ปาย, เที่ยวปาย, เมืองปาย, ทัวร์ปาย, article

รวมโปรแกรมทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน

hp104 แม่ฮ่องสอน ปาย  
Hp 104-B ปาย แม่ฮ่องสอน
Hp 105 ปาย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่
hp106 เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน
hp204 แม่ฮ่องสอน ปาย (OX)
hp206 เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย (OX)
ขอแนะนำเว็บเกี่ยวกับ ปาย
   ©
taluitamtawan.com
  เว็บนี่บอกเล่าเรื่องราวประกอบภาพบรรยากาศได้เป็นอย่างดีครับ
   © trekkingthai.com  บอร์ดพูดคุยเกี่ยวกับ ปาย ที่ Update ตลอดเวลา
   © thailandoutdoor.com
  บอกเล่าการเดินทางไป ปาย เมื่อ มีนาคม 2543 
   © loorsad.exteen.com
  เป็นอีกเว็บหนึ่งที่บอกเล่าจากประสบการณ์ได้น่าสนใจ
   ©
lovepai.pantown.com  บอร์ดคนรัก ปาย เข้าไปแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้ครับ
   ©
paitown.com  เว็บไซต์เก๋ๆ เกี่ยวกับ ปาย .. สวยครับเว็บนี้
   © painaima.com
  ปาย ณ ปายนา มีบ้านข้าวสาร บ้านข้าวเปลือก บ้านข้าวเหนียวและบ้านข้าวกล้อง .. น่ารักค
รับ

ปาย , ทัวร์ปายปาย , ทัวร์ปายปาย , ทัวร์ปายปาย , ทัวร์ปาย

ประวัติศาสตร์ อ.ปาย

อำเภอปาย เป็นเมืองเก่าแก่ ประชากรที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในดินแดนแห่งนี้มาแต่เดิม คือ ชาวพ่ายหรือไปร ซึ่ง เป้นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้ภาษาตระกูลออสโตร-เอเซียติค สาขาว้า - เรียง ดังมีร่องรอยหลักฐานซากวิหาร และเจดีย์กระจายอยูทั่วไป ทั้งบนภูเขาสูง ที่ดอนเชิงเขา บริเวณพื้นราบลุ่มน้ำปาย บางแห่งก่อสร้างด้วยหิน เช่น ในผืนป่าบริเวณใกล้น้ำตกเอิกเกอเต่อ ซึ่งเป็นต้นน้ำแม่ปิงน้อย บางแห่งมีการขุดคูเป็นร่องลึกบนภูเขาสูงชัน มีเจดีย์บนยอดเขา มีหลักฐานว่า เจ้าเมืองคนแรกคือ ขุนส่างปาย ในสมัย พระเจ้าโหตรประเทศ พระราชาธิบดี เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ส่งเจ้าแก้วเมือง ออกสำรวจชายแดน ได้พบว่าภูมิประเทศน่าสนใจ จึงแนะนำให้ขุนส่างปายย้ายเมืองมาตั้งฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปายเพราะที่ราบกว้างขวาง ผู้คนจึงเรียกเมืองใหม่ ว่า เวียงใต้ ส่วนเมืองเก่าเรียกว่า เวียงเหนือ พ.ศ. 2454 เมืองปายได้ยกฐานะเป็นอำเภอ โดยมีนายอำเภอคนแรกชื่อ รอง

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์

เมืองปาย เป็นเมืองที่มีคนตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในสมัยประวัติศาสตร์บริเวณที่ตั้งเมืองปายเป็นเมืองสำคัญของล้านนาในสมัยราชวงศ์มังรายซึ่งมีเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง ต่อมาเมืองปายได้ร้างไป พร้อมกับเมืองเชียงใหม่ ประมาณ พ.ศ. 2318 – 2338 เมืองปายได้ฟื้นฟูเป็นหมู่บ้าน และพัฒนาเป็นอำเภอปาย โดยมีผู้คนหลายกลุ่มชาติพันธุ์อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ ได้แก่คนไทยวน (คนเมือง) คนไทใหญ่ ปกาเกอญอ (กะเหรี่ยง) และชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ ทั้งนี้เนื่องจากเมืองปายตั้งอยู่ในบริเวณที่อุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำไหลผ่านหลายสายเหมาะสำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปัจจุบันเมืองปายเป็นเมืองชุมทางที่สำคัญเมืองหนึ่งบนเส้นทางระหว่างเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน

เมืองปาย สมัยก่อนประวัติศาสตร์

อำเภอปาย มีร่องรอยการอาศัยอยู่ของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และมีชุมชนโบราณที่ปรากฏชื่อในตำนาน คัมภีร์ใบลานหลายเมือง และมีประวัติสืบต่อกันมานับร้อยปี ประกอบกับมีหลักฐานโบราณคดีปรากฏอยู่ในชุมชนโบราณดังกล่าวด้วย จากการศึกษาของพระครูปลัดกวีวัตน์ธนจรรย์ สุระมณี วัดเจดีย์หลวงอำเภอเมือง เชียงใหม่มีรายงานการสำรวจว่า ในเขตเมืองน้อย อำเภอปาย มีหลักฐานโบราณคดี สมัยก่อนประวัติศาสตร์ดังนี้ - ถ้ำผีแมน บ้านห้วยหก (ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย ) อยู่ห่างจากบ้านห้วยหกไปทางทิศตะวันตก ราว 1,500 เมตร พบซากกระดูก และระแทะคล้ายรางไม้ให้อาหารสัตว์ หลงเหลืออยู่บางส่วน ถูกชาวบ้านเผาไปเกือบหมดแล้ว ถ้ำผีแมนที่อยู่ของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์นี้ ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีอยู่หลายแห่งเช่น - ถ้ำป่าคาน้ำฮู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน - ถ้ำน้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบหลักฐานของใช้ของคนถ้ำในยุคนั้นคือ กำไลแขนทำด้วยโลหะ, หม้อดินลายเชือกทาบ,ขวานหินขุด ระแทะไม้ ฯลฯ - ถ้ำดอยปุ๊กตั้ง อยู่ทางทิศใต้ของบ้านห้วยเฮี้ย (ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย) ใช้เวลาเดินทางด้วยเท้าจากหมู่บ้าน ประมาณ 1 ชั่วโมง พบเครื่องใช้ของมนุษย์ถ้ำมีลักษณะเช่นเดียวกันกับที่พบในถ้ำผีแมนแห่งอื่น ๆ

ที่พัก อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (ปาย)(053)

ชื่อโรงแรม, รีสอร์ท, เกสเฮ้า ห้อง ราคาประมาณ ที่อยู่เบอร์โทร (ปาย) ระดับ(ดาว)
โรงแรมวิวปาย 30 300-500 ม.8 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โทร 699174 C
บลูลากูน 10 600-900 227 ม.4 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โทร 699998 C
เบลล์วิลล่า 20 2,700-3,600 ม.6 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โทร 698226-7 A
บ้านกระทิงรีสอร์ท 20 1,700-3,500 ม.2 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โทร 698255 A
ปายริเวอร์คอนเนอร์ 14 1,200-4,500  94 ม.3 ต.9เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอนโทร 699049 A
ปายฮอทสปริง สปารีสอร์ท 50 600-2,000 84 ม.2 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 065748-9 B
ปายวิมานรีสอร์ท 12 2,500-3,500 73 ม.3 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 699403 B
เดอะควอเตอร์ 36 3,500-5,800 2245 ม.1 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 699423 699947 A
ชีวาดอยรีสอร์ท 23 900-3,300 121 ถ.ห้วยปู ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 08-14095225 B
เมืองปายรีสอร์ท 20 1,000-1,500 94 ม.4 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 270906 B
ฮัทอิงปายรีสอร์ท 30 1,200-2,000 29/2 ม.2 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 065151 B
ริมปายคอทเทจ 37 500-3,000 99 ม.3 ถ.ชัยสงคราม อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 699133 B
สปาเอ็กโซติก 8 750-950 86 ม.2 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 065721-2 C
ณ ปาย 12 600-1,800 105 ม.4 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 08-7015-3525 B
วังช้างเผือกปายรีสอร์ท 16 800-2,500 123 ม.3 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 699796 B
ปายฮิลล์ไซด์ 18 1,000-5,000 147 ม.2 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 065181 / 065184 B
บ้านน้ำปายรีทรีส 6 1,500-3,000 47 ม.3 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 08-1830-1161 B
บุหลันบุรี 6 3,300-7,000 55 ม.1 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 698302-3 A
สวนดอยรีสอร์ท 6 100-300 81 ม.1 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 699031 C
เดลดอยรีสอร์ท 7 100-300 66/1ม.3 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 08-9851-9581 C
ปายริเวอร์เมาท์เท่น รีสอร์ทแอนด์สปา 15 1,500-2,000 15 ม.10 ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 065717-8 / 089-5574155 B
ปายไฮแลนด์ 15 400-1,200 67 ม.1 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 699316 B
บ้านไม้คนเมือง 12 1,500-2,000 117 ม.1 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 699499 B
ปาย เฮิร์บ รีสอร์ท 18 1,500-3,500 323 ม.5 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 6980080 08-5708-8859 B
เลิฟปายโฮม 4 950-1,200 62 ม.1 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 08-9138-8961 B
เมืองมายารีสอร์ท 15 3,000-5,200 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน - A
บ้านวิศรุต 9 300-500 83 ม.1 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 699400 C
ปายลานนา 10 250-900 169 ม.1 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 08-9635-7556, 08-9691-3367 C
ปายบุรี 5 250-850 149 ม.1 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 08-1801-6384 C
บ้านเนินเขาวิวปาย 10 700-1,500 83 ม.1 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 08-9090-0617, 08-6732-2178   B
ภูปาย รีสอร์ท   40 6,000-10,000 93 ม.1 ต.แม่ฮี้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 65111-2   A
ปายบ้านไทย รีสอร์ท แอนสปา  30  1,500-3,000 206 ม.1 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  699970-2  B
วิมานคีรี รีสอร์ท   14 900-2,500 128 ม.2 ต.เวียงเหนือ  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 081-334-2597 02-718-6229 B
ปุระลำปาย  12 1,600-2,200 91 ม.10 ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 065725  B
ปายกลางนา รีสอร์ท 7 800-18,000 93 ม.1 ต.แม่ฮี้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 083-304-3300  A
บ้านสวนริมปาย   13 1,000-2,300 108 ม.3 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 699677  B
เดอะคันทรีไซด์ 10 600-900 90/2 ม.1 ต.แม่ฮี้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 08-7172-6632  C
บ้านปายวิลเลจ 27 500-1,500 88 ต.เวียงใต้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 698152  B
บ้านปายเมาเท่นท์ 25 200-500 205 ม.1 ต.แม่ฮี้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 698152 C
บ้านปายริเวอร์ไซด์  60 200-700 190 ม.3 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 698152 C
เชสุวรรณ 4 250 13 ม.4 ถ.รังสิยานนท์  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 699274  C
โกลเด้นท์ฮัท 14 100-200 107 ม.3 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  699949  C
นัญญาเกสเฮ้าส์ 12 150-300 84 ม.1 ถ.รังสิยานนท์ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  699051 C
แม่เย็นเฮ้าส์  10 100-200 85 ม.1 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  699321 C
ดวงเกสเฮ้าส์  20 100-400 12 ม.3 ถ.รังสิยานนท์ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  699101 C
พิชัยเฮ้าส์  8 150-250 30 ม.4 ต.เวียงใต้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 699388  C
ปายวัลเล่ย์  6 400 63 ม.5 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  699898  C
บ้านตะวัน 17 200-600 117 ม.9 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  698116-7  C
ปายคาบานา  13 400-1,200 14 ม.5 ถ.ปาย-แม่ฮ่องสอน  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 699190  B
สิบสองปันนา 7 500-700 60 ม.5 ต.เวียงเหนือ  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 698259, 08-1735-1786 C
กาสะลอง  12 100-300 71 ม.11 ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  C
เคนเตอร์เฮ้าส์  6 100-300  54/1 ม.3 ต.เวียงใต้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน -  C
บ้านแสงเฮือน  6 150-200 35/3 ม.3 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  699859 C
ฉัตรดนัยเฮ้าส์  7 100-300 67/2 ม.1 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  -  C
ชัยชนะเฮ้าส์ 8 100-300 105 ม.4 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  -  C
ชานเกสเฮ้าส์ 10 100-300 86 ม.8 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  699162 C
ชาญลอร์ด 12 100-300 51 ม.1 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  699162  C
ชาลีเฮ้าส์  20 70 -200 9 ม.3 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  699039  C
เฮือนไต 2 900-1,600 176 ม.1 ถ.ชัยสงคราม อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 08-1884-2664  B
ณัฐวลีสายหมอก 5 100-300 31 ม.2 ต.แม่นาเติง  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 08-1951-7740  C
เดอะเมาท์เท่นวิว 10 200-400 119 ม.8 ต.เวียงใต้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 698274 C
เดอะซันฮัท 10 120-350 28/1 ม.1 ต.แม่ฮี้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 699730  C
เยลโลซัน บังกาโล   9 800-1,500 64 ม.3 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  08-6596-6552 B
บลูเฮาส์ 10 150-250 36 ม.3 ถ.ชัยสงคราม อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  699401  C
บ้านกานต์รวี  4 100-300 126 ม.1 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  -  C
บ้านตายาย  5 300 115 ม.3 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  699579 C
บ้านปาย  5 100-300 108/4 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  -  C
บ้านพ่อกำนัน  12 100-300  52 ม.3 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  699382  C
บานาน่า เฮาส์ 7  150-200 212/2 ต.เวียงใต้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 699149 / 089-6357793   C
บิ๊กเกสท์เฮาส์ 9 100-150 70 ม.1 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  699938  C
ปวีณ์เฮาส์ 9 200-250 95/1 ม.3 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  699368  C
ปายเกสท์เฮาส์ 6 120-150 75 ม.3 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  699411 C
ปายมิเชล 6 200-350 60 ม.10 ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  08-6118-6999  C
ปายราไดซ์ 8 100-300 98 ม.1 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  -  C
ปายริเวอร์ลอดท์ 12 120-200 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  -  C
ปายอินเดอะสกาย 12 150-450 114 ม.3 ต.เวียงใต้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 698145, 699090  C
ปาล์มเฮาส์ 5 100-200 3/1-5 ม.4 ต.เวียงใต้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 699074  C
พี เอส ริเวอร์ไซด์ 13 80 115 ม.4 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  698095  C
พีพีออคิด 5 250 208/3 ม.8 ต.เวียงใต้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 699159  C
ฟรุตการ์เด้นท์เกสท์เฮาส์ 8 120-300 30 ม.5 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  699093  C
ฟาเมอร์โฮม 5 150-500  76 ม.1 ต.แม่ฮี้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 08-9953-3617  C
แฟมิลี่เฮาส์ 14 100-300  96 ม.3 บ.ป่าขาม ต.เวียงใต้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 08-9700-2362, 08-9429-6685   C
มิสเตอร์จันทร์ 12 150-300 68/6 ม.3 ต.เวียงใต้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 699554  C
เมาท์เท่นบลูเกสท์เฮาส์ 10 100-300 174 ม.1 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  -  C
ริเวอร์ปาร์ค 16 100-300 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  08-9559-6267  C
ริเวอร์วิวเกสท์เฮาส์ 12 100-300 84 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  08-9070-7031  C
ริเวอร์เฮ้าส์ 4 400-700 63 ม.3 ต.เวียงใต้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 699915  C
ยอนนิ่ง ฟิลด์  9 130-180 99 ม.1 ต.แม่ฮี้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 08-1626-5857  C
เรนโบว์ เฮาส์  9 150-200  101 ม.1 ต.แม่ฮี้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 08-1289-8409  C
เรือนแฝด 8 100-300 132 ม.1 ต.เวียงใต้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 699366  C
วิลล่า เดอ ปาย 13 80-200 87/1 ม.3 ต.เวียงใต้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 699109  C
สวนหม่อน 7 150-250 109 ม.6 ต.เวียงใต้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 053-698275  C
สวัสดีเฮาส์ 5 100-300 183 ม.1 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน   -  C
อาโบดายา 5 250-400 16/1 ม.3 ต.เวียงใต้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 699041  C
เอเดนเกสท์เฮาส์ 5 100-300 51 ม.1 ต.แม่ฮี้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 699112  C
เอเวอร์กรีน 6 200 220 ม.4 ถ.วันเฉลิม18 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 699882   C
ปายบุรี 10 250-850 149 ม.1 ต.แม่ฮี้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 08-1801-6384  C
บ้านน้ำปาย  14 120-800 88ม.3ถ.ชัยสงคราม ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 08-1830-1161  C
เดอะเนเจอร์โฮม  6 40-150 83 ม.1ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  -  C
เดอะซันฮัท 9 80-300  28/1 ม.1 ต.แม่ฮี้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 053-699730  C
ปีเตอร์แอนด์วันดีฮัท 7 80 10/1 ม.1 ต.แม่ฮี้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน -  C
ริเวอร์ไซด์ 80-150 111/1 ม.3 ต.เวียงใต้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 699542  C
ต้นสาเกสเฮ้าส์  8 150-350  116 ม.3 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  -  C
ปายริเวอร์ฮิลล์ 6 150-200 94 ม.1 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 698230  C
สตาร์เกสเฮ้าส์ 24 150-800 125 ม.1 ต.แม่ฮี้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 08-9559-6065  C
เชงการีลา  7  200 17/3 ม.1 ต.แม่ฮี้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 08-1951-0101  C
บ้านนีน่า  4 300-500 100 ม.1 ต.แม่ฮี้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 08-1289-6408  C
โกลเด้นท์เฮ้าส์  8 200-600  63 ม.4 ม.1 ต.แม่ฮี้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 08-9854-3058  C
เทดดี้ฟิลด์  10 150-200 157/2 ม.1 ต.แม่ฮี้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 08-9507-6765  C
ริเวอร์ปาร์คดาร์ลิ่ง1    10 200-500 120 ม.3 ม.1 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  08-9559-6267  C
ริเวอร์ปาร์คดาร์ลิ่ง 2 10 200-1,000 120 ม.1 ต.แม่ฮี้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 08-5709-9193 /699988   C
กู้ดวิว 10 200-300 บ้านแม่เย็น ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน    C
ตงตงฮัท 14 150-400 176 ม.5 ต.แม่ฮี้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 08-4613-4491  C
บรีซออฟปาย  17 250-600 313 ม.3  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 08-9700-2362, 08-9429-6685   C
ไทด์แอนด์ทอปเฮ้าส์ 5 150-250 169 ม.8  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 08-9700-2362, 08-9429-6685   C
บ้านสมุนไพร 4  500 176 ม.8  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 08-1883-7020  C
ซิมพลี่เฮ้าส์ 5 150-300 81 ม.11 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ต.ทุ่งยาว 08-9065-6306  C
จิมมี่เฮ้าส์  5 300-800  262 ม.8  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 08-4805-1681  C
บ้านปายชาร์มมิ่งโฮม  5 500-1,200 123 ม.3 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  699796  B
หลับฝันดี 9 300 132 ม.3 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  08-1883-5043  C
ปายน้ำ ปายดอย   4 250  170 ม.1 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  08-9831-1639, 08-6778-3422   C
เอมี่ บ้านดิน 7 250-300 99 ม.5 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  699899  C
ไพลินเฮ้าส์ 9 250-600 5 ม.1 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  699058  C
นุ่นเฮ้าส์  9 150-500 3/1 ม.3 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 699383  C
สวนหอม 4 150-250 ตู้ ป.ณ. 34  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 08-7193-6314 C
จอห์น แบมบูฮัท 8 100-300 107 ม.1 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  -  C
แทมมาริน 5 100-300  125 ม.8 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน -  C
ปายนา ปายตา   4  600 122 ม.1 ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 085-0377188  C
 เวียงเหนือ เฮ้าส์   4  1,000-3,000 16/1 ม.1 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 699490 /08-9701-1325   B
บ้านซาไก 8 500-1,200  191 ม.8 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 698103  C
บ้านพักอุบุค 5  600-700 63 ม.3 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 089-0211362  C
ยูนิคอน 4 200-350 121 ม.3 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 698068 / 081-5940356  C

 

 

บริษัททัวร์ แฮปปี้ ทริปส์ ขออาสาพาท่านเที่ยว ทั้งทัวร์ในประเทศ และ ทัวร์ต่างประเทศ TEL 02-987-3417 , 02-987-7426, 02-9873415 FAX 02-987-6708

สนใจลงโฆษณา เพียงเดือนละ 500 บาท/เดือน สนใจติดต่อ 085-199-8999 

รวมโปรแกรม ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์เอเชีย

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เขมร ทัวร์พม่า ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลย์เซีย
ทัวร์ลาว ทัวร์บาหลี ทัวร์เนปาล ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์อินเดีย
ทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์ลาวใต้ ทัวร์หลวงพระบาง ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์ปักกิ่ง
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์เฉินตู ทัวร์กวางเจา

ทัวร์ยุโรป

ทัวร์อิตาลี ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ ทัวร์อังกฤษ ทัวร์เยอรมัน
ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์เชค ทัวร์ฮังการี ทัวร์สเปน
ทัวร์โปรตุเกส ทัวร์เดนมาร์ก ทัวร์สวีเดน ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์อียิปต์ ทัวร์อเมริกา ทัวร์แคนาดา

รวมโปรแกรม ทัวร์ในประเทศ

ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย ทัวร์แม่ฮ่องสอน ทัวร์เพชรบูรณ์ ทัวร์ทีลอซู
ทัวร์กระบี่ ทัวร์ตรัง ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์เกาะตะรุเตา ทัวร์เกาะช้าง
ทัวร์เกาะกูด ทัวร์เกาะเสม็ด ทัวร์เกาะสมุย ทัวร์เกาะเต่า ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ ทัวร์เขาใหญ่ ทัวร์อุบลราชธานี ทัวร์ภูเรือ ทัวร์กาญจนบุรี
ทัวร์ชะอำ ทัวร์หัวหิน ทัวร์ระยอง ทัวร์นครนายก ทัวร์ปราจีนบุรี

สถานที่ท่องเที่ยว ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นนทบุรี นครปฐม
นครนายก ปราจีนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ
สระแก้ว
ล่องแก่งหินเพิง
 ทองผาภูมิ
ตลาดน้ำอัมพวา ปราณบุรี หัวหิน สังขละบุรี เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ชะอำ
ทุ่งทานตะวัน เขื่อนแก่งกระจาน เขื่อนศรีนครินทร์ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก บึงฉวาก สามชุก
ดอนหอยหลอด ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เกาะเกร็ด พระที่นั่งวิมานเมฆ พระราชวังสนามจันทร์ สวนสามพราน
ตลาดดอนหวาย ตลาดน้ำลำพญา ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ไหว้พระ 9 วัด 3 จังหวัด ดรีมเวิลด์

สถานที่ท่องเที่ยว ภาคใต้

กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี
พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สตูล
สงขลา สุราษฎร์ธานี หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน ทะเลแหวก เกาะพีพี
สระมรกต ทะเลตรัง

สถานที่ท่องเที่ยว ภาคอีสาน

กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา นครพนม บุรีรัมย์
มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ
สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำพู อุบลราชธานี อุดรธานี
อำนาจเจริญ เขาใหญ่ เขาพระวิหาร ผาแต้ม ภูเรือ ภูหลวง
วังน้ำเขียว ทุ่งดอกกระเจียว ถ้ำมรกต อ่าวพังงา เกาะไข่

สถานที่ท่องเที่ยว ภาคเหนือ

กำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน นครสวรรค์
พิษณุโลก พะเยา เพชรบูรณ์ แพร่ พิจิตร

แม่ฮ่องสอน

ลำปาง ลำพูน สุโขทัย

อุตรดิตถ์

อุทัยธานี

ปาย

ดอยอางขาง ดอยอินทนนท์

ห้วยน้ำดัง

ดอยสุเทพ

ดอยตุง
แม่สาย ปางอุ๋ง

ทุ่งดอกบัวตอง

ภูหินร่องกล้า ภูทับเบิก น้ำตกทีลอซู
ภูชี้ฟ้า ดอยแม่สลอง วัดร่องขุ่น ล่องแก่งน้ำเข็ก ทุ่งแสลงหลวง เขาค้อ
ถ้ำแก้วโกมล กระเหรี่ยงคอยาว ภูโคลน โป่งเดือด

พระธาตุลำปางหลวง

สถานที่ท่องเที่ยว ภาคตะวันออก

ชลบุรี

ระยอง

จันทบุรี ตราด  เกาะกูด เกาะช้าง
เกาะเสม็ด เกาะมัน เกาะล้าน เกาะสีชัง

สถานที่ ท่องเที่ยวต่างประเทศ ที่น่าสนใจ

หลวงพระบาง ลาวเหนือ ลาวใต้ เวียงจันทน์ จำปาสัก ปากเซ
สะหวันนะเขต นครวัด นครธม ปราสาทบันทายสรี ปราสาทแปรรูป ปราสาทตาพรม
ปราสาทบายน โรงถ่ายภาพยนตร์ หมู่บ้านนัมซาน Seoul Tower สวนดอกไม้โดโก สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ทงแดมุน อิเทวอน บลูเฮ้าส์ พระราชวังเคียงบ๊อก เมียงดง อาหารเกาหลี
โอซาก้า โตเกียว ฟุคุโอกะ   นารา เกียวโต ฮอกไกโด
 ทาคายาม่า วาคายาม่า โกเบ ฟูจิชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

กำแพงเพชร ทัวร์กำแพงเพชร article
เชียงราย ทัวร์เชียงราย article
เชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ article
ตาก ทัวร์ตาก article
นครสวรรค์ ทัวร์นครสวรรค์ article
น่าน ทัวร์น่าน article
พะเยา ทัวร์พะเยา article
พิจิตร article
พิษณุโลก article
เพชรบูรณ์ article
แพร่ article
แม่ฮ่องสอน ทัวร์แม่ฮ่องสอน ที่พักแม่ฮ่องสอน article
ลำปาง article
ลำพูน article
สุโขทัย article
อุตรดิตถ์ ทัวร์อุตรดิตถ์ article
อุทัยธานี article
ข้อมูลท่องเที่ยว ภาคเหนือ article
วัดพระนอน article
ปางอุ๋ง, บ้านรวมไทย, article
ห้วยน้ำดัง article
โป่งเดือดป่าแป๋ article
เวียงกุมกาม article
พระธาตุลำปางหลวง article
วัดจองกลาง วัดจองคำ article
วัดหัวเวียง article
กระเหรี่ยงคอยาว article
ภูโคลน article
พระธาตุดอยกองมู article
สวนสนบ่อแก้ว article
พระธาตุสี่จอม article
ถ้ำลอดปางมะผ้า ถ้ำผีแมน article
ถ้ำแก้วโกมล ถ้ำน้ำแข็ง article
ออบหลวง อุทยานแห่งชาติออบหลวง article
งานพืชสวนโลก article
รักจัดปาย Love Fest Love Memory Concert
ใบประกาศ ผู้พิชิต 1,864 โค้ง article
เทศกาลหนังเมืองปาย
เวียงกุมกาม, เมืองใต้พิภพ article
สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ, ทัวร์ภาคเหนือ, articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล