ทัวร์เกาหลี HKS-XX53-C01 HAPPY KOREA WINTER SEORAKSAN & SKI 5D3N article
 
 
 
 
 
 
อัตราค่าบริการ 

เดินทาง

 
ราคาทัวร์ หมายเหตุ
ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง จอยแลนด์ พักเดี่ยว  
วันที่ 1-5 ธ.ค. 60
16,999
16,999
16,999
8,999
5,000
 
วันที่ 2-6 ธ.ค. 60
16,999
16,999
16,999
8,999
5,000
 
วันที่ 3-7 ธ.ค. 60
15,999
15,999
15,999
7,999
5,000
 
วันที่ 4-8 ธ.ค. 60
15,999
15,999
15,999
7,999
5,000
 
วันที่ 5-9 ธ.ค. 60
16,999
16,999
16,999
8,999
5,000
 
วันที่ 6-10 ธ.ค. 60
17,999
17,999
17,999
9,999
5,000
 
วันที่ 7-11 ธ.ค. 60
18,999
18,999
18,999
10,999
5,000
 
วันที่ 8-12 ธ.ค. 60
16,999
16,999
16,999
8,999
5,000
 
วันที่ 9-13 ธ.ค. 60
16,999
16,999
16,999
8,999
5,000
 
วันที่ 10-14 ธ.ค. 60
15,999
15,999
15,999
7,999
5,000
 
วันที่ 11-15 ธ.ค. 60
15,999
15,999
15,999
7,999
5,000
 
วันที่ 12-16 ธ.ค. 60
16,999
16,999
16,999
8,999
5,000
 
วันที่ 13-17 ธ.ค. 60
16,999
16,999
16,999
8,999
5,000
 
วันที่ 14-18 ธ.ค. 60
16,999
16,999
16,999
8,999
5,000
 
วันที่ 15-19 ธ.ค. 60
16,999
16,999
16,999
8,999
5,000
 
วันที่ 16-20 ธ.ค. 60
16,999
16,999
16,999
8,999
5,000
 
วันที่ 17-21 ธ.ค. 60
15,999
15,999
15,999
7,999
5,000
 
วันที่ 18-22 ธ.ค. 60
15,999
15,999
15,999
7,999
5,000
 
วันที่ 19-23 ธ.ค. 60
16,999
16,999
16,999
8,999
5,000
 
วันที่ 20-24 ธ.ค. 60
16,999
16,999
16,999
8,999
5,000
 
วันที่ 21-25 ธ.ค. 60
16,999
16,999
16,999
8,999
5,000
 
วันที่ 22-26 ธ.ค. 60
16,999
16,999
16,999
8,999
5,000
 
วันที่ 23-27 ธ.ค. 60
16,999
16,999
16,999
8,999
5,000
 
วันที่ 24-28 ธ.ค. 60
17,999
17,999
17,999
9,999
5,000
 
วันที่ 25-29 ธ.ค. 60
17,999
17,999
17,999
9,999
5,000
 
วันที่ 26-30 ธ.ค. 60
17,999
17,999
17,999
9,999
5,000
 
วันที่ 27-31 ธ.ค. 60
18,999
18,999
18,999
10,999
5,000
 
วันที่ 28-1 ม.ค. 60
24,999
24,999
24,999
16,999
5,000
 
วันที่ 29-2 ม.ค. 60
25,999
25,999
25,999
17,999
5,000
 
วันที่ 30-3 ม.ค. 60
24,999
24,999
24,999
16,999
5,000
 
วันที่ 31-4 ม.ค. 60
18,999
18,999
18,999
10,999
5,000
 

***ไม่มีราคาเด็ก INFANT 6,000 บาท***

 
=========================================
***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ำมันของสายการบิน***
***บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน*** 
 
 
==============================================================
   

ตารางการเดินทาง

 

Day 1

วันแรก : สนาบินสุวรรณภูมิ

21.30 น. | คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินจินแอร์ (LJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 
 

 

Day 2 

วันที่ 2 สนามบินอินชอน – ONE MOUNT SNOW PARK - หมู่บ้านอังกฤษ – เรียลไบค์ (ไม่รวมค่าปั่น) - เกาะนามิ
 
01.05 น. |
เหินฟ้าสู่กรุงโซล โดยสายการบินจินแอร์ เที่ยวบินที่ LJ002 (ใช้เวลาบินประมาณ 5.30 – 06.00 ชั่วโมง)
  
08.25 น. |
     เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่งโมง) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ONE MOUNT SNOW PARK เราจะให้ท่านเข้าสู่โลกแห่งการพักผ่อนกลางแจ้งและในร่มที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโซล ภายในมีการจัดแบ่งโซนออกเป็นฟิตเนส กอล์ฟคลับ ศูนย์อาหาร ร้านค้าช้อปปิ้ง สวนน้ำแข็ง สวนหิมะ สวนน้ำขนาดใหญ่ (ไม่รวมค่าเข้าสโนว์ปาร์คท่านละ 600 บาท หรือ 15,000 วอน // ค่าเช่าเสื้อแจ็กเก็ต ท่านละ 200 บาท หรือ 5,000 วอน // ค่ากิจกรรมสุนัขลากล้อเลื่อน (เฉพาะเด็ก) ท่านละ 360 บาท หรือ 9,000 วอน // ค่าถุงมือ 40 บาท หรือ 1000 วอน)
 
 
 
 
เที่ยง
     บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) เมนู จาจังมยอน (BLACK BEAN SAUCE NOODLE) เป็นอาหารจีน-เกาหลีชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยเส้นบะหมี่ ราดและคลุกซอสข้นที่ทำจากชุนจัง (เต้าเจี้ยวถั่วดำหมัก) ผัดกับผัก เนื้อหมูหั่น ชื่อซอส จาจัง เป็นอาหารระดับท็อปฮิตที่คนเกาหลีนิยมสั่ง มีต้นกำเนิดมาจากจ๋าเจี้ยงเมี่ยน ในมณฑลชานตงของประเทศจีน จุดเริ่มต้นของจาจังมยอน สามารถสืบย้อนกลับไปถึงสมัยราชวงศ์โชซอน เมื่อโชซอนเปิดอินชอนเป็นเมืองท่า ชาวจีนจำนวนมากจากชานตงจึงอพยพมาอาศัยในย่านหนึ่งของเมืองซึ่งทุกวันนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่ออินช็อนไชนาทาวน์ ชาวจีนกลุ่มนี้เป็นผู้ตั้งร้านอาหารจีนและดัดแปลงสูตรจ๋าเจี้ยงเมี่ยนแบบดั้งเดิมให้เข้ากับความชอบของชาวเกาหลี 
 
 
 
 
  
 
บ่าย 
       จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ PAJU ENGLISH VILLAGE สถานที่ถ่ายทำซีรี่ส์เกาหลีที่โด่งดังต่างๆ สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมของเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินและชมความน่ารักโดยรอบ นำท่านเดินทางไปปั่น RAIL BIKE (ไม่รวมค่าปั่น ท่านละ 400 บาท หรือ 10,000 วอน) ท่านจะได้สนุกสนานกับการปั่นจักรยาน 4 ล้อแบบพิเศษไปตามรางรถไฟตลอดเส้นทางท่านจะได้พบกับธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ที่ปกคลุมไปด้วยป่าเขาสลับซับซ้อน จากนั้นนำท่านลงเรือเฟอร์รี่เดินทางสู่ เกาะนามิ โดยใช้เวลาข้ามประมาณ 10 นาที พบกับ สุสานนายพลนามิ (Tomb of General Nami) เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของเกาะนามิเป็นอย่างยิ่ง เพราะเกาะแห่งนี้ตั้งตามชื่อของนายพลนามิซึ่งเข้ารับราชการตั้งแต่อายุ 17 ท่านเป็นผู้มีความสามารถนำทัพไปปราบจลาจลในทางภาคเหนือของเกาหลีจนได้รับตำแหน่งสูงในขณะที่ท่านอายุยังน้อย แต่ต่อมาภายหลังท่านได้ถูกใส่ร้ายโดยศัตรูทางการเมืองและถูกประหารชีวิต จากนั้นชมวิวทิวทัศน์ของสถานที่เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี Winter Love Song อันโด่งดังไปทั่วเอเชีย พร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพอันสวยงามน่าประทับใจสุดแสนโรแมนติกเปรียบประดุจท่านเป็นพระ-นาง ในละคร เลยทีเดียว ที่นี่ท่านจะได้พบกับ รูปปั้นของเบยองจุนและนางเอกซีรี่ย์ และอิสระเดินชมตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาพบกัน ณ จุดนัดหมายเพื่อลงเรือกลับจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูวอน
 
ค่ำ
 
       บริการ เมนูบูลโกกิ คือหมูหมักเกาหลี ทานกับน้ำซุปร้อนๆรสกลอมกล่อม (มื้อที่ 2

 
 
ที่พัก : นำท่านสู่ JM HOTEL, SIHEUNG TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่า
 
 
 
 
 
 
 

 

Day 3

วันที่ 3 : วัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล - ศูนย์เครื่องสำอาง - โรงงานสาหร่าย - เรียนรู้การทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก – ภาพ 3 มิติ - ตลาดทงแดมุน - โชว์ FANTASTIC
 
เช้า
     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3นำท่านเดินทางสู่ วัดวาวูจองซา นำท่าน ชมและนมัสการเศียรพระพุทธเจ้า ขนาดใหญ่สีทองอร่าม ดูโดดเด่นมาแต่ไกล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของวัดนี้ เศียรพระพุทธรูปนี้มีความสูงถึง 8 เมตร วางตั้งอยู่บนกองหินขนาดใหญ่ ถ้ามองจากระยะไกลกองหินนี้จะดูเหมือนลำตัวของพระพุทธรูป แต่ความจริงแล้วมีแค่เศียรพระเท่านั้นที่ทำมาจากไม้ โดยเศียรพระพุทธรูปที่นี่ได้รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊คให้เป็นรูปสลักจากไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยที่มีความสูงถึง 8 เมตร เมื่อเดินเข้าสู่อุโบสถซึ่งอยู่บนเนินเขา จะพบกับที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ที่แกะสลักมาจากไม้ซึ่งนำมาจากอินเดีย และมีความเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ ส่วนด้านบนสุดมีพระพุทธรูปปางสมาธิสีทององค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ ที่นี่ท่านสามารถทำบุญซื้อกระเบื้องหลังคาวัดและเขียนชื่อไว้บนหลังคาเหมือนของไทยเราด้วย วัดนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1970 โดยนักบวชแฮด๊อกเพื่อแสดงการตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้าในการรวมประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ภายในมีรูปสลักสะสมจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกมากกว่า 3,000 องค์ 
  
เที่ยง
    บริการ เมนูหมูย่างเกาหลีหรือพอร์คคาลบี้ (มื้อที่ 4) เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก โดยนำหมูส่วนที่ติดกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิมเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงหลากชนิดกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวสูตรเฉพาะและน้ำซุปสาหร่าย
 
บ่าย
     จากนั้นท่านเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ (รวมค่าบัตร) เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา เชิญท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมขบวนพาเหรดแฟนตาซีจากตัวการ์ตูนสุดน่ารัก เติมเต็มความสุขของท่านสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นต่างๆ ไม่จำกัดชนิดพร้อมทั้งบรรยากาศสุดโรแมนติกท่ามกลางสวนสวยที่จะผลัดเปลี่ยนจัดแสดงดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาลตลอดทั้งปีจากนั้นนำท่านสู่กรุงโซล แวะ COSMETIC OUTLETS เป็นศูนย์รวมของเครื่องสำอางของเกาหลี อาทิ ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมที่นำเข้ามาจากทั่วโลก อิสระท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเข้าชม โรงงานสาหร่าย ของฝากที่มีชื่อเสียงของเกาหลีผลิตสาหร่ายใหม่สดทุกวันมีหลายรสชาติให้ท่านได้เลือกซื้อไปเป็นของฝาก นำท่านเรียนรู้วิธีการทำคิมบับหรือข้าวห่อสาหร่าย อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คำว่า คิม แปลว่า สาหร่าย คำว่า บับ แปลว่า ข้าว ลักษณะจะเป็นแท่งยาวๆ แล้วจะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำ จิ้มกับโชยุหรือวาซาบิก็ได้ตามใจชอบพิเศษ!!! สวมชุดประจำชาติเกาหลี (ฮันบก) มีหลากหลายชุดให้ท่านได้เลือกใส่พร้อมเก็บภาพประทับใจ สนุกสนานกับการถ่ายรูปกับภาพ 3 มิติ
 
เย็น
      บริการ เมนูบุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่าง เสิร์ฟไม่อั้น (มื้อที่ 5หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านทงแดมุน แหล่งช้อปปิ้งที่ชื่อได้ว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออก ท่านสามารถซื้อสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัดหรือของที่ระลึก อาทิ ชุดเครื่องครัว ถุงน่องถุงเท้า ผ้าพันคอ ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการช้อปปิ้งสินค้าในราคาเกาหลีอย่างแท้จริง จากนั้นนำท่านชมโชว์พิเศษ FANTASTIC การแสดงประกอบดนตรีบอกเล่าเรื่องราวของหนุ่มสาวน่าประทับใจ
 

 
 

ที่พัก   นำท่านเข้าสู่ที่พัก PRIME HOTEL / INTERCITY HOTEL / BENIKEA HOTEL หรือเทียบเท่า

 

Day 4

วันที่ 4 : ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – พระราชวังเคียงบ็อค – ผ่านชมบลูเฮาส์ - DUTY FREE – ย่านฮงอิก – ช้อปปิ้งเมียงดง                                                        

 
เช้า |รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ศูนย์โสมรัฐบาลซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและนำกลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ จากนั้นนำท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกรวมถึงสถาบันต่างๆยอมรับว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบำรุงตับและดูแลตับของเรา เป็นสมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบัน ท่านจะได้ชมการสาธิตการทดลองตัวยาจากสมุนไพรชนิดนี้มี ฮอกเกนามู เป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง จากนั้นชมพระราชวังเคียงบ็อค เป็นพระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชชอน (ค.ศ.1392-1910) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1394 ต้นพระราชวงศ์ที่สถาปนาขึ้นโดยกษัตริย์แทโจ ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลังแต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้ำที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆสำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ภายในมีการแสดงโชว์การเปลี่ยนเวรยามของทหารราชองครักษ์ การโชว์แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 30 นาที มีโชว์ทั้งหมด 3 รอบ คือ เวลา 10.30 น. รอบ 13.30 น. และ 15.30 น.จากนั้นผ่านชมบลูเฮาส์ทำเนียบของประธานาธิบดี (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆทั้งสิ้น) ผ่านชมอนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์สัญลักษณ์ความเป็นอมตะและชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกรและวงเวียนน้ำพุซึ่งนับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล 
 
08.25 น. |
     เดินทางถึงสนามบินอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านเทพนิยายซองวุลดง (SONGWOL-DONG FAIRY TALE VILLAGE) เป็นถนนเล็กๆ ในเมืองย่าน JUNG GU ของจังหวัดอินชอน (INCHEON) ใกล้ๆกับท่าเรืออินชอน ออกแบบและตกแต่งตามผนังบ้าน กำแพงต่างๆ รวมทั้งทางเดินต่างๆให้เป็นไปตามเทพนิยายหรือการ์ตูนของดิสนีย์ เช่น เรื่อง อลาดิน สโนไวท์ หรือปีเตอร์แพน เนื่องจากว่า หลังจากที่คนหนุ่มคนสาวแยกย้ายออกไปหางานทำในเมืองใหญ่ๆ จนเหลือแต่ชุมชนที่เงียบเหงาแห่งนี้ ชาวชุมชนก็เลยปรึกษากันและได้แนวทางในการที่จะทำเป็นถนนเทพนิยายแบบนี้ เพื่อให้คนที่ยังเหลืออยู่ ได้มีอาชีพ สามารถทำมาหากินที่บ้านของตัวเองได้ ซึ่งก็ประสบความสำเร็จอย่างน่าชมเชย จากนั้นชม อินชอน ไชน่าทาวน์ (INCHEON CHINA TOWN) เกิดขึ้นช่วงปีเดียวกับการเปิดท่าเรืออินชอน เมื่อปี ค.ศ. 1883 โดยมอบเป็นพื้นที่พิเศษให้กับชาวจีนในยุคนั้น คือ ราชวงศ์ฉิง (CHING DYNASTY) ในอดีตเคยมีร้านขายของประเภทต่างๆที่มาจากเมืองจีน แต่ในปัจจุบันร้านส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหาร ถึงแม้ว่า คนรุ่นปัจจุบันในไชน่าทาวน์แห่งนี้จะเป็นรุ่นที่ 2 หรือ 3 แล้ว แต่ก็ยังเป็นย่านที่มีร้านอาหารที่มีกลิ่นอายความเป็นจีนอยู่มากที่สุด แล้วย่านนี้ยังเป็นไชน่าทาวน์เพียงแห่งเดียวในเกาหลีด้วย
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการ เมนู SAMGYETANG หรือ ไก่ตุ๋นโสม (มื้อที่ 7อาหารในวังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวงเชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดง และเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่ากักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำและเกลือ
 
 
 
 
บ่าย  |
     จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับฯลฯ นำท่านเดินทางสู่ ย่านฮงอิก ถนนสาย ART ชื่อ "ฮงแด" ย่อมาจาก "ฮงอิก แดฮักเกียว" (แปลว่า มหาวิทยาลัยฮงอิก) เรียกแบบย่อๆ เลยกลายเป็น "ฮงแด"  ย่านนี้มีทั้งร้านอาหาร คอฟฟี่ช็อป ผับ บาร์ ร้านขายเสื้อผ้า ร้านขายเครื่องสำอาง และเกสเฮ้าส์ ราคาย่อมเยา  ถือเป็นศูนย์รวมวัยรุ่นเด็กแนวชาวเกาหลี 
 
ค่ำ  |
     บริการ Shabu Shabu สุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ (มื้อที่ 8จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งย่านเมียงดงหรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใด ท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้ พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นแบบอินเทรน เครื่องสำอาง   แบรนด์ดังของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้ง ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าจำนวนมากในแต่ละวัน 

 

ที่พัก   PRIME HOTEL / INTERCITY HOTEL / BENIKEA HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว

 

 

Day 5

วันที่ 5 : RED PINE – แอมมาทิส - N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์) - ซุปเปอร์ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ                     
  
เช้า 
       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9) นำท่านสู่ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดงหรือ RED PINE ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขามาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดง โดยกว่าจะมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูลต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ำมันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน้ำมัน สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี นำท่านชมโรงงานเจียระไนพลอย แอมมาทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วงพลอยแห่งสุขภาพและนำโชค จากนั้นนำท่านสู่หอคอยกรุงโซล หรือ N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์ ท่านละ 400 บาท หรือ 10,000 วอน) ซึ่งอยู่บริเวณเนินเขานัมซานซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ที่ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง สวนพฤกษชาติ  อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติอันชุงกุน และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลีแนวน่ารักๆ เรื่อง กับดักหัวใจยัยแม่มดอิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยหรือคล้องกุญแจคู่รักตามอัธยาศัย 
 
เที่ยง
       บริการเมนู จิมดัก (มื้อที่ 10) ลักษณะเป็นไก่ผัดกับวุ้นเส้นและผัก เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ 
 
บ่าย 
     จากนั้นแวะซื้อของฝากที่ร้านซุปเปอร์มาเก็ต เลือกซื้อสาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสมในรูปขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม กิมจิเป็บเปโร้หรือป๊อกกี้เกาหลี ชินราเมงหรือมาม่าเกาหลี เป็นต้น สมควรแก่เวลา นำคณะเดินทางสู่สนามบินอินชอน

19.55 น. : ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินจินแอร์ เที่ยวบินที่ LJ001

23.35 น. : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

  

 
 
 
ราคาทัวร์รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ2.ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ4.ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ
5.ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ6.ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก.8.หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดรายการ
9.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
10.น้ำเปล่าวันละ 1 ขวด
ราคาทัวร์ไม่รวม  
1.   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
2.   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
3.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด ปกติ 15 กิโลกรัม
4.ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ
5.ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 35,000 วอน หรือ 1,050 บาท (ในวันเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ)
 
 
เงื่อนไขการจองทัวร์
* กรุณาวางเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท ช่วงเทศกาลมัดจำท่านละ 10,000 บาท ที่นั่งจะถูกยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจำแล้วเท่านั้น
* ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระ 20 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์)
* หลังจากชำระค่ามัดจำแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริษัทฯจะทำการออกตั๋ว โดยต้องแจ้งล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ก่อนการเดินทางเท่านั้น
 
 
 
เงื่อนไขการเปลี่ยนวันเดินทาง หรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง
• กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์) สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ ผู้เดินทางควรหาผู้เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้
• กรณีวันเดินทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดิน (ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์) สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ ผู้เดินทางควรหาผู้เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้
• กรณีจองทัวร์ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์) ผู้จองทัวร์ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ทุกกรณี
 
 
 
เงื่อนไขการยกเลิก
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์) บริษัททัวร์คืนค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดตามยอดที่ผู้จองชำระ (หากการเดินทางนั้นตรงกับช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศแล้ว ไม่อาจขอคืนเงินได้)
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์) บริษัททัวร์เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์) บริษัททัวร์เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์) บริษัททัวร์เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%
 
หมายเหตุ 
 
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์ตั้งแต่ 25 ท่านขึ้นไป หากมีลูกทัวร์ต่ำกว่านี้อาจจะต้องมีการปรับราคาขึ้น
2.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
3.ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลูกค้าที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเท่านั้น
4.ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
5. กรณีลูกค้าไม่เข้าร้านช็อป ชำระเพิ่มร้านละ 50 USD ต่อท่าน

 
ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี HKS-LJ53-C01 HAPPY KOREA WINTER SEORAKSAN & SKI 5D3N article
ทัวร์เกาหลี HKS-LJ53-S03 HAPPY KOREA SUPER SURPRISE 5D3N article
ทัวร์เกาหลี HKS-XX53-S03 HAPPY KOREA SUMMER LOVE 5D3N article
ทัวร์เกาหลี HKS-LJ53-S04 HAPPY KOREA SUPER SURPRISE AUTUMN 5D3N
ทัวร์เกาหลี HKS-XX53-S04 HAPPY KOREA SUPER SURPRISE AUTUMN 5D3N
การแพทย์แบบตะวันตก
คิมจาง
ชุดฮันบก (ชุดประจำชาติเกาหลี)
ขนบธรรมเนียมประเพณี เกาหลี
การท่องเที่ยวเกาหลี
จุ๊บหลอกๆ อยากบอกว่ารัก 장난스런 키스 / Mischievous Kiss / Playful Kiss article
ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ article
ประเทศเกาหลี