ReadyPlanet.com
dot

dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
(Osaka – Tokyo 6Day/4Nights) article
วันที่ 25/08/2017   15:12:27

(Osaka Tokyo 6Day/4Nights)

By Japan Airlines (JL)

 

May

June

July

August

Sep

12-17/15-20/

22-27

12-17/16-21

26Jun-1Jul

2-7/3-8/17-22

28Jul – 2Aug

7-12

2-7/25-30

 

ดื่มด่ำกับธรรมชาติอันงดงามแห่งวัดคิโยมิสึ ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในปี 2008

ตามรอยภาพยนตร์ดังเรื่อง เกอิชาศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หนึ่งในฉากสำคัญ

กราบนมัสการขอพรเทพเจ้าที่สถิตย์ ณ สู่  ศาลเจ้าเฮย์อัน ซึ่งจำลองแบบการสร้างจากพระราชวังอิมพีเรียล

สัมผัสความเร็วของ รถไฟหัวกระสุน ที่มีความเร็วถึง 240 กม./ชั่วโมง

สัมผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ พร้อม ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ

ชมความอัศจรรย์ของหุบเขานรกและชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ

ช้อปปิ้งจุใจ Gotemba Premium Outlet ที่รวมสุดยอดแบรนด์ดังระดับโลกไว้บนหุบเขา

*** ชมความงามของ ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์อันโดดเด่นและงดงามที่สุดของแดนปลาดิบ***

ขอพรเทพเจ้าที่สถิตย์ ณ ศาลเจ้าเมจิ เป็นที่ของชาวโตเกียวตั้งแต่สมัยจักรพรรดิ์เมจิ

*** ตามเทรนด์ตามแบบฉบับวัยรุ่นญี่ปุ่นกับแหล่งช้อปปิ้งย่านดัง ช้อปปิ้งชิบุย่า แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังอีกแห่งของกรุงโตเกียว ***

  นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำภายใน วัดอาซะกุซ่าคันนอนซึ่งนับว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว 

พบโลกแห่งจินตนาการและสนุกสนานเพลิดเพลินกับสวนสนุก โตเกียวดิสนีย์แลนด์

สักการะเทพเจ้าแห่งไฟ ณ วัดนาริตะซัน เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่การค้า พร้อมทั้งช้อปปิ้ง เอออนพลาซ่า ก่อนกลับบ้าน

*พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูสุดพิเศษด้วยบุฟเฟต์ ปูซูไว1ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยม แห่งเกาะฮอกไกโด*

 

วันแรกของการเดินทาง   (1)                   กรุงเทพฯ

2000     พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ... ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ R (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 8) พบกับ

            เจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์

2355    ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Japan Airlines เที่ยวบิน JL 728

 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง .... เวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สองของการเดินทาง (2)   คันไซ เกียวโต วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ศาลเจ้าเฮย์อัน รถไฟชินคันเซ็น โตโยฮาชิ

0730    ถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เกียวโตเมืองหลวงแห่งที่ 2 ของญี่ปุ่นที่เคยรุ่งโรจน์มากว่า 1,000 ปีที่ยังคงกลิ่นอายวัฒนธรรมในอดีตกาล ... เพื่อนำท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ  วัดที่สร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมาน้ำหนักถึง 139 ตัน ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูงพร้อมกราบขอพรพระเพื่อความเป็นสิริมงคล   และเชิญท่านดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่   น้ำ 3 สาย ที่เชื่อกันว่า  ถ้าดื่มแล้วจะเกิดความเป็นสิริมงคลในด้าน ความร่ำรวย,ความมีชื่อเสียง และ มีสุขภาพดี ... อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของทิวทัศน์ ... แล้วให้ท่านได้เพลิดเพลินที่ ถนนสายกาน้ำชา ให้ท่านได้เลือก ชมและซื้อ สินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิเช่น เครื่องปั้นดิน, ชุด

เครื่องเซรามิค, อุปกรณ์ชงชา-ชุดกาน้ำชา, ชุดกิโมโน, ชุดยูกาตะ, ชุดจิมเปอิ, พัด, ชา และ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองเลื่องชื่อมากมายตามอัธยาศัย

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน    ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางตามรอยภาพยนต์ดัง เกอิชาศาลเจ้าฟูชิมิอินาริที่สถิตของ พระแม่โพสภเทพเจ้าที่เป็นนับถือยิ่งของประชาชนที่มาสักการะขอพรให้มีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร ... นำท่านสักการะ พระแม่โพสภและ เทพจิ้งจอก(Kitsune) ที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็น ฑูตสวรรค์ผู้คอยนำข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื่นตากับรูปปั้นของ เทพจิ้งจองที่มีจำนวนมากมาย .. แล้วนำท่านชม พร้อมบันทึกภาพความงามของ เสาโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า ที่มีจำนวนมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร ซึ่งเป็นฉากส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่อง Memories of Geisha ที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมหวังในความปรารถนา (และก็เป็นจริง) ... นำท่านเดินทางสู่  ศาลเจ้าเฮย์อัน ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบการสถาปนาเมืองเกียวโต 1,000 ปี เมื่อปี ค.ศ. 1895 ... นำท่านกราบนมัสการขอพรเทพเจ้าที่สถิตย์อยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ พร้อมทั้งถ่ายรูปคู่กับ ซุ้มประตูสีแดง ขนาดใหญ่ อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความอลังการตามอัธยาศัย ... สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สถานีนีรถไฟ มิคาว่าอันโจเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการนั่ง รถไฟชินคันเซ็นหรือ รถไฟหัวกระสุนที่วิ่งด้วยความเร็ว 240 กิโลเมตร/ชั่วโมงซึ่งเป็นที่ 2 รองจากรถไฟ TGV  มุ่งหน้าสู่ สถานีรถไฟ โตโยฮาชิ (สถานีรถไฟชินคันเซ็น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) ... จากนั้นนำท่านเดินทางต่อโดยรถโค้ชเพื่อเข้าสู่ที่พัก เมืองโตโยฮาชิ

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ    ภัตตาคาร   ที่พัก : Nikko Toyohashi Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง (3)   โตโยฮาชิทะเลสาบปลาไหล วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ โอวาคุดานิ โกเท็มบะเอ้าท์เล็ท อิซาว่า                                                      

เช้า        รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานะโกะหรือ ทะเลสาบปลาไหลแหล่งเพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุด ... เชิญท่านชม พร้อมบันทึกภาพความงามของทัศนียภาพอันกว้างไกลสุดสายตาจากจุดชมวิว  ... อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อพายปลาไหลเพื่อเป็นของฝาก (ขึ้นอยู่กับเวลาและความเหมาะสม) ... แล้วนำท่านเดินทางมุ่งสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ แล้วนำท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการ ล่องเรือโจรสลัดสัมผัสความงามราวกับภาพวาดของทิวทัศน์อันสวยงามของภูเขาไฟฟูจิที่สะท้อนบนพื้นผิวของ ทะเลสาบอาชิ” (ใช้เวลาล่อง 30 นาที) 1 ใน 5 ทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ อันเกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิ ทำให้ปิดทางออกของน้ำในทะเลสาบ ... นอกจากนี้ทะเลสาบแห่งนี้ยังเป็นตำนานวัดฮาโกเน่ซึ่งปัจจุบันจมอยู่ภายใต้ท้องทะเลสาบ คงเหลือให้เห็นเพียงเสาประตูวัดเท่านั้น

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

ช่วงบ่าย จากนั้นนำท่าน มุ่งหน้าสู่ หุบเขาโอวาคุดานิหรือ หุบเขานรกชมบ่อน้ำแร่กำมะถันที่ตลบอบอวลด้วยควันกำมะถันสีขาวที่พวยพุ่งออกมาจากใต้ดินตามรอยแยกของหินซึ่งสามารถต้มไข่ไห้สุกได้ พร้อมชิม ไข่ดำโดยเชื่อกันว่า เมื่อกินไข่ดำ 1 ฟอง จะทำให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี ... ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ขนมท้องถิ่นเป็นของฝาก ... จากนั้นนำท่านสู่โกเทมบะ

พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาไฟฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet  และ Richard Ginori เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ ... สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางต่อยัง เมืองอิซาว่า เมืองเกษตรกรรมที่สำคัญของประเทศ ซึ่งท่านจะได้เห็นโดยตลอดสองข้างทางที่รถแล่น เพื่อเข้าสู่ที่พักพร้อมทั้งอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ท่านจะได้พักผ่อนกับการลองอาบ โอนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นและพักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ  ที่ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร ไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง ^_^

            ที่พัก  :  Kimiyoshi Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง     (4)                   อิซาว่า ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว ศาลเจ้าเมจิ ช้อปปิ้งชิบุย่า โตเกียว

เช้า        รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น นำท่านสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะที่งดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่งที่มีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... นำท่านขึ้นสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่สถานีที่ 5 บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอื้ออำนวย) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อ สินค้าพื้นและขนมอร่อยมากมายตามอัธยาศัย

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่น ที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คน และเทคโนโลยีล้ำยุคมากมายแล้วสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจ้าเก่าแก่อันศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพของคนโตเกียว สร้างขึ้นโดยจักพรรดิ เมจิ และมเหสี โชโกะ ในปี 1920  ในช่วงวันปีใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ใจกลาง สวนโยโยกิสวนที่มีต้นไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้น ... ทำให้ดูเหมือนกับว่าศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในป่าจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ชิบุย่าย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียว ... ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคิบจากร้านค้ามากมายมากกว่า 100 ร้านค้า และ ตึก 109 ตึกชื่อดังที่เป็นสัญลักษณ์ของย่านนั้นพร้อมทั้ง เลือกชมและซื้อสินค้ามากมาย อาทิ เสื้อผ้า,เครื่องสำอาง, รองเท้า, กระเป๋า และที่ควรพลาดชม ของเล่นสำหรับผู้ใหญ่” … สำหรับท่านที่ชื่นชอบของคุณภาพดีราคาประหยัด ต้องไม่พลาดที่ ร้าน 100 เยน

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ  อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า  (ไม่รวมอาหาร)

ที่พัก :   Omori Tokyu Inn Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง   (5)                   โตเกียว วัดอาซะกุซ่า โตเกียวดิสนีย์แลนด์ นาริตะ

เช้า        รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรแรม

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุซ่าคันนอน วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก องค์เจ้าแม่กวนอิมที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร  พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ โคมไฟขนาดยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือก ชมและเช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ ... หรือจะเลือกเดินที่ถนนนาคามิเซะท่านจะได้  ชมและซื้อ  สินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมือง Made In Japanแท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดีมากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น หรือจะเลือกชิม ขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย ... สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ดินแดนหรรษาสำหรับคนทุกเพศทุกวัย ที่ทุ่มทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาทโดยการถมทะเล ... เชิญท่านสัมผัสกับความอลังการจากจินตนาการอันหลากหลาย ... ตื่นตากับดินแดนตะวันตก Western Land ตื่นเต้นกับการล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่า โจรสลัดที่แสนน่ากลัวใน Pirates of the Caribbean  สนุกสนานกับการนั่งเรือบุกป่าที่ Jungle Cruise

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ... อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า  (ไม่รวมอาหาร)

ช่วงบ่าย สนุกสนานต่อกับเหล่าสัตว์ป่านานาชนิด ... แล้วพักผ่อนอิริยาบถด้วยการนั่งรถไฟชมความหลากหลายภายในดีสนีย์แลนด์ ต่อด้วยการสนุกเร้าใจที่Big Thunder Mountainนั่งรถไฟขนถ่านตลุยความมันส์ในเหมืองแร่โบราณตื่นเต้นสะพรึงกลัวที่ปราสาทผีสิง(Hunted Mension) ที่เป็นที่มาของภาพยนตร์แนวสยองขวัญเรื่องดังแห่งปี ... แล้วสนุกสนานต่อกับSplash Mountainที่ท้าทายความกล้า, และสุดท้าย ท้ายสุดกับ เครื่องเล่นใหม่ล่าสุด ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือน เมษา 2004 นั่นคือBuzz Light Year เข้าไปยังโลกอวกาศพร้อมกับ บัตต์ ไลท์เยียร์ ตัวละครจากเรื่องToy Storyเพื่อต่อสู้กับ เซิร์ค Zurg พร้อมกับเหล่าสมุนลูกน้องที่น่ากลัวปนความน่ารัก ... ชมขบวนพาเหรดจากเหล่าการ์ตูนดังมากมาย อาทิ มิกกี้เม้าส์, มินนี่เม้าส์, โดนัลดักส์ เป็นต้น ... อิสระให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นอีกมากมายต่อตามอัธยาศัย

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ที่ห้องอาหารของโรงแรม... พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปูซูไวเป็นที่รู้จักของคนญี่ปุ่นอีกชื่อก็คือ ปูมัตสึบะห้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ำเย็นแห่งเกาะฮอกไกโดซึ่งได้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปูน้ำเย็นที่เนื้อมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเนื้อที่นุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อิ่มอร่อย แบบไม่อั้น!!!

ที่พัก  :  Holiday Inn Tobu Narita Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่หกของการเดินทาง  (6)                   นาริตะ วัดนาริตะซัน ช้อปปิ้งเออนพลาซ่า กรุงเทพฯ       

     เช้า   รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม

            (กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะซัน วัดนี้เป็นหนึ่งในวัดที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในภูมิภาคคันโต ถือว่าเป็นวัดที่โด่งดังที่สุดในแถบชิบะ และจำนวนผู้มาเยี่ยมชมก็เป็นรองเพียงศาลเจ้าเมจิ ในกรุงโตเกียวเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่เท่านั้น ... บริเวณวัดเป็นที่ตั้งของประตูหลัก มีทางเดินบันไดขึ้นสู่อาคารหลักเป็นสถานที่สำหรับสักการะบูชา ... ภายในวัดท่านสามรถบันทึกภาพ เจดีย์ห้าชั้นหนึ่งคู่ สวนหย่อมที่มีสระน้ำขนาดใหญ่ รวมทั้งบริเวณสำหรับเลี้ยงสัตว์ ... ภายในก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอินเดีย โดยยังคงเอกลักษณ์ของศิลปะแบบญี่ปุ่นเอาไว้ ... นำท่านกราบนมัสการขอพรพระ เพื่อสิริมงคล ให้มีชีวิตที่ดีและยืนยาว พร้อมเลือกชมและซื้อเครื่องรางของขลังและสินค้าพื้นเมือง

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ... อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า (ไม่รวมอาหาร)

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เอออน พลาซ่าศูนย์รวมสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้ง ร้าน 100 เยนสินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก ... อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ เลือกชมและซื้อสินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ ... สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

1905    เดินทางจาก นาริตะ โดยเที่ยวบิน JL 707

2340    ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

*************

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น

 

หากสถานฑูตญี่ปุ่นปฏิเสธวีซ่า :  

- กรณียื่นวีซ่ากรุ๊ป แล้วถูกปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน 100%   

           - กรณียื่นวีซ่าเดี่ยว ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าห้องพัก/ค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจำนวนไว้ก่อน

    จากนั้นดำเนินขอ Refund สำหรับตั๋วเครื่องบินใช้เวลาในการรอ 3-6 เดือน (ในกรณีที่เงื่อนไขของตั๋วสามารถ Refund ได้เท่านั้น)  

*** การพิจารณาเอกสารเพื่อระบุการยื่นวีซ่ากรุ๊ป หรือ การยื่นวีซ่าเดี่ยวขึ้นอยู่กับทางบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา ***

 

เอกสารการยื่นขอวีซ่า

 

1.       หนังสือเดินทาง  อายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน  ณ วันเดินทาง

2.       รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป  อายุไม่เกิน 6 เดือน  ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ พื้นหลังสีอ่อน

3.       สำเนาบัตรประชาชน หรือ สูจิบัตร หรือ ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี)

4.       สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้าที่มีชื่อบุคคลในบ้าน

5.       สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ เท่านั้น  (ปรับบัญชียอดล่าสุด) ทุกหน้าทุกแผ่น

6.       หนังสือรับรองการทำงาน / การเรียน 

-          ลูกจ้าง : ระบุวันที่เริ่มทำงาน , ตำแหน่ง, อัตราเงินเดือน  เป็นภาษาอังกฤษ

-          เจ้าของบริษัท  :  หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกินกว่า 3 เดือน  นับจากวันที่ออกถึงวันที่เดินทาง

-          นักเรียน / นักศึกษา  (อายุ 16 ปีขึ้นไป) : หนังสือรับรองจากทางสถาบัน  เป็นภาษาอังกฤษ

                                          (อายุ ต่ำกว่า 16 ปี) : สมุดรายงานผลการเรียน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน

7.       ทะเบียนสมรส / สูติบัตรลูก    กรณีไม่ได้ทำงานให้สามีทำหนังสือรับรองการเป็นภรรยาและรับรองค่าใช้จ่าย

8.       มรณะบัตร, ใบหย่า

9.       กรณีเด็กที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์และไม่ได้เดินทางกับพ่อและแม่ ต้องมีเอกสารของพ่อหรือแม่ ตามข้อ 3-6

 

 

(Osaka Tokyo 6Day/4Nights)

By Japan Airlines (JL)

May

June

July

August

Sep

12-17/15-20

22-27

12-17/16-21

26Jun-1Jul

2-7/3-8/17-22

28Jul – 2Aug

7-12

2-7/25-30

อัตราค่าบริการ

          

            ผู้ใหญ่                                                                                      ท่านละ  49,900.-   บาท

            เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)                                 ท่านละ  47,900.-  บาท

            เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม)        ท่านละ  45,900.-  บาท    

            เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม)     ท่านละ  37,900.-  บาท

            พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                              ท่านละ    8,000.-   บาท

            มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)                                                                        ลด       13,000.-  บาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ  พร้อมภาษีสนามบินทุกแห่ง
  2. ค่าที่พัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน
  3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ( สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย )
  4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
  5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
  6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ  1,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป วงเงินประกัน 50%)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
  2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
  3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
  4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!

เงื่อนไขการชำระเงิน :  - หากจองก่อนวันเดินทาง 21 วัน ชำระมัดจำ ท่านละ 20,000.- บาท  โดยการโอนงินเข้าบัญชี 

คุณสุขสันต์  สินธุ์สุวรรณ  ธนาคารกสิกรไทย  สาขาสุทธิสาร  เลขที่บัญชี  069 -2 60120 -3 ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทาง 14 วัน

                               - หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด

การยกเลิก  :     กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ

                        กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ

                        กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ  :      

Ø       รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

Ø       ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบินชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น HJT-TR53-B01 TOKYO LOVE LOVE WINTER 5D3N วันที่ 23/08/2017   14:38:48 article
ทัวร์ญี่ปุ่น HJT-TR53-ฺฺB02 HAPPY TOKYO LOVE LOVE SPRING 5D3N วันที่ 23/08/2017   14:59:30 article
ทัวร์ญี่ปุ่น HJT-TR53-B03 HAPPY TOKYO LOVE LOVE SUMMER 5D3N วันที่ 23/08/2017   15:18:09 article
ทัวร์ญี่ปุ่น HJT-TR53-B04 HAPPY TOKYO LOVE LOVE AUTUMN วันที่ 23/08/2017   15:27:20 article
ทัวร์ญี่ปุ่น HJT-XW53-A01 HAPPY TOKYO OVER COLD WINTER 5D3N วันที่ 23/08/2017   15:40:00
ทัวร์ญี่ปุ่น HJT-XW64-B01 HAPPY TOKYO WINTER SNOW 6D4N วันที่ 23/08/2017   15:43:21
ทัวร์ญี่ปุ่น HJT-TG64-C01 HAPPY TOKYO SUPER HOLIDAY 6D4N วันที่ 25/08/2017   13:54:51 article
ทัวร์ญี่ปุ่น HJO-TR43-B03 HAPPY OSAKA KYOTO KOBE 4D3N วันที่ 25/08/2017   13:56:02
ทัวร์ญี่ปุ่น HJO-TZ43-B03 HAPPY OSAKA KYOTO KOBE 4D3N วันที่ 25/08/2017   14:25:59 article
ทัวร์ญี่ปุ่นHJO-TZ32-B02 HAPPY OSAKA Exciting Spring 3D2N วันที่ 25/08/2017   15:52:57 article
ทัวร์ญี่ปุ่น HJOT-TR54-B04 HAPPY OSAKA SHIRAKAWAKO & FUJI 5D4N วันที่ 25/08/2017   15:31:17 article
ทัวร์ญี่ปุ่น HJH-HB64-B01 HAPPY HOKKAIDO SNOW TI RAK 6D4N วันที่ 25/08/2017   14:28:50 article
ทัวร์ญี่ปุ่น HJH-HB53-B02 HAPPY HOKKAIDO HIPSTER SPRING & SUMMER 5D3N วันที่ 25/08/2017   14:30:34 article
ทัวร์ญี่ปุ่น HJH-HB53-A01 HAPPY HOKKAIDO SPECIAL SNOW 5D3N วันที่ 25/08/2017   14:59:29 article
ทัวร์ญี่ปุ่น TZ999 โตเกียว วันที่ 25/08/2017   15:06:06 article
ญี่ปุ่น-ฮอกไกโด 6 วัน 3 คืน วันที่ 25/08/2017   15:05:56 article
ญี่ปุ่น-ฟูกุโอกะ 6 วัน 4 คืน วันที่ 25/08/2017   15:09:46 article
ญี่ปุ่น-โตเกียว 6 วัน 3 คืน วันที่ 25/08/2017   15:11:04 article
(Tokyo – Tokyo 5Day / 3Night) วันที่ 25/08/2017   15:12:34 article
(Nagoya – Alps. – Nagoya 5Day/ 3Nights)17-21 June / 3-7 July 2009 วันที่ 06/05/2009   01:31:00 article
OSAKA SHOCK SALES 5 DAYS วันที่ 18/05/2013   15:26:55 article
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า ทัวร์โตเกียว พ.ค. - ก.ค.2552 วันที่ 01/04/2009   12:02:48
ทัวร์ญี่ปุ่น SQ SUPER JAPAN TOKYO 5 DAYS มี.ค. 52 วันที่ 12/02/2009   10:44:45
ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น JAPAN AMAZING (A) 6D4N BY TG เม.ย. 52 วันที่ 24/01/2009   02:19:58
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO PARADISE 5 DAYS พ.ค.-ส.ค. 51 วันที่ 14/08/2008   23:52:36 article
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว TOKYO THEME PARK 22 - 26 ต.ค. 51 วันที่ 21/05/2013   09:05:11 article
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO PARADISE SPECIAL 5 DAYS ส.ค.-พ.ย. ปี 51 วันที่ 14/08/2008   23:37:42 article
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว SQ SUPER JAPAN TOKYO 5 DAYS มิ.ย.-ก.ค. วันที่ 00/00/0000   00:00:00 article
ทัวร์ญี่ปุ่น SQ SUPER JAPAN OSAKA 5 DAYS วันที่ 00/00/0000   00:00:00 article
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO RAINBOW 5 DAYS BY NH 3 - 7,9 - 13,16 - 20 เม.ย.51 วันที่ 00/00/0000   00:00:00 article
ทัวร์ญี่ปุ่น GRAND JAPAN REROUTH 7 D 5 N BY SQ ( SQ 632- SQ625 ) 12-18 เมษายน 2551 วันที่ 00/00/0000   00:00:00 article
ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN SHOCK PROMOTION SPECIAL 6 DAYS ก.ย.-พ.ย. 2551 วันที่ 24/01/2009   02:06:31 article
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว TOKYO EXCITING 5 DAYS 3 NTS 17 - 21ต.ค. 51 วันที่ 18/05/2013   15:32:56 article
WAKAYAMA ONSEN 6 DAYS 4 NTS ต.ค. 51 วันที่ 21/05/2013   09:06:45 article
TOKYO EXCITING 5 DAYS 3 NTS ต.ค. 51 วันที่ 11/08/2008   22:42:21 article
TAKAYAMA HERITAGE 6 DAYS 4 NTS ต.ค. 51 วันที่ 11/08/2008   22:39:58 article
PANORAMA SPECIAL 6 DAYS 4 NTS ต.ค. 51 วันที่ 11/08/2008   22:30:37 article
PANORAMA DELUXE 7 DAYS 5 NTS ต.ค.51 วันที่ 11/08/2008   22:36:19 article
ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU HUIS TEN BOSCH ต.ค.51 วันที่ 11/08/2008   22:46:04 article
MIRACLE VINTAGE 6 DAYS 4 NTS พ.ค.-ก.ค.51 วันที่ 00/00/0000   00:00:00 article
OSAKA - KYOTO HITS 5 DAYS 3 NTS ต.ค.51 วันที่ 11/08/2008   22:33:19 article
ทัวร์ญี่ปุ่น DISCOVERY KYUSHU 5 DAYS BY TG20-24/ 27 ก.พ. – 02 มี.ค. 51 วันที่ 00/00/0000   00:00:00 article
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว TOKYO EXCITING 5 DAYS 3 NTS ตุลาคม 1 - 5 / 8 - 12 / 22 - 26 / 29 - 2 พ.ย. 51 วันที่ 18/05/2013   15:31:19 article
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า 5 DAYS 2 NIGHT ( TG 622 – TG 673 ) ราคา 29,900.- บาท พ.ย.51 วันที่ 20/08/2008   00:33:31 article
ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO - SENDAI 6 DAYS 4 NTS BY JL ต.ค. 51 วันที่ 18/05/2013   15:27:53 article
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า OSAKA-TOKYO 6 DAYS 4 NIGHT ( TG 622 – TG 677 ) ราคา 39,900.- บาท วันที่ 20/08/2008   00:32:09 article
ทัวร์ญี่ปุ่น DISCOVERY KYUSHU 5 DAYS BY TG ราคาพิเศษ เพียง 36,500.- 06-10/ 13-17/ 20-24/ 27 ก.พ. – 02 มี.ค. วันที่ 00/00/0000   00:00:00 article
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์นิโก้ ทัวร์เซนได NIKKO - SENDAI ต.ค.-พ.ย. 51 วันที่ 21/05/2013   09:06:26 article
ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN SURPRISE 5 DAYS BY TG ราคาพิเศษ 06-10/ 13-17/ 20-24/ 27 ก.พ.-02 มี.ค. ราคา 29,900.- วันที่ 00/00/0000   00:00:00 article
ทัวร์ญี่ปุ่น PANORAMA REROUTE 6 DAYS 4 NTS 12 – 17 เมษายน 2551 วันที่ 00/00/0000   00:00:00 article
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ทัวร์โอซาก้า PANORAMA REROUTE 7 DAYS 5 NTS 17 - 23 ต.ค. 51 วันที่ 18/05/2013   15:29:34 article
ทัวร์ญี่ปุ่น MIRACLE VINTAGE 6 DAYS 4 NTS 14 - 19 / 18 - 23 เมษายน 2551 วันที่ 00/00/0000   00:00:00 article
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า ทัวร์โตเกียว WOW PANORAMA 6 DAYS 4 NTS 16 - 21 ต.ค. 51 วันที่ 21/05/2013   09:05:35 article
ทัวร์ญี่ปุ่น WOW PANORAMA (B) 6 DAYS 4 NTS 2-7 เม.ย. 51 วันที่ 00/00/0000   00:00:00 article
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ทัวร์โอซาก้า PANORAMA SPECIAL ( REROUTE ) 19 – 24 ต.ค. 51 วันที่ 18/05/2013   15:30:32 article
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า ทัวร์โตเกียว WOW PANORAMA (REROUTE) 6 DAYS BY JL วันที่ 21/05/2013   09:06:07 article
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า ทัวร์โตเกียว WOW PANORAMA 6 DAYS 4 NTS BY TG ตุลาคม 7- 12 , 14- 19 , 28 – 2 พ.ย. 51 วันที่ 21/05/2013   09:05:50 article
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า ทัวร์วาคายาม่า TAKAYAMA HERITAGE 7 DAYS 5 NTS 17 - 23 ต.ค. 51 วันที่ 18/05/2013   15:31:02 article
ทัวร์ ญี่ปุ่น TOKYO EXCITING 5 DAYS 4 NTS 11 – 15 / 12 – 16 / 13 – 17 / 14 - 18 เม.ย. 51 วันที่ 00/00/0000   00:00:00 article
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า OSAKA HITS 6 DAYS 3 NTS BY TG 21 - 26 ต.ค. 51 วันที่ 18/05/2013   15:28:37 article
ทัวร์ญี่ปุ่น MORNING KYUSHU 6 DAYS 4 NTS 10-15,11-16 เม.ย. 51 วันที่ 00/00/0000   00:00:00 article
ทัวร์ญี่ปุ่น WHITE WINTER & SKI RESORT BY TG BY JL 718 / 707 ปี 51 วันที่ 00/00/0000   00:00:00 article
ทัวร์ญี่ปุ่น WHITE WINTER & SKI RESORT BY NH 954 / 915 ปี 51 วันที่ 00/00/0000   00:00:00 article
ทัวร์ญี่ปุ่น SAPPORO SNOW FESTIVAL 2008 6 DAYS 4 NTS 09 – 14 กุมภาพันธ์ 2551 วันที่ 00/00/0000   00:00:00 article
ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW FESTIVAL 2008 BY NH ปี 51 วันที่ 00/00/0000   00:00:00 article
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า ทัวร์โตเกียว OSAKA - TOKYO 2 THEME PARKS 6 DAYS BY TG 26 มี.ค. - 31 มี.ค.2552 วันที่ 18/05/2013   15:25:14 article
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ทัวร์โอซาก้า PANORAMA DELUXE 7 DAYS 5 NTS 17 - 23 ต.ค. 51 วันที่ 18/05/2013   15:29:08 article
ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU - HUIS TEN BOSCH 6 DAYS 4 NTS ต.ค.-พ.ย. 51 วันที่ 18/05/2013   15:27:21 article
ทัวร์ญี่ปุ่น MIRACLE VINTAGE 6 DAYS 4 NTS BY TG 644 / 677 วันที่ 00/00/0000   00:00:00 article
ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SNOW DISCOVERY 7 DAYS 5 NTS BY JL 728 / 727 วันที่ 00/00/0000   00:00:00 article
ทัวร์ญี่ปุ่น SWEET JAPAN วันที่ 14/06/2012   21:21:08 article
ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SNOW DISCOVER 7 DAYS 5 NIGHTS ปี 2550 วันที่ 14/06/2012   21:22:29 article
ทัวร์ญี่ปุ่น PANORAMA DELIGHT 6 DAYS 4 NTS ปี 2550 วันที่ 14/06/2012   21:23:20 article
ทัวร์ญี่ปุ่น FUNNY VINTAGE 6 DAYS 4 NTS ปี 2550 วันที่ 14/06/2012   21:23:57 article
ทัวร์ญี่ปุ่น MORNING KYUSHU 6 DAYS (4 NTS) ปี 2550 วันที่ 14/06/2012   21:25:36 article
ทัวร์ญี่ปุ่น WOW PANORAMA 6 DAYS 4 NTS วันที่ 14/06/2012   21:26:39 article
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO EXCITING THEME PARK วันที่ 14/06/2012   21:27:31 article
ทัวร์ญี่ปุ่น MIRACLE VINTAGE (REROUTE) วันที่ 14/06/2012   21:28:39 article
ทัวร์ญี่ปุ่น PANO REROUTE SPECIAL (B) 7 DAYS 4 NTS วันที่ 18/05/2013   15:26:05 article
ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น โตเกียว วันที่ 18/05/2013   15:25:41 articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล