ทัวร์เกาหลี HKS-XX53-S04 HAPPY KOREA SUPER SURPRISE AUTUMN 5D3N

 

 

อัตราค่าบริการ

 

เดินทาง

 
ราคาทัวร์ หมายเหตุ
ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง จอยแลนด์ พักเดี่ยว  
 
วันที่ 2-6 ก.ย. 60
 
14,888
 
14,888
 
14,888
 
6,888
 
5,000
 
 
วันที่ 4-8 ก.ย. 60
 
13,888
 
13,888
 
13,888
 
5,888
 
5,000
 
 
วันที่ 6-10 ก.ย. 60
 
14,888
 
14,888
 
14,888
 
6,888
 
5,000
 
 
วันที่ 8-12 ก.ย. 60
 
14,888
 
14,888
 
14,888
 
6,888
 
5,000
 
 
วันที่ 10-14 ก.ย. 60
 
13,888
 
13,888
 
13,888
 
5,888
 
5,000
 
 
วันที่ 12-16 ก.ย. 60
 
14,888
 
14,888
 
14,888
 
6,888
 
5,000
 
 
วันที่ 14-18 ก.ย. 60
 
14,888
 
14,888
 
14,888
 
6,888
 
5,000
 
 
วันที่ 16-20 ก.ย. 60
 
14,888
 
14,888
 
14,888
 
6,888
 
5,000
 
 
วันที่ 18-22 ก.ย. 60
 
13,888
 
13,888
 
13,888
 
5,888
 
5,000
 
 
วันที่ 21-25 ก.ย. 60
 
14,888
 
14,888
 
14,888
 
6,888
 
5,000
 
 
วันที่ 22-26 ก.ย. 60
 
14,888
 
14,888
 
14,888
 
6,888
 
5,000
 
 
วันที่ 24-28 ก.ย. 60
 
13,888
 
13,888
 
13,888
 
5,888
 
5,000
 
 
วันที่ 10-14 ต.ค. 60
 
16,888
 
16,888
 
16,888
 
8,888
 
5,000
 
 
วันที่ 11-15 ต.ค. 60
 
16,888
 
16,888
 
16,888
 
8,888
 
5,000
 
 
วันที่ 12-16 ต.ค. 60
 
16,888
 
16,888
 
16,888
 
8,888
 
5,000
 
 
วันที่ 13-17 ต.ค. 60
 
16,888
 
16,888
 
16,888
 
8,888
 
5,000
 
 
วันที่ 14-18 ต.ค. 60
 
16,888
 
16,888
 
16,888
 
8,888
 
5,000
 
 
วันที่ 15-19 ต.ค. 60
 
15,888
 
15,888
 
15,888
 
7,888
 
5,000
 
 
วันที่ 16-20 ต.ค. 60
 
15,888
 
15,888
 
15,888
 
7,888
 
5,000
 
 
วันที่ 17-21 ต.ค. 60
 
16,888
 
16,888
 
16,888
 
8,888
 
5,000
 
 
วันที่ 18-22 ต.ค. 60
 
16,888
 
16,888
 
16,888
 
8,888
 
5,000
 
 
วันที่ 19-23 ต.ค. 60
 
18,888
 
18,888
 
18,888
 
10,888
 
5,000
 
 
วันที่ 20-24 ต.ค. 60
 
17,888
 
17,888
 
17,888
 
9,888
 
5,000
 
 
วันที่ 21-25 ต.ค. 60
 
16,888
 
16,888
 
16,888
 
8,888
 
5,000
 
 
วันที่ 22-26 ต.ค. 60
 
15,888
 
15,888
 
15,888
 
7,888
 
5,000
 
 
วันที่ 23-27 ต.ค. 60
 
15,888
 
15,888
 
15,888
 
7,888
 
5,000
 
 
วันที่ 24-28 ต.ค. 60
 
16,888
 
16,888
 
16,888
 
8,888
 
5,000
 
 
วันที่ 25-29 ต.ค. 60
 
16,888
 
16,888
 
16,888
 
8,888
 
5,000
 
 
วันที่ 26-30 ต.ค. 60
 
16,888
 
16,888
 
16,888
 
8,888
 
5,000
 
 
วันที่ 27-31 ต.ค. 60
 
16,888
 
16,888
 
16,888
 
8,888
 
5,000
 
 
วันที่ 28-1 พ.ย. 60
 
16,888
 
16,888
 
16,888
 
8,888
 
5,000
 

***ไม่มีราคาเด็ก INFANT 6,000 บาท***

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

มรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์กรยูเนสโก

                ป้อมฮวาซอง

                ตั้งอยู่ที่ซูวอน  เคียงกิโด  ป้อมฮวาซองสร้างขึ้นโดยกษัตริย์องค์ที่ 22 แห่งราชวงศ์โชซอน  ชองโจ  เพื่อเป็นเกียรติต่อบิดาผู้ล่วงลับของพระองค์  ซาโดเซจา  บิดาของพระองค์นั้นเป็นรัชทายาทของอาณาจักรแต่ต้องมาตายลงเสียก่อนที่จะได้ขึ้นครองราชย์  ป้อมนี้จึงเป็นหลักฐานถึงความเคารพบูชาที่กษัตริย์ชองโจมีต่อพระบิดา และป้อมนี้เป็นสิ่งก่อสร้างในการป้องกันที่ดีเยี่ยม  ที่สร้างขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ราชวงศ์  เมืองซูวอน  จะจัดพิธีผลัดเปลี่ยน   ทหารรักษาพระองค์ทุกๆวันอาทิตย์ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤศจิกายนในเวลา 14.00 น.

                พระราชวังเคียงบกกุง

                สุดปลายทางด้านเหนือของถนนเซจองโน  เราจะเห็นพระราชวังเคียงบกกุงตั้งโดดเด่นเป็นสง่า  นี่คือพระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน  ในบริเวณพระราชวังนี้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเกาหลีและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติ    ที่สองแห่งนี้นักท่องเที่ยวจะได้เที่ยวชมลักษณะเด่นๆ  ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเกาหลีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในอดีต  ไม่ว่าจะเป็นพระที่นั่งคึนจองจอน  ศาลาเคียงฮวยรูซึ่งตั้งอยู่กลางสระ  ศาลายางวอนจอง  หรืออาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นหลายอาคาร  ล้วนแล้วแต่แสดงถึงสถาปัตยกรรมอันงดงามและแวดล้อมด้วยทัศนียภาพเขียวขจีของสวนอันน่าอภิรมย์ 

                ประตูจอนชุมนุมเป็นประตูด้านตะวันออกของพระราชวังเคียงบกกุง  จะเปิดออกสู่ถนนซัมจองดองกิล ที่มีร้านขายฮันบก(ชุดประจำชาติ)  และหอแสดงศิลปะหลายแห่ง   ทางด้านเหนือสุดของถนนซัมจองดองกิล  ซึ่งยาวออกไป 1 กิโลเมตร  ผ่านด้านหน้าของทำเนียบชองวาแด  อันครึ้มไปด้วยต้นไม้ใหญ่  ซึ่งแผ่กิ่งก้านมาบรรจบกนตรงกลางถนน  เราก็จะเห็นมูกุงฮวา (สวนโรสออฟชารอน)  และหอประชุมชุมชนเฮียวจาดองซารางบาง  ซึ่งแสดงของกำนัลต่างๆที่ประธานาธิบดีคนก่อนๆของเกาหลีได้รับ  และประวัติศาสตร์โดยละเอียดของกรุงโซล

                พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติ

                พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแห่งเดียวที่จัดแสดงถึงขนบธรรมเนียมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเกาหลีกว่า 4,000 ชิ้น  มีห้องแสดงนิทรรศการสามห้องและห้องจัดแสดงพิเศษสองห้อง  ร้านค้า  ห้องสำคัญๆและอื่นๆ
ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี HKS-LJ53-C01 HAPPY KOREA WINTER SEORAKSAN & SKI 5D3N article
ทัวร์เกาหลี HKS-XX53-C01 HAPPY KOREA WINTER SEORAKSAN & SKI 5D3N article
ทัวร์เกาหลี HKS-LJ53-S03 HAPPY KOREA SUPER SURPRISE 5D3N article
ทัวร์เกาหลี HKS-XX53-S03 HAPPY KOREA SUMMER LOVE 5D3N article
ทัวร์เกาหลี HKS-LJ53-S04 HAPPY KOREA SUPER SURPRISE AUTUMN 5D3N
การแพทย์แบบตะวันตก
คิมจาง
ชุดฮันบก (ชุดประจำชาติเกาหลี)
ขนบธรรมเนียมประเพณี เกาหลี
การท่องเที่ยวเกาหลี
จุ๊บหลอกๆ อยากบอกว่ารัก 장난스런 키스 / Mischievous Kiss / Playful Kiss article
ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ article
ประเทศเกาหลี