dot dot
dot

dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
ทัวร์หลวงพระบาง
ทัวร์ลาวใต้
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ผลงานที่ผ่านมา
dot
HP144 ทัวร์เขมร นครวัด นครธม article

 

ENGLISH PROGRAM / โปรแกรมภาษาไทย 

  

 

รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้นรถบัสปรับอากาศวีไอพี 2 ชั้นรถบัสปรับอากาศวีไอพี 2 ชั้น

 

ทัวร์เขมร - นครวัด นครธม ปราสาทตาพรหม บันทายสรี ล่องโตนเลสาป

(พัก SMILLING HOTEL ระดับ 4 ดาว 2 คืน)

     บริษัททัวร์ แฮปปี้ ทริปส์ ขอเสนอโปรแกรมนำเที่ยว ชมสิ่งมหัศจรรยของโลกที่ นครวัด นครธม ล่องโตนเลสาป ชมโบราณสถานของอาณาจักรขอมโบราณและความเชื่อในการสร้างปราสาทอันยิ่งใหญ่ ชมวิถีชิวิตของชาวเขมร โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงานและอัธยาศัยดี ที่พักระดับมาตรฐาน 4 ดาว อาหารการกิน รับประกันว่าไม่ผิดหวังครับแน่นอน

 

เดินทาง ทุกวันศุกร์

รถบัส (30 ท่านขึ้นไป) / รถตู้

โปรโมชั่น

ราคา

ทัวร์เขมร 12-14 ธ.ค. 57

5,200
ทัวร์เขมร 19-21 ธ.ค. 57

5,200
ทัวร์เขมร 26-28 ธ.ค. 57

5,200
ทัวร์เขมร 30-1 ม.ค. 58 รถบัสปรับอากาศวีไอพี พัก 3 ดาว++   4,900
ทัวร์เขมร 31-2 ม.ค. 58 รถบัสปรับอากาศวีไอพี พัก 3 ดาว++   4,900
ทัวร์เขมร 2-4 ม.ค. 58  รถบัสปรับอากาศวีไอพี พัก 3 ดาว++ จองก่อน 25 ต.ค. ลด 200 5,200
ทัวร์เขมร 9-11 ม.ค. 58     5,200
ทัวร์เขมร 16-18 ม.ค. 58     5,200
ทัวร์เขมร 23-25 ม.ค. 58     5,200
ทัวร์เขมร 30-1 ก.พ. 58     5,200
ทัวร์เขมร 6-8 ก.พ. 58     5,200
ทัวร์เขมร 13-15 ก.พ. 58     5,200
ทัวร์เขมร 20-22 ก.พ. 58     5,200
ทัวร์เขมร 27-1 มี.ค. 58     5,200
ทัวร์เขมร 6-8 มี.ค. 58     5,200
ทัวร์เขมร 13-15 มี.ค. 58     5,200
ทัวร์เขมร 20-22 มี.ค. 58     5,200
ทัวร์เขมร 27-29 มี.ค. 58     5,200
ทัวร์เขมร 4-6 เม.ย. 58     4,900
ทัวร์เขมร 11-13 เม.ย. 58     4,900
ทัวร์เขมร 12-14 เม.ย. 58     4,900
ทัวร์เขมร 13-15 เม.ย. 58     4,900
ทัวร์เขมร 17-19 เม.ย. 58     5,200
ทัวร์เขมร 24-26 เม.ย. 58     5,200

 

วันแรก กรุงเทพฯ ปอยเปต เสียมเรียบ โตนเลสาป เขาพนมบาแค็ง
04.00 น.
คณะพร้อมกัน  สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา
04.30 น.
ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ วีไอพี เดินทางสู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
เช้า
บริการอาหารและเครื่องดื่ม บนรถ (มื้อที่ 1)
08.00 น.
ถึง ตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้ว นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองที่ ด่านปอยเปต จากนั้นเปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศฝั่งเขมร นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองศรีโสภณ ผ่านปอยเปต เมืองชายแดนกัมพูชา สู่ จ.เสียมเรียบ ตามถนนหมายเลข 6 ซึ่งสภาพถนนลาดยางและเป็นลูกรังบางช่วง ระยะทาง 152 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง
เที่ยง
อาหารกลางวัน ห้องอาหาร จ.เสียมเรียบ (มื้อที่ 2)
15.30 น.
นำท่านเดินทางเข้าที่พัก ทำภาระกิจ นำท่านสักการะ องค์เจ๊กองค์จอม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระคู่บ้านคู่เมืองเสียบเรียบเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านชมทะเลสาปที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมรใน โตนเลสาป ชมบรรยากาศยามเย็นและพระอาทิตย์ลับฟ้า
  จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์อัสดงที่ เขาพนมบาแค็ง ซึ่งท่านสามารถมารถมองเห็นวิวของบารายขนาดใหญ่และปราสาทนครวัดได้อย่างชัดเจน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)
  หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเที่ยวชมเมืองเสียมเรียบยามค่ำคืนกันตามสบาย...ราตรีสวัสดิ์ พักที่ SMILING HOTEL ระดับ 4 ดาว 2 คืน ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น แบบมาตรฐานครับ)

  

วันที่สอง ปราสาทบันทายสรี ปราสาทตาพรม นครธม ปราสาทบายน นครวัด
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 4)
08.00 น.
นำท่านเดินทางไปชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) ซึ่งสร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) แต่มาเสร็จเอาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ซึ่งเป็นพระราชโอรส ตัวปราสาทสร้างในแนวราบ เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนสูงอย่างสวยงามมาก ชมรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ปราสาทบันทายสรี หรือที่ชาวเขมรเรียกว่า "บันเตย์เสรย" แปลว่า "ป้อมแห่งสตรี" หรือ "ป้อมที่สวยงาม" จากนั้นพาท่านชม ปราสาทตาพรหม สร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนา ซึ่งปราสาทตาพรหม เป็นปราสาทที่สวยงามและมีมนต์ขลังมาก
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนคร หรือ นครธม ชม สะพานนาคราช เป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ชม ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชม ปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม ถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร จากนั้นนำท่านชม สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ที่ ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุด ซึ่งสร้างขี้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่ด้วย
19.00 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง (ระบำอัปสรา)
  หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเที่ยวชมเมืองเสียมเรียบยามค่ำคืนกันตามสบาย...ราตรีสวัสดิ์ พักที่ SMILING HOTEL ระดับ 4 ดาว 2 คืน ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น แบบมาตรฐานครับ)

  

วันที่สาม วัดใหม่ ช้อปปิ้ง ศรีโสภณ ปอยเปต กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 7) 
08.00 น.
นำท่านชมหัวกะโหลกมากมายในสมัยเขมรแดงปกครองและการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุที่ วัดใหม่ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่ ตลาดปซาจ๊ะ (PSA JA MARKET) กันตามอัธยาศัย และชม หมู่บ้านแกะสลักหิน สมควรแก่เวลา นำท่านออกเดินทางกลับตามเส้นทางเดิมสู่ด่านปอยเปต
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ณ ห้องอาหาร ปอยเปต
บ่าย
เดินทางถึงด่านปอยเปต แวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี และเที่ยวชม ตลาดโรงเกลือ จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
20.00น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

   

อัตราค่าบริการ

 • ผู้ใหญ่ ท่านละ 4,900.-บาท (ปกติ 5,900 บาท)
 • เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ 4,900.-บาท (เสริมเตียง) 
 • เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ 4,900.-บาท (พักกับผู้ปกครอง) 
 • พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 บาท 
 • หมายเหตุ : กรณีเป็นชาวต่างชาติ เพิ่มท่านละ 300.-บาท  + ค่าวีซ่า 1,400 บาท

ค่าบริการนี้รวม

 • ค่ารถบัสปรับอากาศนำเที่ยว
 • ค่าที่พัก ระดับ 4 ดาว 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น : มีสระว่ายน้ำด้วยครับ)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท/ท่าน
 • มัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าผ่านด่านแบบ วีไอพี 300 บาท

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทิปไกด์เขมรและคนขับรถเขมร (ค่าทิปคนละ 200 บาท )

หมายเหตุ

เส้นทางการเดินทาง จุดออกรถจาก พระบรมรูปราชกาลที่ 6 ตรงข้ามกับ ร.พ. จุฬาฯ รถบัสขึ้นทางด่วน ออกเส้นมอเตอร์เวย์ ดังนั้นท่านที่จะขึ้นรถระหว่างทาง ทางเราไม่สะดวกกับการขึ้นรถระหว่างทางครับ

ที่พัก โรงแรม 4 ดาวที่เราใช้ครับ....

กรุ๊ปเหมาเดินทางหมู่คณะ 8 - 10 ท่าน (เที่ยวแบบส่วนตัว) ราคาท่านละ 5,900.-บาท เดินทางได้ทุกวัน

กรุ๊ปเหมาเดินทางหมู่คณะ 16 ท่านขึ้นไป (เที่ยวแบบส่วนตัว) ราคาท่านละ 5,500.-บาท เดินทางได้ทุกวัน 

สิ่งที่ควรนำติดตัว    กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย

การสำรองที่นั่ง

1.แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรเพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
2.วางมัดจำท่านละ 2,000 .-บาทโดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์

เอกสารยื่นวีซ่า

ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 53 ยกเลิกการใช้ วีซ่าเข้าประเทศกัมภูชา

(พลาสปอร์ตเดินทางอายุเหลือเกิน 6 เดือน)

หมายเลขบัญชี

ชื่อ นายสุขสันต์  สินธุ์สุวรรณ

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุทธิสาร ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี  069 – 2 – 60120 – 3

รายละเอียดเพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนการเดินทาง
1.โปรแกรมทัวร์เขมร เดี๋ยวนี้ค่อนข้างสบายแล้วครับ เรื่องภาษาก็สื่อกันรู้เรื่อง
2.การท่องเที่ยวในนครวัด ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบายได้เลย ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับครับ
3.การเดินชมปราสาท โปรแกรมนี้ต้องเดินชมปราสาทเยอะหน่อยครับ กรุณาเตรียมยาคลายกล้ามเนื้อหรือยาถูนวดแก้ปวดเมื่อย และต้องเตรียมครีมกันแดดไปด้วยนะครับ
4.ช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม เป็นช่วงที่อากาศกำลังสบาย ไม่หนาวครับ
5.เส้นทางท่องเที่ยวในเมืองเขมร ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง ยกเว้นทางจากปอยเปต-เสียมเรียบ เส้นทางยังไม่ดีครับ
6.ที่พัก : โรงแรมระดับ 4 ดาว มาตรฐานระดับดีครับ มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น เคเบิ้ลทีวี พร้อมสิ่งอำนวยสะดวกครบครัน
7.สำหรับท่านที่ติดหนัง ติดละครหลังข่าว ที่เขมรดูทีวีไทยชัดแจ๋วทุกช่องครับ
8.อาหารการกิน : ก็เป็นอาหารแบบไทยภาคกลาง โดยจะเน้นจำพวกปลาเยอะหน่อยครับ
9.การใช้จ่ายในประเทศเขมร แนะนำให้แลกดอลล่าร์และเตรียมเงินบาทไทยไปด้วยครับ เพราะตามร้านอาหาร ที่โรงแรม หรือร้านซุปเปอร์ จะใช้ดอลล่าร์ ส่วนตามในตลาดของฝาก ก็ใช้เงินไทยได้ครับ....

 

 

 

ทัวร์เขมร ตอนที่ 1 เสียมราฐ

 

 

ทัวร์เขมร ตอนที่ 2 โตนเลสาป

 

 

ทัวร์เขมร ตอนที่ 3 ระบำอัปสรา

 

 

ทัวร์เขมร ตอนที่ 4 ปราสาทบันทายสรี

 

 

ทัวร์เขมร ตอนที่ 5 ปราสาท นครวัด

 

 

ทัวร์เขมร ตอนที่ 6 เมืองนครธม ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหมชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image *


ทัวร์เขมร

ทัวร์เขมร นครวัด นครธม 2 วัน 1 คืน article
ทัวร์เขมร นครวัด นครธม ปราสาทบันทายสรี พนมกุเลน 4 วัน 3 คืน article
HP144-S สระแก้ว - เขมร - นครวัด นครธม ปราสาทตาพรหม บันทายสรี พนมกุเลน
HP 145 โปรแกรมต้อนรับ AEC มหัศจรรย์ปราสาทขอม
โรงแรมและสปาสไมลิ่ง (Smiling Hotel and Spa)
tour Cambodia - Angkor Wat article
ทัวร์เขมร บุรีรัมย์ นครวัด นครธม article
ทัวร์เขมร อุบลราชธานี - นครวัด article
ทัวร์เขมร นครวัด นครธม 12-14 เม.ย.51 article
ทัวร์เขมร นครวัด นครธม พนมกุเลน PG article
ทัวร์เขมร นครวัด 3 วัน 2 คืน article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (63435)
avatar
ผศ. ดร.ปราโมทย์ เงียบประเสริฐ

อยากได้รายการทัวร์และราคา เริ่มต้น กรุงเทพ ไป นครวัด นครธม พักนอนที่เขมร 1 คืน กลับไทย เดินทางไปหนองคาย(ถนนในเมืองไทย อาจจะเส้น A2 ก็น่าสะดวก) แล้วไป เวียงจันทร์ หลวงพระบาง(อาจจะ 2-3 คืน กลับหนองคาย และกรุงเทพสุวรรณภูมิมีคนไปราว 20 คน

ผศ. ดร.ปราโมทย์ เงียบประเสริฐ

ม.ราชภัฏภูเก็ต 83000

ผู้แสดงความคิดเห็น ผศ. ดร.ปราโมทย์ เงียบประเสริฐ (pramotegeib-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-05-23 15:08:12


ความคิดเห็นที่ 2 (147483)
avatar
ruedee
อยากสมัครงาน ทัวร์นครวัด เพราะตอนนี้อยู่กำพูชา ว่างงานอยู สนใจงานทัวร์ ติดต่อที่ไหนคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น ruedee (rungruedeesat-at-live-dot-com)วันที่ตอบ 2011-04-08 13:21:04


ความคิดเห็นที่ 3 (151429)
avatar
สุธี วรรณวิศิษฏ์ (เคี้ยง มาบอำมฤต )
รายการน่าเที่ยว น่าสนใจ มีโอกาศ ต้องไปครับ เคี้ยง มาบอำมฤต (ชุมพร)
ผู้แสดงความคิดเห็น สุธี วรรณวิศิษฏ์ (เคี้ยง มาบอำมฤต ) (kiang_mabammalit2012-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-11-27 17:29:53


ความคิดเห็นที่ 4 (151437)
avatar
สุนิสา
อยากจองทัวร์เขมรนครวัดนครธม3วัน2คืนเดินทางด้วยรถบัสVIPจะเดินทางวันที่18-20มค.2556ิเดินทาง2คนอยากทราบราคาค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น สุนิสา (satanfeaya-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-12-03 23:34:27


ความคิดเห็นที่ 5 (151972)
avatar
ประสาร

 รอขึ้นรถที่ชายแดนอรัญ หัวละเท่าไหร่ครับ 2 ท่าน

ผู้แสดงความคิดเห็น ประสาร วันที่ตอบ 2013-11-09 12:32:21


ความคิดเห็นที่ 6 (152045)
avatar
นาย

อยากไปนครวัดคับแต่ไม่มีเพื่อนใครไปช่วงไหนรบกวนบอกด้วยคับจิไปด้วย

ผู้แสดงความคิดเห็น นาย (pom_1175-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2014-01-21 13:56:28


ความคิดเห็นที่ 7 (153423)
avatar
สุธี สนิมครัว

 ขอสอบถามหน่อยครับ กรณีถ้าผมไปคนเดียว ห้องพักต้องจับคู่กับท่านอื่นรึเปล่าครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น สุธี สนิมครัว (tom-dot-sanimkhrua-at-jitasa-dot-com)วันที่ตอบ 2014-09-07 23:45:48[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.ทัวร์เกาหลี ทัวร์เวียดนาม ทัวร์กระบี่ ทัวร์เขมร ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์ลาวใต้ ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์เกาะกูด ทัวร์ตรัง