง-เมืองทา-ท่าผาแดง-เมืองปั่น-เมืองนาย

        
              
                "เมืองเชียงใหม่"

       

                                        "เมืองกื้ด"

           

                 เมืองคอง(ด้านใต้ของภาพ)
                   เมืองแหง(ด้านบนของภาพ)

          

                  เมืองแหง(อ.เวียงแหง เชียงใหม่)

          


          เมืองนาย-เมืองปั่น-ท่าผาแดง(ข้ามแม่น้ำสาละวิน)-เมืองทา-ช่องหลักแต่ง อ.เวียงแหง

         
   

สุดยอดภาพยนตร์อันยิ่งใหญ่ แห่งสยามประเทศ "พระนเรศวร"
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2547 ที่ผ่านมา ถือเป็นพระมหากรุณาที่คุณเป็นอย่างยิ่ง ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีบวงสรวงเปิดกล้องภาพยนตร์แนวประวัติศาสตร์เรื่อง " นเรศวร " และทรงทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับภาพยนตร์และการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง นเรศวร 1 ฉาก ภายในบริเวณกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

"ท่านมุ้ย" หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ผู้กำกับภาพยนตร์ จัดการทำถวายให้ทอดพระเนตร โดยเปิดกล้องด้วยฉากขบวนเสด็จของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเฝ้าสมเด็จพระมหาธรรมราชาพระราชบิดา ที่เมืองอโยธยา โดยมีนักแสดงกว่า 1,000 คนที่ร่วมเข้าฉาก นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวแนะนำนักแสดงนำในเรื่อง โดยได้นายทหารหน้าใหม่ "เบิร์ด - ร.อ. วันชนะ สวัสดี" และ "ต๊อด - พ.ต. วินธัย สุวารี" มารับบท พระนเรศวร และ พระเอกาทศรถ ร่วมด้วยนักแสดงนำอย่าง "ทราย เจริญปุระ", "แอฟ - ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ" และ "ปีเตอร์ - นพชัย ชัยนาม"

สำหรับบรรยากาศในวันเปิดกล้องครั้งยิ่งใหญ่นี้ ทางอาจารย์สุเนตร ชุตินทรานนท์ ผู้เขียนบทภาพยนตร์ได้นำสื่อมวลชนชมสถานที่ถ่ายทำ ซึ่งตั้งอยู่บนเนื้อที่ 1,500 ไร่ โดยได้เนรมิตฉากสำคัญในภาพยนตร์ อาทิ ปราสาทพระศรีสรรเพชญ์ พระราชวังเมืองหงสาวดี กำแพงเมืองหงสาวดี สิงหาสนบัลลังก์ ซึ่งจำลองขนาดและองค์ประกอบต่างๆ มาจากพิพิธภัณฑ์ของพม่า หมู่บ้านและวิถีชีวิตของชาวไทยในสมัยอยุธยาและของชาวหงสาวดี กำแพงเมือง- ซุ้มประตูเมืองหงสาวดี, วัดของพระมหาเถรคันฉ่อง หน้าเมืองหงสาวดี ซึ่งเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับ

ท่านมุ้ย กล่าวถึงภาพยนตร์ นเรศวร ว่า "ผมก็เตรียมงานมา 1 ปีเต็มๆ แล้วครับ นี่เป็นปีที่ 2 ต้องมีการทำวิจัยสูงพอๆ กับทำเรื่องสุริโยทัย เรื่องนี้พยายามที่ให้ถกเถียงกันให้น้อยที่สุด เราเลยต้องเดินทางไปศึกษาของจริงที่ประเทศพม่าดูสถานที่จริงเกือบทุกที่ เมืองหงสาวดี หมู่บ้านที่เราเห็นเค้าเรียกว่าหมู่บ้านโยเดีย แล้วก็จำลองโลเกชั่นได้ เหตุที่เลือกกาญจนบุรีเป็นสถานที่ถ่ายทำ เพราะสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ที่เป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญในการสกัดกั้นทัพพม่าก่อนที่จะเข้าถึงอยุธยาได้ เป็นเส้นทางเดินทัพทั้งทางบกและทางน้ำ

มีเหตุการณ์สำคัญหลายเรื่องที่เกิดขึ้นที่นี่ในยุคสมัยของสมเด็จพระนเรศวร ประกอบกับทำเลที่ตั้งเหมาะสมมาก และสำคัญคือเราได้รับการสนับสนุนจากทัพบกเป็นอย่างดี ด้วยความพร้อมและศักยภาพทุกด้าน ทั้งพื้นที่ กำลังพล กำลังทหารที่มาร่วมเข้าฉาก ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยให้การก่อสร้างดำเนินไปด้วยดี คาดว่าคงจะได้ดูกันประมาณปลายปี เรื่องนี้จะเร็วกว่าสุริโยทัย เพราะเราถ่ายทำกันที่นี่ทั้งหมด เป็นเส้นทางที่พระนเรศวรใช้ในการเดินทัพ มันเลยค่อนข้างจะง่ายกว่าเดิม"

สำหรับ เบิร์ด ผู้รับบทเป็น พระนเรศวรมหาราช เผยว่า "สำหรับตอนนี้ตัวผมเองก็ยังรับตำแหน่ง นายทหารยุทธการและการฝึกกองพันทหารม้าที่ 19 ในค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจน์อยู่ครับ ที่ได้มีโอกาสมาแสดงหนังเรื่องนี้ เพราะท่านมุ้ยเดินทางมาสำรวจสถานที่ถ่ายทำที่เมืองกาญจน์ โดยใช้พื้นที่ของกองพลทหารราบที่ 9 ท่านคงมีโอกาสได้เห็นรูปของผม แล้วท่านก็พูดได้คุยกับทางฝ่ายกิจการพลเรือนเรียกผมให้ลองเข้ามาคุย หลังจากนั้นผ่านไปประมาณ 9 เดือนก็ทราบว่าได้รับเลือกให้ได้แสดงเป็น สมเด็จพระนเรศวร

ดีใจ ภูมิใจครับ เป็นเกียรติมากกับชีวิตผม ก็กลัวๆ อยู่เหมือนกันว่าจะทำได้ไม่ดี แต่ยังไงก็ยังเชื่อมั่นในตัวผู้กำกับ และตอนนี้ก็เริ่มมีการฝึกซ้อมบ้างแล้ว ทั้งมีการขี่ม้า ฝึกต่อสู้ มีการลองใช้อาวุธโบราณ แล้วก็มีการเรียนแอ๊กติ้งการแสดงด้วย ผมคิดว่ามันก็ยากเหมือนกันหมด และก่อนหน้านี้ผมก็ได้ไปไหว้รูปปั้นของสมเด็จพระนเรศวรด้วย จะได้อุ่นใจครับ อยากให้ท่านมาดลใจให้ผมแสดงออกไปอย่างที่ท่านต้องการ

อยากฝากให้พี่น้องชาวไทยรอชมกัน สำหรับภาพยนตร์เรื่อง นเรศวร ผมก็คิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นน่าจะส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไทยมีความรักชาติ รำลึกในบุญคุณของแผ่นดิน ผมเชื่อว่าความสามัคคีของคนในชาติเกิดขึ้นได้จากความเสียสละ เหมือนที่องค์ พระนเรศวร ทรงเป็น" ผู้รับบท พระนเรศวร กล่าว สำหรับภาพยนตร์เรื่องนเรศวร สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา เป็นภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์เรื่องยิ่งใหญ่ที่แสดงถึงความโดดเด่นในด้านความกล้าหาญ ความอดทน เสียสละ ตลอดจนพระปรีชาสามารถในยุทธศาสตร์การรบที่ทำให้ประเทศไทยดำรงเอกราชตราบจนทุกวันนี้

*************************************
ภาพบางส่วนจากหนังของท่านมุ้ย เรื่อง นเรศวร ( กำลังถ่ายทำอยู่ขณะนี้ )

มีภาพข่าวเพิ่มเติม เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง นเรศวร ในเว็บไซต์ต่างๆ ดังนี้ครับ

http://www.siamzone.com/movie/news/index.php?id=2176

http://movie.sanook.com/news/news_10262.php

http://www.m-dmd.com/c-review.php?id=C140302&type=On

http://www.kapook.com/promote/naresuanopen/

http://www.manager.co.th/Entertainme...=9470000095826
รูปขนาดเล็ก
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	ansPic_26265_1.jpg
Views:	680
Size:	24.4 KB
ID:	9275  คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	ansPic_26266_1.jpg
Views:	632
Size:	22.5 KB
ID:	9276  

คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	ansPic_26267_1.jpg
Views:	622
Size:	22.1 KB
ID:	9277  คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	ansPic_26268_1.jpg
Views:	734
Size:	22.4 KB
ID:	9278  

คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	ansPic_26269_1.jpg
Views:	592
Size:	14.2 KB
ID:	9279  คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	ansPic_26270_1.jpg
Views:	576
Size:	20.9 KB
ID:	9280  

คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	ansPic_26271_1.jpg
Views:	834
Size:	13.0 KB
ID:	9281  คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	ansPic_26272_1.jpg
Views:	665
Size:	7.7 KB
ID:	9282  

คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	ansPic_26273_1.jpg
Views:	748
Size:	23.1 KB
ID:	9283  คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	ansPic_26274_1.jpg
Views:	696
Size:	22.4 KB
ID:	9284  

คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	ansPic_26275_1.jpg
Views:	740
Size:	10.7 KB
ID:	9285  คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	ansPic_26276_1.jpg
Views:	826
Size:	10.7 KB
ID:	9286  

คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	ansPic_26277_1.jpg
Views:	784
Size:	8.3 KB
ID:	9287  คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	ansPic_26278_1.jpg
Views:	808
Size:	10.3 KB
ID:	9288  

คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	ansPic_26279_1.jpg
Views:	636
Size:	54.8 KB
ID:	9289  คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	ansPic_26280_1.jpg
Views:	607
Size:	54.4 KB
ID:	9290  

คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	ansPic_26281_1.jpg
Views:	4694
Size:	57.9 KB
ID:	9291  คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	ansPic_26282_1.jpg
Views:	650
Size:	42.0 KB
ID:	9292  

คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	ansPic_26283_1.jpg
Views:	697
Size:	59.1 KB
ID:	9293  คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	ansPic_26284_1.jpg
Views:	687
Size:	54.9 KB
ID:	9294  

คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	ansPic_26285_1.jpg
Views:	583
Size:	48.2 KB
ID:	9295  คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	ansPic_26286_1.jpg
Views:	569
Size:	48.8 KB
ID:	9297  

คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	ansPic_26287_1.jpg
Views:	565
Size:	54.4 KB
ID:	9298  คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	ansPic_26288_1.jpg
Views:	546
Size:	54.1 KB
ID:	9299  

คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	ansPic_26289_1.jpg
Views:	566
Size:	52.1 KB
ID:	9300  คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	ansPic_26290_1.jpg
Views:	553
Size:	50.5 KB
ID:	9301  

คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	ansPic_26291_1.jpg
Views:	542
Size:	57.1 KB
ID:	9302  คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	ansPic_26292_1.jpg
Views:	558
Size:	56.3 KB
ID:	9303  

คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	ansPic_26293_1.jpg
Views:	716
Size:	54.1 KB
ID:	9304  คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	ansPic_26294_1.jpg
Views:	657
Size:	46.6 KB
ID:	9305  

คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	Pic_2678_1.jpg
Views:	980
Size:	6.1 KB
ID:	9306  

        พระนเรศวร, สมเด็จพระนเรศวร, ตำนานสมเด็จพระนเรศวร, พระนเรศวรมหาราช, สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, พระนเรศวร, สมเด็จพระนเรศวร, ตำนานสมเด็จพระนเรศวร, พระนเรศวรมหาราช, สมเด็จพระนเรศวรมหาราช,  พระนเรศวร, สมเด็จพระนเรศวร, ตำนานสมเด็จพระนเรศวร, พระนเรศวรมหาราช, สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, พระนเรศวร, สมเด็จพระนเรศวร, ตำนานสมเด็จพระนเรศวร, พระนเรศวรมหาราช, สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, พระนเรศวร, สมเด็จพระนเรศวร, ตำนานสมเด็จพระนเรศวร, พระนเรศวรมหาราช, สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, พระนเรศวร, สมเด็จพระนเรศวร, ตำนานสมเด็จพระนเรศวร, พระนเรศวรมหาราช, สมเด็จพระนเรศวรมหาราช,  พระนเรศวร, สมเด็จพระนเรศวร, ตำนานสมเด็จพระนเรศวร, พระนเรศวรมหาราช, สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, พระนเรศวร, สมเด็จพระนเรศวร, ตำนานสมเด็จพระนเรศวร, พระนเรศวรมหาราช, สมเด็จพระนเรศวรมหาราช,
จับฉ่าย

ซูชิ SHUSHI ขายส่ง ซูชิ ข้าวปั้น article
เกมส์, เกมส์ก้านกล้วย, ก้านกล้วย, เกมก้านกล้วย, เกม article
เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์แต่งตัวตุ๊กตา แต่งตัวตุ๊กตา article
เกมส์บาร์บี้, บาร์บี้, เกมส์, เกม, article
เกมทำอาหาร เกมส์ทำอาหาร article
เกม article
เกมส์ article
เพลง article
เจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา article
ฟังเพลง article
ภาพพื้นหลัง article
ภาพวิว article
แลกลิ้งค์ article
ดอกไม้ article
ดวง ดูดวง ทำนายทายทักดูดวง ดวง ดูดวงความรัก ดูดวงฟรี ดวงชะตา ทำนายดวง ดูดวงไพ่ยิปซี ดูดวงรายวัน ดูดวงชะตา article
จับฉ่าย article
เกาะกระแส ชูวิทย์ Vs วิศาล article
รายนามผู้เข้าร่วมงาน ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 article
เขาพระวิหาร ปราสาทเขาพระวิหาร article
Pay Per Click article
แม่คะนิ้ง น้ำคางแข็ง เหมยขาบ article
วันทูโก, วันทูโกตก, article
รวม คีเวิร์ด article
หมอนิด article
เกมส์แต่งตัว, เกมแต่งตัว, แต่งตัว article
สุนทรภู่ article
ประวัติสุนทรภู่ (ชีวประวัติ) article
บริษัททัวร์, ทัวร์, ท่องเที่ยว, นำเที่ยว, article
รถมือสอง article
เปมิกา article
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวกับท่านสุนทรภู่ article
เอมี่ โชติรส สุริยะวงศ์. เอมี่ โชติรส สุริยะวงศ์ ... สาวป่าสะท้านเมือง เรื่องราวของเด็กสาววัยกำดัด (แสดงโดย เอมี่-โชติรส สุริยวงศ์) ... article
กลอน article
เซียนกระบี่พิชิตมาร article
เกมส์ต่อสู้ เกมส์แข่งรถ article
จตุคามรามเทพ article
งานราชการ article
สวนพิศตะวัน รีสอร์ท article
สิ่งมหัศจรรย์ของโลก article
คลิปวีดีโอ article
ภาพเคลื่อนไหว article
ดาราเกาหลี article