ระยอง, จังหวัดระยอง, ที่พักระยอง, สถานที่ท่องเที่ยวระยอง, Rayong, article

พักผ่อน ระยอง 2 วัน 1 คืน

วันแรก           กรุงเทพฯ – น้ำตกเขาชะเมา – ระยอง – กิจกรรมชายหาด

06.00.            คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ด้วยการต้อนรับจากทีมงาน

07.00.            พร้อมออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ นำท่านเดินทางสู่ จ. ระยอง พร้อมทั้งการบริการอาหารกล่อง (1)

และเครื่องดื่ม และสนุกสนานกับเกมสันทนาการบนรถ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกบนรถตลอดการเดินทาง

                        นำท่านสัมผัสธารน้ำใสของน้ำตกเขาชะเมาที่มีลักษณะเป็นชั้นน้ำตกรวมเจ็ดชั้นซึ่งเป็นวังน้ำสวยงาม

 ชมฝูงปลาพลวงที่อาศัยอยู่มากมาย

12.00.            รับประทานอาหารกลางวัน (2) ห้องอาหาร

14.00.            เดินทางเข้าสู่ โรงแรม ระยอง ชาเล่

15.00.            ร่วมสนุกสนานกับกิจกรรม กีฬาชายหาด และเกมส์การละเล่นต่าง ๆ อาทิเช่น ชักกะเย่อ ฟุตบอล แชร์บอล โบว์ลิ่งชาวเล พายเรือกะละมัง  จากนั้นเข้าที่พัก อาบน้ำ แต่งตัวสำหรับงานเลี้ยง

18.30.            รับประทานอาหารค่ำ (3) พร้อมร่วมสนุกสนานกับงานปาร์ตี้และเล่นเกมส์สันทนาการจากทีมงาน Happy Trips

22.00.            พักผ่อนตามอัธยาศัย…….ราตรีสวัสดิ์

 

วันสอง           พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ – ตลาดบ้านเพ – กรุงเทพฯ

07.00.            รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

10.00.            นำท่านเดินทางไปชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบ้านเพ ชมปลาสวยงามนานาชนิดและโลกใต้ทะเลที่ท่านสัมผัสได้

โดยไม่ต้องดำน้ำชม

12.00.            รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหารตำนานป่า

จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดบ้านเพ ซื้อของฝาก อาทิเช่น ปลาหมึกแห้ง กุ้งแห้ง ปลาเค็ม หอย ฯลฯ  

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพ ฯ

17.00 .           เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

 

จังหวัดระยอง / RAYONG
 

จังหวัด ระยอง ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 179 กิโลเมตร มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 100 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 3,552 ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งอาหารทะเล และผลไม้นานาชนิด เป็นเมืองอุตสาหกรรม และเป็นที่ตั้งของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่สำคัญ แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง ระยอง อำเภอแกลง อำเภอบ้านค่าย อำเภอบ้านฉาง อำเภอปลวกแดง อำเภอวังจันทร์ กิ่งอำเภอเขาชะเมา และกิ่งอำเภอนิคมพัฒนา

ระยอง เริ่มปรากฏชื่อในพงศาวดารเมื่อปีพุทธศักราช 2113 ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา สันนิษฐานว่าเมืองนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 1500 ยุคที่ขอมมีอานุภาพเฟื่องฟูแถบดินแดนสุวรรณภูมิ ปรากฏจากหลักฐาน คือ ซากศิลาแลง คูค่ายที่ยังหลงเหลืออยู่ในเขตอำเภอบ้านค่าย อันเป็นศิลปะการก่อสร้างแบบขอม

ประวัติศาสตร์กล่าวถึงเมืองระยอง ระหว่างที่กรุงศรีอยุธยาใกล้จะเสียทีแก่พม่าเป็น ครั้งที่ 2 ในรัชสมัยของพระเจ้าเอกทัศน์ ปีพุทธศักราช 2309 พระยาวชิรปราการ หรือพระยาตาก พร้อมไพร่พลประมาณ 500 คน ได้ตีฝ่าวงล้อมทัพพม่า มาหยุดพักไพร่พลที่เมืองระยองก่อนเดินทัพต่อไปยังเมืองจันทบุรี เพื่อยึดเป็นที่ตั้งมั่นในการกอบกู้อิสรภาพคืนจากพม่าในปีพุทธศักราช 2311


รวมที่พัก ระยอง   รวมร้านอาหาร ระยอง 

 

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอบ้านค่าย
สวนสุภัทรา
Suphattra Land
(จังหวัด ระยอง)

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอบ้านฉาง
หาดพยูนและหาดพลง
Payoon and Pala Beach
(จังหวัด ระยอง)

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอปลวกแดง
ระยอง
ศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรฯ
Somdet Krommaluang Chumphon Shrine
(จังหวัด ระยอง)
ระยอง
อ่างเก็บน้ำดอกกราย
Dok Krai Reservoir
(จังหวัด ระยอง)

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเขาชะเมา
ระยอง
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
(จังหวัด ระยอง)
ระยอง
ผาสวรรค์
(จังหวัด ระยอง)
ระยอง
เขาวง
Khao Wong Caves
(จังหวัด ระยอง)
ระยอง
น้ำตกเขาชะเมา
(จังหวัด ระยอง)
น้ำตกคลองปลาก้าง
(จังหวัด ระยอง)
น้ำตกคลองหินเพลิง
(จังหวัด ระยอง)
 

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเมือง
ระยอง
หมู่เกาะเสม็ด
Khao Laem Ya - Mu Ko Samet National Park
 (จังหวัด ระยอง) 
ระยอง
หาดแสงจันทร์
(จังหวัด ระยอง)
หาดทรายทอง
(จังหวัด ระยอง)
ระยอง
บ้านเพ
Ban Phe
(จังหวัด ระยอง)
หาดแหลมเจริญ
(จังหวัด ระยอง)
ระยอง
หาดแม่รำพึง-บ้านก้นอ่าว
Mae Rumphueng Beach
(จังหวัด ระยอง)
สวนพฤกษชาติโสถา
The Sobha Botanical Gardens
(จังหวัด ระยอง)
ระยอง
สวนสนหรือสวนรุกขชาติเพ
Suan Son Park
(จังหวัด ระยอง)
ระยอง
เกาะสะเก็ด
(จังหวัด ระยอง)
ระยอง
เกาะกุฎี
Ko Kudee
(จังหวัด ระยอง)
เกาะกรวด เกาะขามและปลาตีน
(จังหวัด ระยอง)
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
The King Taksin Shrine
(จังหวัด ระยอง)
วัดป่าประดู่
Wat Pa Pradu
(จังหวัด ระยอง)
ศาลหลักเมือง
City Pillar Shrine
(จังหวัด ระยอง)
หอพระพุทธอังคีรส
(จังหวัด ระยอง)
พระเจดีย์กลางน้ำ
Phra Chedi Klang Nam
(จังหวัด ระยอง)
สวนศรีเมือง
Sri Muang Park
(จังหวัด ระยอง)

ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ระยอง

RAYONG AQUARIUM

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอแกลง
ระยอง
สวนวังแก้ว
Wang Kaew
(จังหวัด ระยอง)
แหลมแม่พิมพ์
Laem Mae Phim
(จังหวัด ระยอง)
ระยอง
หมู่เกาะมัน
Mun Islands
(จังหวัด ระยอง)
ระยอง
อนุสาวรีย์สุนทรภู่
The Statue of Sunthorn Phu
(จังหวัด ระยอง)
วัดสารนารถธรรมาราม
Wat Saranat Thammaram
(จังหวัด ระยอง)

การเดินทางไป จังหวัดระยอง
รถยนต์ 
สามารถใช้เส้นทางได้หลายเส้นทาง ได้แก่
เส้นทางแรก ทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) จากกรุงเทพฯ ผ่านอำเภอบางปู อำเภอบางปะกง จังหวัดชลบุรี บางแสน ศรีราชา พัทยา หาดจอมเทียน สัตหีบ อำเภอบ้างฉาง ไปจนถึงอำเภอเมือง จังหวัดระยอง รวมระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 34 (ถนนบางนา-ตราด) เริ่มจากตรงจุดสิ้นสุดทางด่วนด่านเฉลิมนคร อำเภอบางนา ผ่านอำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 3 ที่กิโลเมตรที่ 70 อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา หลังจากนั้นก็จะผ่านเส้นทางเดียวกันกับเส้นทางที่ 1 รวมระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 36 (บายพาส 36) จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางเดียวกับเส้นทางที่ 2 จนถึงกิโลเมตรที่ 140 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่เส้นทางหลวงหมายเลข 36 จากนั้นให้เดินทางต่อไปยังจังหวัดระยองด้วยระยะทาง 70 กิโลเมตร รวมระยะทางประมาณ 210 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 4 ทางหลวงหมายเลข 344 (ถนนสายบ้านบึง-แกลง) เริ่มจากจังหวัดชลบุรี ผ่านอำเภอบ้านบึง หนองใหญ่ อำเภอวังจันทร์ และสิ้นสุดที่อำเภอแกลง เป็นระยะทาง 100 กิโลเมตร (กรุงเทพฯ-ชลบุรี 80 กิโลเมตร) เส้นทางเส้นนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังแหล่งที่องเที่ยวในเขตอำเภอแกลง หรือเดินทางไปยังจังหวัดจันทบุรี หรือจังหวัดตราด และหากต้องการที่จะเดินทางเข้าสู่อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ให้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3 โดยย้อนกลับมาอีกประมาณ 42 กิโลเมตร 

เส้นทางที่ 5 ทางหลวงหมายเลข 7 (สายมอเตอร์เวย์) เริ่มจากถนนพัฒนาการ เขตประเวศ กรุงเทพฯ ไปสิ้นสุดที่ จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 75 กิโลเมตร จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 36 เป็นระยะทาง 100 กิโลเมตร จนถึงอำเภอเมือง จังหวัดระยอง รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 175 กิโลเมตร 

รถโดยสารประจำทาง 
จาก สถานีขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย) มีรถประจำทางไปยังตัว จังหวัดระยอง และอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดหลายเส้นทาง ได้แก่ สายกรุงเทพฯ-ระยอง, บ้านเพ, แกลง, แหลมแม่พิมพ์, มาบตาพุด, ประแสร์ เป็นต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2391 2504 สถานีเดินรถโดยสาร จังหวัดระยอง โทร. 0 3861 1379 และมีบริษัทเดินรถเอกชนที่วิ่งบริการ เส้นทางสายด่วน มอเตอร์เวย์ ได้แก่ บริษัท ระยอง ทัวร์ โทร. 0 2712 3662 สาขาระยอง โทร. 0 3886 1354-5 บริษัท เชิดชัย ทัวร์ กรุงเทพฯ โทร. 0 2391 2237 สาขาระยอง โทร. 0 3867 4144 ดูตารางเดินรถได้ที่ http://www.transport.co.th 

จาก สถานีขนส่งหมอชิต ถนนกำแพงเพชร 2 มีรถโดยสารประจำทางทั้งรถธรรมดา และรถปรับอากาศชั้น 2 หมอชิต-ระยอง ออกทุก 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 04.30-16.30 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2936 2841 ส่วนรถปรับอากาศที่ใช้เส้นทางสายมอเตอร์เวย์ ออกตั้งแต่เวลา 04.30-21.00 น. ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท รัตนมงคล ทัวร์ กรุงเทพฯ โทร. 0 2936 1216 สาขาระยอง โทร. 0 3886 1354-5 

การเดินทางไปยังจังหวัดอื่น ๆ
มีบริการรถประจำทางออกจากสถานีขนส่ง จังหวัดระยอง ไปยังจังหวัดต่างๆ ได้แก่ จันทบุรี ชลบุรีฉะเชิงเทรา นครราชสีมา เชียงใหม่ หนองคาย อุบลราชธานี เป็นต้น สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีเดินรถโดยสาร จังหวัดระยอง โทร. 0 3861 1379 

การเดินทางภายในจังหวัดระยอง
การเดินทางภายในจังหวัดส่วนใหญ่ใช้รถสองแถวจากบริเวณสถานีขนส่งระยองไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ สาย ระยอง-มาบตาพุด-บ้านฉาง, ระยอง -บ้านค่าย,   ระยอง -หาดแม่รำพึง-บ้านก้นอ่าว, ระยอง -ปากน้ำ ระยอง, ระยอง -บ้านเพ-สวนสน-แหลมแม่พิมพ์, ระยอง -แกลง (สามย่าน) โดยมีอัตราค่าโดยสารระหว่าง 5-20 บาท 
 

 
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ศาลากลางจังหวัด โทร. 0 3868 4000
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 0 3865 1669, 1155
สถานีอุตุนิยมวิทยา โทร. 0 3865 5075
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 3869 4101
ตำรวจทางหลวง โทร. 0 3861 1203, 1193
สถานีรถโดยสาร โทร. 0 3861 1378-9
ระยอง ทัวร์ โทร. 0 3861 1511
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองระยอง โทร. 0 3861 1111
โรงพยาบาล ระยอง โทร. 0 3861 7453-60
สนามบินอู่ตะเภา โทร. 0 3862 0189

 

ระยอง/Information of RAYONG

 

General Information
Located approximately 220 kilometers from Bangkok is another delightful resort on Thailand’s eastern coast – Rayong province. A late bloomer, the province is well known for its pristine beaches stretching along a 100-kilometer coastline and scenic waterfalls amidst exotic surroundings. Aside from this, Rayong is blessed with an abundance of seafood products such as shrimp paste, fish sauce and dried seafood, and tropical fruits of which rambutan, mangosteen and durian are the most famous.

Covering a total area of 3,552 square kilometers, Rayong borders Chonburi Province on the north and the west, the Gulf of Thailand on the south, and Chantaburi Province on the east. Most of the land is marked by a series of mountains interspersed by flat plains and large tracts of forest and fruit plantations. Administratively, the province is divided into Mueang Rayong, Klaeng, Ban Khai, Bang Chang, Pluak Daeng and Wang Chan districts and Khao Chamao and Nikhom Phatthana Sub-districts.

Boasting indispensable sea-life resources, Rayong is one of the country’s major agricultural and industrial provinces. On the other hand, the province has maintained its traditions and customs in the daily lifestyle of the locals. The best months to visit Rayong are from November to February.

The Past
During the late Ayutthaya period, when the former capital was being razed to the ground by the invading Burmese, Phaya Tak led a troop of patriots, broke through the cordon of besieging troops and marched to Rayong in order to build up his navy before proceeding on to Chanthaburi. Because of his courage and bravery, the soldiers and local population anointed him as "King" in Rayong. Once he had built up sufficient troop strength, Phaya Tak who later became King Taksin of the Kingdom of Thonburi returned to Ayutthaya, routed the Burmese and set up a new capital in Thonburi.

How to get there
By Car
Route No.1
Sukhumvit Road (Highway No.3): Starting from Bangkok passes Bangpu District, Chonburi town, Bangsaen, Sri Racha District, Pattaya, Hat Jomtien, Sattahip District, Ban Chang District to arrive in the center of Rayong Province. The total distance is 220 kilometers.

Route No.2
The most popular route, starting from Bangna-Trat Road (Highway No.34) via Bang Phli and Bang Bo District (Samut Prakan Province) and Highway No.3 at km. 70. The total distance is 220.

Route No.3
Drive along Highway No.3 to Bang Lamung, then turn off of Highway No.3 at Km.140 and continue on Highway No.36 to Rayong. Total distance is 210 kilometers.

Route No.4
Taking Highway No.344 (Ban Bung-Klaeng) at Chonburi town, passing Ban Bung, Nong Yai, Wang Chan and finishing at Klaeng District, Rayong Province. The total distance is 100 kilometers. (Bangkok-Chonburi is 80 kilometers)

This route is suitable for those who like to go sightseeing in Klaeng District and Khao Chamao-Khao Wong National Park or passing through Chanthaburi Province.

Route No.5
Use the Motorway, starting from Phatthanakarn Road, Prawet District, Bangkok and drive all the way up to Pattaya (120 kilometers), then switch to use Highway No.36 and proceed for another 50 kilometers to Rayong.

By Air
Bangkok Airways operates one flight everyday from Phuket via Ko Samui to Rayong-U Ta Pao International Airport. For more information contact Bangkok Airways in Bangkok, Tel :(662) 265 5555 or travel agencies in Rayong.

By Bus
Rayong is the gateway from the east to the north and northeast. As such, there are many regular bus services connecting Rayong and Bangkok and other province such as Chiang Mai, Nakhon Ratchasima and Nong Khai.

Festivals
Rayong Fruit Fair
Rayong Fruit Fair , held around May-June, is designed to promote and market fruits and other products made from fruits and seafood of the province. Colorful fruit-decorated floats vie for prizes. There are fruit contests and agricultural exhibitions.

Sunthon Phu Day
Sunthon Phu Day is held annually on 26 June, the date of his birth. Sunthon Phu was the early Rattanakosin Period’s foremost poet, and his poems are widely acclaimed for their lyrical verse and pictorial language. The best of his poems is the epic romance Phra Aphai Mani. In 1986, he was listed as a person of international literary distinction by UNESCO. Activities include a procession of cars featuring Sunthon Phu’s literary works, competitions on poetry writing and painting of scenes from Sunthon Phu’s poetry.

The Robing of the Phra Chedi Klang Nam

The Robing of the Phra Chedi Klang Nam is a traditional fair held annually during the full-moon period of the 12th lunar month, coinciding with Loi Krathong Festival in November. Held at Wat Pak Nam in Mueang district, there are religious rites, long boat races, a delightful Loi Krathong and other pleasant entertainment.


 

โรงแรม / Hotel 
ดวงตะวัน บีช รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 205/21 หมู่ 3 อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21160 โทรศัพท์ : 0-9402-2093, 0-6817-2789 โทรสาร : (038)613227
นิมมานรดีรีสอร์ท
บูติก รีสอร์ท อ่าวปะการัง (อ่าวส่วนตัว) ปลายสุดเกาะเสม็ด ตั้งอยู่เลขที่ 76/1 หมู่ 4 ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
บ้านพัก วังทองรีสอร์ท จังหวัดระยอง
บ้านพักเป็นหลัง สไตล์สบาย ๆ ริมหาดแม่รําพึง สําหรับผู้รักธรรมชาติและสายลม อยู่ก้นอ่าว ริมหาดแม่รําพึง 7/12-14 ก้นอ่าว ตั้งอยู่ที่หาดแม่รําพึง หมู่ 1 ต. เพ อ. เมือง จ. ระยอง โทรศัพท์ : (038)651691, 652
ปรางค์ชนก บีช
แนะนำบ้านพักปรางค์ชนก บีช ริมหาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง ภาพบรรยากาศภายในที่พัก รายละเอียดบ้านพัก แผนที่การเดินทาง และสถานที่ติดต่อจองบ้านพัก
มันนอก ไอร์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง
ตั้งอยู่เลขที่ 1349/2 ถนนเจริญนคร กรุงเทพฯ 10600. โทรศัพท์ : (662) 860-3025-7 โทรสาร : (662) 860-3028 อีเมล์ : info@munnorkislandresort.com สามารถจองห้องพักได้ที่ สายชนแมนชั่น ทาวเวอร์บี
สินสยาม รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 235 หมู่ 3 แหลมแม่พิมพ์ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โทรศัพท์ : (038)638114-5, 638355-7 โทรสาร : (038)638153 E-mail : info@sinsiamresort.com
เสม็ดคลิฟ รีสอร์ท
สำนักงานกรุงเทพ เลขที่ 1/4 ตรอกไวตี (ซอยสีลม 13) เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ : 0-2635-0800 โทรสาร : 0-2635-0809 สำนักงานเกาะเสม็ด : เลขที่ 100 หมู่ 4 ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21160
โรงแรม บ้านฉาง พาเลซ
ตั้งอยู่เลขที่ 293 หมู่ 3 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทรศัพท์ : (038)882678-82, 882320, 882324 โทรสาร : (038)602695
โรงแรม โนโวเทล จังหวัดระยอง
ตั้งอยู่เลขที่ 4-5 หมู่ 3 อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 โทรศัพท์ : (+66)38 648008 โทรสาร : (+66)38 648002 E-mail : novotel@loxinfo.co.th

 

รวมแผนที่ในจังหวัดระยอง

RayongZONE.com

ค้นหาแผนที่ทั่วไทย

รวมแผนที่ทั่วไทย

 

ระยอง, แผนที่จังหวัดระยอง, จังหวัดระยอง, เทคนิคระยอง,ภาษาระยอง,งาน วิศวกร ระยอง, โรงแรม ระยอง,สมัครงาน ระยอง เคมีอุตสาหกรรม,ระยอง ที่พัก, โรงแรมระยอง, สมัครงาน เลขานุการ ระยอง ปตท,บ้านเช่า ระยอง, ระยอง สวนสน,แขวงการทางระยอง, อบต.ระยอง, รีสอร์ท ระยอง, ระยอง, แผนที่จังหวัดระยอง, จังหวัดระยอง, เทคนิคระยอง,ภาษาระยอง,งาน วิศวกร ระยอง, โรงแรม ระยอง,สมัครงาน ระยอง เคมีอุตสาหกรรม,ระยอง ที่พัก, โรงแรมระยอง, สมัครงาน เลขานุการ ระยอง ปตท,บ้านเช่า ระยอง, ระยอง สวนสน,แขวงการทางระยอง, อบต.ระยอง, รีสอร์ท ระยอง, ระยอง, แผนที่จังหวัดระยอง, จังหวัดระยอง, เทคนิคระยอง,ภาษาระยอง,งาน วิศวกร ระยอง, โรงแรม ระยอง,สมัครงาน ระยอง เคมีอุตสาหกรรม,ระยอง ที่พัก, โรงแรมระยอง, สมัครงาน เลขานุการ ระยอง ปตท,บ้านเช่า ระยอง, ระยอง สวนสน,แขวงการทางระยอง, อบต.ระยอง, รีสอร์ท ระยอง, ระยอง, แผนที่จังหวัดระยอง, จังหวัดระยอง, เทคนิคระยอง,ภาษาระยอง,งาน วิศวกร ระยอง, โรงแรม ระยอง,สมัครงาน ระยอง เคมีอุตสาหกรรม,ระยอง ที่พัก, โรงแรมระยอง, สมัครงาน เลขานุการ ระยอง ปตท,บ้านเช่า ระยอง, ระยอง สวนสน,แขวงการทางระยอง, อบต.ระยอง, รีสอร์ท ระยอง, ระยอง, แผนที่จังหวัดระยอง, จังหวัดระยอง, เทคนิคระยอง,ภาษาระยอง,งาน วิศวกร ระยอง, โรงแรม ระยอง,สมัครงาน ระยอง เคมีอุตสาหกรรม,ระยอง ที่พัก, โรงแรมระยอง, สมัครงาน เลขานุการ ระยอง ปตท,บ้านเช่า ระยอง, ระยอง สวนสน,แขวงการทางระยอง, อบต.ระยอง, รีสอร์ท ระยอง, ระยอง, แผนที่จังหวัดระยอง, จังหวัดระยอง, เทคนิคระยอง,ภาษาระยอง,งาน วิศวกร ระยอง, โรงแรม ระยอง,สมัครงาน ระยอง เคมีอุตสาหกรรม,ระยอง ที่พัก, โรงแรมระยอง, สมัครงาน เลขานุการ ระยอง ปตท,บ้านเช่า ระยอง, ระยอง สวนสน,แขวงการทางระยอง, อบต.ระยอง, รีสอร์ท ระยอง, ระยอง, แผนที่จังหวัดระยอง, จังหวัดระยอง, เทคนิคระยอง,ภาษาระยอง,งาน วิศวกร ระยอง, โรงแรม ระยอง,สมัครงาน ระยอง เคมีอุตสาหกรรม,ระยอง ที่พัก, โรงแรมระยอง, สมัครงาน เลขานุการ ระยอง ปตท,บ้านเช่า ระยอง, ระยอง สวนสน,แขวงการทางระยอง, อบต.ระยอง, รีสอร์ท ระยอง, ระยอง, แผนที่จังหวัดระยอง, จังหวัดระยอง, เทคนิคระยอง,ภาษาระยอง,งาน วิศวกร ระยอง, โรงแรม ระยอง,สมัครงาน ระยอง เคมีอุตสาหกรรม,ระยอง ที่พัก, โรงแรมระยอง, สมัครงาน เลขานุการ ระยอง ปตท,บ้านเช่า ระยอง, ระยอง สวนสน,แขวงการทางระยอง, อบต.ระยอง, รีสอร์ท ระยอง, ระยอง, แผนที่จังหวัดระยอง, จังหวัดระยอง, เทคนิคระยอง,ภาษาระยอง,งาน วิศวกร ระยอง, โรงแรม ระยอง,สมัครงาน ระยอง เคมีอุตสาหกรรม,ระยอง ที่พัก, โรงแรมระยอง, สมัครงาน เลขานุการ ระยอง ปตท,บ้านเช่า ระยอง, ระยอง สวนสน,แขวงการทางระยอง, อบต.ระยอง, รีสอร์ท ระยอง, ระยอง, แผนที่จังหวัดระยอง, จังหวัดระยอง, เทคนิคระยอง,ภาษาระยอง,งาน วิศวกร ระยอง, โรงแรม ระยอง,สมัครงาน ระยอง เคมีอุตสาหกรรม,ระยอง ที่พัก, โรงแรมระยอง, สมัครงาน เลขานุการ ระยอง ปตท,บ้านเช่า ระยอง, ระยอง สวนสน,แขวงการทางระยอง, อบต.ระยอง, รีสอร์ท ระยอง, ระยอง, แผนที่จังหวัดระยอง, จังหวัดระยอง, เทคนิคระยอง,ภาษาระยอง,งาน วิศวกร ระยอง, โรงแรม ระยอง,สมัครงาน ระยอง เคมีอุตสาหกรรม,ระยอง ที่พัก, โรงแรมระยอง, สมัครงาน เลขานุการ ระยอง ปตท,บ้านเช่า ระยอง, ระยอง สวนสน,แขวงการทางระยอง, อบต.ระยอง, รีสอร์ท ระยอง,
สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออก

สุนทรภู่ article
พัทยา article
เกาะล้าน article
โปรแกรม เกาะเสม็ด เสม็ด article
ระยอง article
ตราด article
ชลบุรี article
จันทบุรี article
สถานที่ท่องเที่ยว ภาคตะวันออก article