นครนายก article

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการเดินทาง แผนที่ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
สถานที่พักแรม ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง
วัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมท่องเที่ยว ตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยว มุมดาวน์โหลด
                 นครนายกเมืองในฝันที่ใกล้กรุง  ภูเขางาม  น้ำตกสวย 
                             รวยธรรมชาติปราศจากมลพิษ
 
นครนายก สันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี หลักฐาน คือแนวกำแพงเนินดินและสันคูเมืองที่ตำบลดงละคร แต่ชื่อ “นครนายก” นั้นปรากฏหลักฐานในสมัยอยุธยาว่าเป็นเมืองหน้าด่านทางทิศตะวันออก สมัยพระเจ้าอู่ทอง ใน พ.ศ. 2437 รัชกาลที่ 5 ทรงจัดลักษณะการปกครองโดยแบ่งเป็นมณฑลนครนายกจัดอยู่ในเขตมณฑลปราจีนบุรี จนกระทั่ง พ.ศ. 2445 ทรงเลิกธรรมเนียมการมีเจ้าครองเมือง ให้มีตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นแทน และในช่วง พ.ศ. 2486-2489 ได้โอนนครนายกไปรวมกับจังหวัดปราจีนบุรี และสระบุรี หลังจากนั้นจึงแยกเป็นจังหวัดนครนายก
จังหวัดนครนายกเดิมชื่อว่า “บ้านนา“ เล่ากันว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา ดินแดนของนครนายกเป็นป่ารกชัฏเป็นที่ดอน ทำนาหรือเพาะปลูกอะไรไม่ค่อยได้ผลและมีไข้ป่าชุกชุม ผู้คนจึงอพยพไปอยู่ที่อื่นจนกลายเป็นเมืองร้าง ต่อมาพระมหากษัตริย์ทรงทราบความเดือนร้อนของชาวเมืองจึงโปรดเกล้าฯ ให้เลิกภาษีนาเพื่อจูงใจชาวเมืองให้อยู่ที่เดิมทำให้มีผู้คนอพยพมาอยู่เพิ่มมากขึ้น จนเป็นชุมชนใหญ่และเรียกเมืองนี้กันติดปากว่า “เมืองนายก”
สภาพพื้นที่ของจังหวัดนครนายกโดยทั่วไปเป็นที่ราบอยู่ในหุบเขาตอนเหนือและตะวันออก เป็นเนินสูงและป่าเขาติดต่อกับเขาดงพญาเย็น ส่วนทางตอนกลางและตอนใต้เป็นที่ราบลุ่ม ภูเขาที่สำคัญ คือ เขาใหญ่ เขาเขียว เขาชะโงก และเขานางรอง เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และเกิดน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง
จังหวัดนครนายก มีพื้นที่ประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบ้านนา อำเภอองครักษ์ และอำเภอปากพลี

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดสระบุรีและนครราชสีมา
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดปทุมธานี

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 3731 3615
สำนักงานจังหวัด โทร. 0 3731 1273, 0 3731 3546
สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง โทร. 0 3731 1932
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โทร. 0 3731 1151
โรงพยาบาลบ้านนา โทร. 0 3738 1833
โรงพยาบาลองครักษ์ โทร. 0 3739 1366
โรงพยาบาลปากพลี โทร. 0 3739 9793-4
โรงพยาบาลนครนายก โทร. 0 3731 1151
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง โทร. 0 3731 1285, 0 3731 3550
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านนา โทร. 0 3738 2014
สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากพลี โทร. 0 3739 9600
สถานีตำรวจภูธรอำเภอองครักษ์ โทร. 0 3739 1301
ตำรวจทางหลวง โทร. 1193
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155

Link ที่น่าสนใจ
คู่มือไหว้พระศักดิ์สิทธิ์แดนธรรมะ 66 วัด
http://www.tat8.com/thai/news/greet.htm
ข้อมูลตำบลและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
แผนที่ท่องเที่ยว จ.นครนายก แนะนำการใช้งาน 

 
Click ที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่ขึ้น

 

สถานที่พักแรมในจังหวัด นครนายก

  กรีนวิวรีสอร์ท
ที่อยู่ : 409 หมู่ 1 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จ.นครนายก
โทร : 0 3738 5013, 0 6069 9533   
website : http://www.greenview-resort.com
จำนวนที่พัก 10 ห้อง,
  บ้านป่าริมเขื่อน
บ้านสไตล์คันทรี่ บรรยากาศหุบเขา ติดเขื่อนคลองท่าด่าน
ที่อยู่ : 44 หมู่ 2 บ้านคลองบ่อ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จ.นครนายก
โทร : 0 3738 4070, 08 9505 2102   
website : http://www.nayok.com/banpa
จำนวนที่พัก 9 ห้อง, ราคา 1,200 - 5,000 บาท
  บ้านต้นไม้
ที่อยู่ : (วังตะไคร้) อำเภอเมือง จ.นครนายก
โทร : 0 1947 7022   
จำนวนที่พัก 5 ห้อง, ราคา 1,000 - 2,500 บาท
  บ้านสวนสาริการีสอร์ท
ที่อยู่ : 148/3 หมู่ 1 ต.สาริกา อำเภอเมือง จ.นครนายก
โทร : 0 3738 5244, 0 3738 5กรุงเทพฯ 0 2939 4715, 0 1909 4164   
จำนวนที่พัก 30 ห้อง, ราคา 750 - 1,800 บาท
  บ้านสวนเยาวมาลย์
ที่อยู่ : 228/5 ซอยขวัญนคร ต.สาริกา (บ้านปีกไม้สัก) อำเภอเมือง จ.นครนายก
โทร : 0 2588 5012, 0 9813 7302   
website : http://www.yaovamal.com
จำนวนที่พัก 5 ห้อง, ราคา 800 - 1,500 บาท
  บ้านแก้ว รีสอร์ท
ที่อยู่ : 174 หมู่ 1 ถ.นครนายก-นางรอง ต.สาริกา อำเภอเมือง จ.นครนายก
โทร : 0 1400 4940   
website : http://www.bankaewresort.com
จำนวนที่พัก 11 ห้อง, ราคา 1,200 - 3,000 บาท
  บ้านริมน้ำ รีสอร์ท
ที่อยู่ : 130/7 หมู่ 1 ต.สาริกาจำนวน อำเภอเมือง จ.นครนายก
โทร : 0 9057 0098   
จำนวนที่พัก 10 ห้อง, ราคา 600 - 3,000 บาท
  บ้าน กล้วยกล้วย รีสอร์ท
ที่อยู่ : 109 หมู่ 9 ต.เขาพระ อำเภอเมือง จ.นครนายก
โทร : 0 3738 6444, 0 3738 6898-9, 0 2289 1454, 0 2871   
Email : info@baanbanana.com  website : http://www.baanbanana.com
จำนวนที่พัก 25 ห้อง, ราคา 1,090 - 11,000 บาท
  ท่าด่านโฮมสเตย์
ที่อยู่ : 54/2 หมู่ 3 ต.หินตั้ง อำเภอเมือง จ.นครนายก
โทร : 0 3738 5015, 0 1804 4503   
จำนวนที่พัก 6 ห้อง, ราคา 100 - 100 บาท
  ค่ายลูกเสือสาริกา
อำเภอเมือง จ.นครนายก
โทร : 0 3731 1481, 0 3731 1628   
ข้อมูลทั้งหมด : 43 แสดงข้อมูล : 1 - 10 หน้า: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [ถัดไป]ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

วัดใหญ่ชัยมงคล article
วัดพนัญเชิง, ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา article
ไห้วพระ 9 วัด article
อ่างทอง article
สุพรรณบุรี article
สิงห์บุรี article
สระบุรี article
สระแก้ว article
สมุทรสาคร article
สมุทรสงคราม article
สมุทรปราการ article
ลพบุรี article
ราชบุรี article
เพชรบุรี article
พระนครศรีอยุธยา article
ปราจีนบุรี article
ประจวบคีรีขันธ์ article
ปทุมธานี article
นนทบุรี article
นครปฐม article
ชัยนาท article
ฉะเชิงเทรา article
กาญจนบุรี article
กรุงเทพมหานคร article
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง ทัวร์ภาคกลาง article