ทัวร์เกาหลี ทัวร์เวียดนาม ทัวร์กระบี่ ทัวร์เขมร ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์ลาวใต้ ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์เกาะกูด ทัวร์ตรัง

HP144 นครวัด-นครธม
dot
dot

dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
HP144 นครวัด-นครธม article

HP144 นครวัด นครธม ล่องโตนเลสาบ 3 วัน 2 คืน

 

 

เดินทาง ทุกวันศุกร์-วันอาทิตย์

และทุกช่วงเทศกาลนักขัตฤกษ์

รถบัส (4ท่าน)

รถตู้ (16  ท่าน)

โปรโมชั่น

หมายเหตุ

ราค

วันที่ 3-5 ก.พ. 60   รถตู้ / รถบัส  
6,500
วันที่ 11-13 ก.พ. 60   รถตู้ / รถบัส   (วันหยุดมาฆบูชา) 6,100
วันที่ 17-19 ก.พ. 60   รถตู้ / รถบัส  
6,500
วันที่ 24-26 ก.พ. 60   รถตู้ / รถบัส  
6,500
วันที่ 3-5 มี.ค. 60 รถตู้ / รถบัส

6,500
วันที่ 10-12 มี.ค. 60 รถตู้ / รถบัส

6,500
วันที่ 17-18 มี.ค. 60 รถตู้ / รถบัส

6,500
วันที่ 24-26 มี.ค. 60 รถตู้ / รถบัส

6,500
วันที่ 31-2 เม.ย. 60 รถตู้ / รถบัส

6,500
วันที่ 6-8 เม.ย. 60 รถตู้ / รถบัส

6,500
วันที่ 13-15 เม.ย. 60 รถตู้ / รถบัส
(วันหยุดสงกรานต์) 6,100
วันที่ 21-23 เม.ย. 60 รถตู้ / รถบัส

6,500
วันที่ 28-30 เม.ย. 60 รถตู้ / รถบัส

6,500

 

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ ปอยเปต เสียมเรียบ โตนเลสาบ องค์เจ๊กองค์จอม
04.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ สวมลุมพินี ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา
04.30 น. ออกเดินทางสู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1 บนรถ)
08.30 น. ถึง ตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้ว นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองที่ ด่านปอยเปต จากนั้นเปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศฝั่งเขมร นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองศรีโสภณ ผ่านปอยเปต เมืองชายแดนกัมพูชา สู่ จ.เสียมเรียบ ตามถนนหมายเลข 6 ซึ่งสภาพถนนลาดยางและเป็นลูกรังบางช่วง ระยะทาง 152 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ณ ร้านอาหาร จ.เสียมเรียบ
15.30 น. นำท่านเดินทางเข้าที่พัก ทำภาระกิจ นำท่านสักการะ องค์เจ๊กองค์จอม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระคู่บ้านคู่เมืองเสียบเรียบเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านชมทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมรใน โตนเลสาบ ชมบรรยากาศยามเย็นและพระอาทิตย์ลับฟ้า
19.00 น. บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)

หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเที่ยวชมเมืองเสียมเรียบยามค่ำคืนกันตามสบาย...ราตรีสวัสดิ์ พักที่ระดับ 3 ดาว 2 คืน ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น แบบมาตรฐานครับ)

1. SIEM REAP VACATION

2. LOM ANGCHAN HOTEL

3. SIEM REAP NICH HOTEL

 

วันที่สอง ปราสาทบันทายสรี ปราสาทตาพรม นครธม ปราสาทบายน นครวัด เขาพนมบาเค็ง
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 4)
08.00 น. นำท่านเดินทางไปชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) ซึ่งสร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) แต่มาเสร็จเอาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ซึ่งเป็นพระราชโอรส ตัวปราสาทสร้างในแนวราบ เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนสูงอย่างสวยงามมาก ชมรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ปราสาทบันทายสรี หรือที่ชาวเขมรเรียกว่า "บันเตย์เสรย" แปลว่า "ป้อมแห่งสตรี" หรือ "ป้อมที่สวยงาม" จากนั้นพาท่านชม ปราสาทตาพรหม สร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนา ซึ่งปราสาทตาพรหม เป็นปราสาทที่สวยงามและมีมนต์ขลังมาก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)
 
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนคร หรือ นครธม ชม สะพานนาคราช เป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ชม ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชม ปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม ถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร จากนั้นนำท่านชม สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ที่ ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุด ซึ่งสร้างขี้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่ด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์อัสดงที่เขาพนมบาแค็ง ซึ่งท่านสามารถมารถมองเห็นวิวของบารายขนาดใหญ่และปราสาทนครวัดได้อย่างชัดเจน
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) 
  หลังอาหาร พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง (ระบำอัปสรา)

นำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเที่ยวชมเมืองเสียมเรียบยามค่ำคืนกันตามสบาย...ราตรีสวัสดิ์ พักที่ ระดับ 3 ดาว 2 คืน ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น แบบมาตรฐานครับ)
  1. SIEM REAP VACATION
  2. LOM ANGCHAN HOTEL
  3. SIEM REAP NICH HOTEL

  

วันที่สาม วัดใหม่ ช้อปปิ้ง ศรีโสภณ ปอยเปต กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 7)
08.00 น. นำท่านชมหัวกะโหลกมนุษย์จำนวนมาก เกิดจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในสมัยเขมรแดงปกครองที่ วัดใหม่ (Killing Field) จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่ ตลาดปซาจ๊ะ (PSA JA MARKET) กันตามอัธยาศัย นำท่านออกเดินทางกลับตามเส้นทางเดิมสู่ด่านปอยเปต
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ณ ร้านอาหาร (ปอยเปต)
บ่าย
เดินทางถึงด่านปอยเปต แวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี และเที่ยวชม ตลาดโรงเกลือ จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
20.00น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

   

อัตราค่าบริการ

 • ผู้ใหญ่ ท่านละ 6,100 // 6,500 บาท (ระบุตามวันที่เดินทาง)
 • พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,500 บาท 
 • หมายเหตุ : ราคานี้เฉพาะผู้ถือพาสปอร์ตไทย // ค่าวีซ่าผู้ถือพาสปอร์ต ตปท. ชำระเพิ่มท่านละ 1,700 บาท 

ค่าบริการนี้รวม

 • ค่ารถบัสปรับอากาศนำเที่ยว หรือ รถตู้นำเที่ยว
 • ค่าที่พัก ระดับ 3 ดาว++++ 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น : มีสระว่ายน้ำด้วยครับ)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท/ท่าน
 • มัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าผ่านด่านแบบ V.I.P. ชายแดนไทย-กัมพูชา (ปอตเปต)

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทิปไกด์เขมรและคนขับรถเขมร (ค่าทิปคนละ 300 บาท )

หมายเหตุ

เส้นทางการเดินทาง จุดออกรถจาก พระบรมรูปราชกาลที่ 6 ตรงข้ามกับ ร.พ. จุฬาฯ รถบัสขึ้นทางด่วน ออกเส้นมอเตอร์เวย์ ดังนั้นท่านที่จะขึ้นรถระหว่างทาง ทางเราไม่สะดวกกับการขึ้นรถระหว่างทางครับ

ที่พัก โรงแรม 3 ดาวที่เราใช้ครับ....

1. SIEM REAP VACATION
2. LOM ANGCHAN HOTEL
- DARA REANGSEY HOTEL
3. SIEM REAP NICH HOTEL

http://siemreapniche.com/

กรุ๊ปเหมาเดินทางหมู่คณะ 8 - 10 ท่าน (เที่ยวแบบส่วนตัว) โปรดสอบถาม เดินทางได้ทุกวัน

กรุ๊ปเหมาเดินทางหมู่คณะ 16 ท่านขึ้นไป (เที่ยวแบบส่วนตัว) โปรดสอบถาม เดินทางได้ทุกวัน 

สิ่งที่ควรนำติดตัว    กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย

การสำรองที่นั่ง

1.แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรเพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
2.วางมัดจำท่านละ 2,000 บาทโดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์

เอกสารยื่นวีซ่า

ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 53 ยกเลิกการใช้ วีซ่าเข้าประเทศกัมพูชา

(พลาสปอร์ตเดินทางอายุเหลือเกิน 6 เดือน)

หมายเลขบัญชี

ชื่อ นายสุขสันต์  สินธุ์สุวรรณ

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุทธิสาร ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี  069 – 2 – 60120 – 3

รายละเอียดเพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนการเดินทาง
1.โปรแกรมทัวร์เขมร เดี๋ยวนี้ค่อนข้างสบายแล้วครับ เรื่องภาษาก็สื่อกันรู้เรื่อง
2.การท่องเที่ยวในนครวัด ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบายได้เลย ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับครับ
3.การเดินชมปราสาท โปรแกรมนี้ต้องเดินชมปราสาทเยอะหน่อยครับ กรุณาเตรียมยาคลายกล้ามเนื้อหรือยาถูนวดแก้ปวดเมื่อย และต้องเตรียมครีมกันแดดไปด้วยนะครับ
4.ช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม เป็นช่วงที่อากาศกำลังสบาย ไม่หนาวครับ
5.เส้นทางท่องเที่ยวในเมืองเขมร ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง ยกเว้นทางจากปอยเปต-เสียมเรียบ เส้นทางยังไม่ดีครับ
6.ที่พัก : โรงแรมระดับ 3หรือ4 ดาว มาตรฐานระดับดีครับ มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น เคเบิ้ลทีวี พร้อมสิ่งอำนวยสะดวกครบครัน
7.สำหรับท่านที่ติดหนัง ติดละครหลังข่าว ที่เขมรดูทีวีไทยชัดแจ๋วทุกช่องครับ
8.อาหารการกิน : ก็เป็นอาหารแบบไทยภาคกลาง โดยจะเน้นจำพวกปลาเยอะหน่อยครับ
9.การใช้จ่ายในประเทศเขมร แนะนำให้แลกดอลล่าร์และเตรียมเงินบาทไทยไปด้วยครับ เพราะตามร้านอาหาร ที่โรงแรม หรือร้านซุปเปอร์ จะใช้ดอลล่าร์ ส่วนตามในตลาดของฝาก ก็ใช้เงินไทยได้ครับ....

 

 ทัวร์เขมร ตอนที่ 1 เสียมราฐ

 ทัวร์เขมร ตอนที่ 2 โตนเลสาป

 ทัวร์เขมร ตอนที่ 3 ระบำอัปสรา

 ทัวร์เขมร ตอนที่ 4 ปราสาทบันทายสรี

 ทัวร์เขมร ตอนที่ 5 ปราสาท นครวัด

 ทัวร์เขมร ตอนที่ 6 เมืองนครธม ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหมชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์เขมร

ทัวร์เขมร นครวัด 3 วัน 2 คืน CAMBODIA ANGKOR AIR
ทัวร์เขมร นครวัด นครธม 2 วัน 1 คืน article
ทัวร์เขมร นครวัด นครธม ปราสาทบันทายสรี พนมกุเลน 4 วัน 3 คืน article
HP144-S สระแก้ว - เขมร - นครวัด นครธม ปราสาทตาพรหม บันทายสรี พนมกุเลน
HP 145 โปรแกรมต้อนรับ AEC มหัศจรรย์ปราสาทขอม
โรงแรมและสปาสไมลิ่ง (Smiling Hotel and Spa)
tour Cambodia - Angkor Wat article
ทัวร์เขมร บุรีรัมย์ นครวัด นครธม article
ทัวร์เขมร อุบลราชธานี - นครวัด article
ทัวร์เขมร นครวัด นครธม 12-14 เม.ย.51 article
ทัวร์เขมร นครวัด นครธม พนมกุเลน PG article
ทัวร์เขมร นครวัด 3 วัน 2 คืน article1

ความคิดเห็นที่ 1 (63435)
avatar
ผศ. ดร.ปราโมทย์ เงียบประเสริฐ

อยากได้รายการทัวร์และราคา เริ่มต้น กรุงเทพ ไป นครวัด นครธม พักนอนที่เขมร 1 คืน กลับไทย เดินทางไปหนองคาย(ถนนในเมืองไทย อาจจะเส้น A2 ก็น่าสะดวก) แล้วไป เวียงจันทร์ หลวงพระบาง(อาจจะ 2-3 คืน กลับหนองคาย และกรุงเทพสุวรรณภูมิมีคนไปราว 20 คน

ผศ. ดร.ปราโมทย์ เงียบประเสริฐ

ม.ราชภัฏภูเก็ต 83000

ผู้แสดงความคิดเห็น ผศ. ดร.ปราโมทย์ เงียบประเสริฐ (pramotegeib-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-05-23 15:08:12


ความคิดเห็นที่ 2 (147483)
avatar
ruedee
อยากสมัครงาน ทัวร์นครวัด เพราะตอนนี้อยู่กำพูชา ว่างงานอยู สนใจงานทัวร์ ติดต่อที่ไหนคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น ruedee (rungruedeesat-at-live-dot-com)วันที่ตอบ 2011-04-08 13:21:04


ความคิดเห็นที่ 3 (151429)
avatar
สุธี วรรณวิศิษฏ์ (เคี้ยง มาบอำมฤต )
รายการน่าเที่ยว น่าสนใจ มีโอกาศ ต้องไปครับ เคี้ยง มาบอำมฤต (ชุมพร)
ผู้แสดงความคิดเห็น สุธี วรรณวิศิษฏ์ (เคี้ยง มาบอำมฤต ) (kiang_mabammalit2012-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-11-27 17:29:53


ความคิดเห็นที่ 4 (151437)
avatar
สุนิสา
อยากจองทัวร์เขมรนครวัดนครธม3วัน2คืนเดินทางด้วยรถบัสVIPจะเดินทางวันที่18-20มค.2556ิเดินทาง2คนอยากทราบราคาค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น สุนิสา (satanfeaya-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-12-03 23:34:27


ความคิดเห็นที่ 5 (151972)
avatar
ประสาร

 รอขึ้นรถที่ชายแดนอรัญ หัวละเท่าไหร่ครับ 2 ท่าน

ผู้แสดงความคิดเห็น ประสาร วันที่ตอบ 2013-11-09 12:32:21


ความคิดเห็นที่ 6 (152045)
avatar
นาย

อยากไปนครวัดคับแต่ไม่มีเพื่อนใครไปช่วงไหนรบกวนบอกด้วยคับจิไปด้วย

ผู้แสดงความคิดเห็น นาย (pom_1175-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2014-01-21 13:56:28


ความคิดเห็นที่ 7 (153423)
avatar
สุธี สนิมครัว

 ขอสอบถามหน่อยครับ กรณีถ้าผมไปคนเดียว ห้องพักต้องจับคู่กับท่านอื่นรึเปล่าครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น สุธี สนิมครัว (tom-dot-sanimkhrua-at-jitasa-dot-com)วันที่ตอบ 2014-09-07 23:45:48


ความคิดเห็นที่ 8 (154572)
avatar
Tukta

 สวัสดีค่ะ

ขอสอบถามเรื่องวีซ่าของชาวเยอรมันผู้ใหญ่1และเด็ก2คนถ้าอยากไปทัวร์นครวัตกับทัวร์ของท่านก็สามารถไปได้เลยโดยไม่ต้องขอวีซ่าเข้าป.เขมรที่เยอรมันก่อนใช่หรือเปล่าค่ะ 

ขอบคุณค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Tukta วันที่ตอบ 2015-01-04 20:18:40


ความคิดเห็นที่ 9 (154645)
avatar
ศศิ

 สวัสดีค่ะ. 

  สนใจโปรแกรมทัวร์เขมรค่ะ ช่วงเวลาวันที่ 6-8 กุมภาฯ ค่ะ ไปกันแค่ 2 คนค่ะ คนไทยคนนึง กับต่างชาติ (สวีเดน) อีกคนนึงค่ะ

ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรบ้างคะ รวมทั้งเรื่องวีซ่าด้วยค่ะ 

  ขอบคุณค่ะ

  ศศิ

ผู้แสดงความคิดเห็น ศศิ วันที่ตอบ 2015-01-09 16:50:34


ความคิดเห็นที่ 10 (154837)
avatar
เพลิน

 อยากไปช่วงวันหยุดยาว  อะค่ะ.เช่น เดือน เมษายน 58 แต่อยุ่ที่ นครราชสีมา ทำยังไงค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เพลิน (nuna_44-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-01-28 15:45:25


ความคิดเห็นที่ 11 (157162)
avatar
๋Ja

 เรียนคุณ ฤดี

 

รบกวนติดต่อมาทางนี้นะคะ 092711676 ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ๋Ja (wariya456-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-11-17 11:40:29


ความคิดเห็นที่ 12 (158230)
avatar
Nong

ถ้าขึ้นรถที่ด่านอรัญติดเท่าไรคะกรุ๊ปทัวร์ 8-10 คนคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น Nong (nu_nong_2-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-03-10 21:57:361


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.รวมโปรแกรม ทัวร์ในประเทศ และ ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์เอเชีย

ทัวร์เกาหลี ทัวร์เขมร ทัวร์เวียดนาม ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์พม่า
ญี่ปุ่น ลาวใต้ จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย
ลาว บาหลี มาเก๊า ฮ่องกง อินเดีย
มัลดีฟส์ เว้ ดานัง ฮอยอัน หลวงพระบาง เนปาล ไต้หวัน
เซี่ยงไฮ้ จิ่วจ้ายโกว ปักกิ่ง โตเกียว โอซาก้า
คุนหมิง จางเจี่ยเจี้ย เซิ่นเจิ้น เฉินตู กุ้ยหลิน

ทัวร์ยุโรป

อิตาลี ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ อังกฤษ เยอรมัน
เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย รัสเซีย ฮังการี สเปน
โปรตุเกส เดนมาร์ก สวีเดน ยุโรปตะวันออก ตุรกี
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อียิปต์ อเมริกา แอฟริกา

ทัวร์ในประเทศ

แม่ฮ่องสอน ปาย เชียงใหม่ กระบี่ เกาะช้าง
เชียงราย ตรัง ภูเก็ต เกาะตะรุเตา ทีลอซู
เกาะกูด เกาะเสม็ด เกาะสมุย เกาะเต่า หมู่เกาะสิมิลัน
หมู่เกาะสุรินทร์ เขาใหญ่ น่าน เชียงคาน กาญจนบุรี
ชะอำ หัวหิน ระยอง นครนายก ปราจีนบุรี
ภูกระดึง เพชรบูรณ์ เขาค้อ พัทยา ภูเรือ
ระนอง นครศรีธรรมราช หาดใหญ่ อีสาน อุบลราชธานี
ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ไหว้พระ 9 วัด อ่างทอง ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ ไหว้พระ 9 วัด อัมพวา ไหว้พระ 9 วัด 3 จังหวัด

ทัวร์เกาหลี ทัวร์เวียดนาม ทัวร์กระบี่ ทัวร์เขมร ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์ลาวใต้ ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์เกาะกูด ทัวร์ตรัง