กำแพงเพชร ทัวร์กำแพงเพชร article
เกาหลี ทัวร์เกาหลี ที่พักเกาหลี ร้านอาหารเกาหลี แผนที่เกาหลี
ปาย ทัวร์ปาย ที่พักปาย ร้านอาหารปาย แผนที่ปาย
แม่ฮ่องสอน ทัวร์แม่ฮ่องสอน ที่พักแม่ฮ่องสอน ร้านอาหารแม่ฮ่องสอน แผนที่แม่ฮ่องสอน

บริษัททัวร์ แฮปปี้ ทริปส์ ขอแนะนำ ทัวร์ในประเทศน่าเที่ยว  มิ.ย. -ธ.ค. 53

ปาย, ทัวร์ปาย, แม่ฮ่องสอน, ทัวร์แม่ฮ่องสอน

Hp 105 ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เดินทางตอนเช้า พักเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย ที่ละ 1 คืน

ออบหลวง – สวนสนบ่อแก้ว –ถ้ำแก้วโกมล – พระธาตุดอยกองมู ปางอุ๋ง – ภูโคลน – วัดหัวเวียง – วัดจองคำ – หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว – ถ้ำน้ำลอด ปาย ห้วยน้ำดัง – โป่งเดือดป่าแป๋ – พระธาตุลำปางหลวง

3 – 6 ธ.ค. 53 ท่านละ ราคา 7,900 บาท / 31 ธ.ค.– 3 ม.ค.54 ราคา 8,500 บาท จองก่อน 15 ต.ค. ลด 300 บาท

ปาย, ทัวร์ปาย, แม่ฮ่องสอน, ทัวร์แม่ฮ่องสอน

Hp 104-S ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว ถ้ำแก้วโกมล แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ภูโคลน กะเหรี่ยงคอยาว ปาย ห้วยน้ำดัง พระธาตุลำปางหลวง ราคา 4,900 บาท จองด่วน

ปาย, ทัวร์ปาย, แม่ฮ่องสอน, ทัวร์แม่ฮ่องสอน

Hp 104 ทัวร์แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย

ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว ถ้ำแก้วโกมล แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ภูโคลน กะเหรี่ยงคอยาว ถ้ำน้ำลอดห้วยน้ำดัง สวนสัตว์เชียงใหม่ – แพนด้า - ถนนคนเดินเชียงใหม่

ราคา 5,900 บาท

เชียงใหม่, เชียงราย, ทัวร์เชียงใหม่, ทัวร์เชียงราย

Hp 103 ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย

ภูชี้ฟ้า – วัดร่องขุ่น – ดอยตุง ดอยอ่างขาง – วัดพระธาตุดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์ – วัดพระธาตุศรีจอมทอง – บ่อสร้าง สวนสัตว์เชียงใหม่ – แพนด้า - ถนนคนเดินเชียงใหม่

ราคา 6,500 บาท

ภูเก็ต, พีพี, สิมิลัน

Hp113 ภูเก็ต พีพี พังงา สิมิลัน

หมู่เกาะสิมิลัน เกาะสี่ (เกาะเหมี่ยง) พีพี – อ่าวมาหยา – อ่าวต้นไทร ชมพระอาทิตย์ตกแหลมพรหมเทพ พังงา – เกาะปันหยี

ราคา 7,900 บาท

ทัวร์ปายเดินทางโดยเครื่องบิน, ทัวร์แม่ฮ่องสอนเดินทางโดยเครื่องบิน

Hp 204 ทัวร์แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย (เครื่องบิน)

ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว ถ้ำแก้วโกมล แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ภูโคลน กะเหรี่ยงคอยาว Coffe in love - วัดพระธาตุแม่เย็น - สะพานประวัติศาสตร์ - ถนนคนเดิน ปาย ห้วยน้ำดัง ขุนแม่ยะ - โป่งเดือดป่าแป๋ - สวนสัตว์เชียงใหม่ – แพนด้า - ถนนคนเดินเชียงใหม่ ราคา 10,900 บาท  8 ท่านจัดกรุ๊ปส่วนตัวได้

4-6 ธ.ค. 53/ 10-12  ราคา 13,900 บาท / 31-2 ม.ค. 54 ราคา 14,900 บาท จองวันนี้- 31 ต.ค. 53 ลด 1,000 บาท 

hp214 ทัวร์กระบี่ ทะเลแหวก พีพี (เครื่องบิน) 

กระบี่ – น้ำตกร้อนและสระมรกต – วัดถ้ำเสือพีพี – อ่าวมาหยา – ถ้ำไวกิ้ง – ดำน้ำดูปะการังเกาะไผ่ ทะเลแหวก – ถ้ำพระนาง

ราคา 12,900 บาท

hp215 ทัวร์กระบี่ ทัวร์ตรัง (เครื่องบิน)

กระบี่ – น้ำตกร้อนและสระมรกต – วัดถ้ำเสือพีพี – อ่าวมาหยา – ถ้ำไวกิ้ง – ดำน้ำดูปะการังเกาะไผ่ ทะเลแหวก – ถ้ำพระนาง - ตรัง -ล่องทะเลตรัง - เกาะกระดาน - ถ้ำเลเขากอบ

ราคา 12,900 บาท
 
กำแพงเพชร : แผนที่สำคัญในจังหวัด
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการเดินทาง แผนที่สำคัญในจังหวัด แผนที่ท่องเที่ยว (GIS)
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ สถานที่พักแรม ร้านอาหาร สินค้าพื้นเมือง
ร้านและแหล่งจำหน่ายของที่ระลึก วัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมท่องเที่ยว ตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยว
บทความที่น่าสนใจ มุม Download
 

กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง
ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ

กำแพงเพชร อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ทางทิศเหนือและทิศใต้ของจังหวัดเป็นที่ราบ ทางทิศตะวันตกเป็นภูเขาสลับซับซ้อนและเป็นต้นน้ำของลำธารต่าง ๆ เช่น คลองสวนหมาก คลองวังเจ้า คลองขลุง และคลองแขยง ซึ่งจะไหลลงสู่แม่น้ำปิง ที่เป็นแม่น้ำสำคัญที่ไหลผ่านกลางพื้นที่ของจังหวัดตั้งแต่เหนือสุดจนใต้สุด

กำแพงเพชรเป็นที่ตั้งของเมืองเก่าที่ปรากฎหลักฐานอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยไม่น้อยกว่า 700 ปี เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสุโขทัย มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง และเป็นเมืองหน้าด่านทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญ กำแพงเมืองและป้อมปราการจึงถูกสร้างอย่างแข็งแรงและยังเหลือร่องรอยอยู่จนปัจจุบัน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ก่อนมีเมืองกำแพงเพชรเคยมีเมืองเก่ามาก่อน 2 เมือง คือเมืองชากังราว ตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำปิง และเมืองนครชุม อยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำปิง

กำแพงเพชร จึงเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และธรรมชาติป่าเขา น้ำตก อันงดงาม มีอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี 2534 และยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ นก สัตว์ต่าง ๆ อาทิ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติคลองลาน และอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงามอีกด้วย

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมือง จังหวัดตาก และอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก อำเภอโพธิ์ทะเล และอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

ที่ว่าการอำเภอ โทร. 0 5571 1310
เทศบาลเมือง โทร. 0 5571 1055
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5571 1820
โรงพยาบาลกำแพงเพชร โทร. 0 5571 1234, 0 5571 4223-5
สำนักงานจังหวัด โทร. 0 5571 0006
สถานีตำรวจภูธร โทร. 0 5571 1199, 0 5571 6868, 191
สถานีขนส่งจังหวัด โทร. 0 5579 9103

Link ที่น่าสนใจ

• สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร http://www.kamphaengphet.go.th
 
 แผนที่ท่องเที่ยว จ.กำแพงเพชร แนะนำการใช้งาน 


 

 สถานที่พักแรมในจังหวัด กำแพงเพชร

  เทพนคร
ที่อยู่ : 12/1 ถ. ราชดำเนิน ซอย 13 อำเภอเมือง จ.กำแพงเพชร
โทร : 0 5571 1091   
จำนวนที่พัก 23 ห้อง, ราคา 180 - 350 บาท
  จิตรประภา
ที่อยู่ : 67 ม.2 อำเภอเมือง จ.กำแพงเพชร
โทร : 0 5579 9094, 0 5573 8767   
จำนวนที่พัก 30 ห้อง, ราคา 200 - 500 บาท
  พี รีสอร์ท
ที่อยู่ : 10/7 หมู่ 1 บ้านวังยาง อำเภอเมือง จ.กำแพงเพชร
โทร : 0 5570 1288, 0 5571 6233, 0 5571 2666   
จำนวนที่พัก 65 ห้อง ห้อง, ราคา 300 - 500 บาท
  เทคโน ริเวอร์วิว รีสอร์ท
ที่อยู่ : ม.2 ต.นครชุม อำเภอเมือง จ.กำแพงเพชร
โทร : 0 5579 9800, 0 5579 9987   
จำนวนที่พัก 44 ห้อง, ราคา 450 - 1,200 บาท
  ราชดำเนิน
ที่อยู่ : 114 ถ. ราชดำเนิน อำเภอเมือง จ.กำแพงเพชร
โทร : 0 5571 1029   
จำนวนที่พัก 50 ห้อง, ราคา 160 - 310 บาท
  เพชรโฮเต็ล
ที่อยู่ : 90 ถ. วิจิตร อำเภอเมือง จ.กำแพงเพชร
โทร : 0 5571 2810-5   
จำนวนที่พัก 211 ห้อง, ราคา 500 - 2,500 บาท
  นวรัตน์ 2
ที่อยู่ : ซ. ประพาส ถ. เทศา อำเภอเมือง จ.กำแพงเพชร
โทร : 0 5571 1106 , 0 5571 1211   
จำนวนที่พัก 60 ห้อง, ราคา 600 - 1,800 บาท
  กอโชคชัย
ที่อยู่ : 7/31 ถ. ราชดำเนิน อำเภอเมือง จ.กำแพงเพชร
โทร : 0 55711247 , 0 5571 1531   
จำนวนที่พัก 57 ห้อง, ราคา 210 - 310 บาท
ข้อมูลทั้งหมด : 8 แสดงข้อมูล : 1 - 8 หน้า: 1
 

บริษัททัวร์ แฮปปี้ ทริปส์ ขออาสาพาท่านเที่ยว ทั้งทัวร์ในประเทศ และ ทัวร์ต่างประเทศ TEL 02-987-3417 , 02-987-7426, 02-9873415 FAX 02-987-6708

 

รวมโปรแกรม ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์เอเชีย

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เขมร ทัวร์พม่า ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลย์เซีย
ทัวร์ลาว ทัวร์บาหลี ทัวร์เนปาล ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์อินเดีย
ทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์ลาวใต้ ทัวร์หลวงพระบาง ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์ปักกิ่ง
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์เฉินตู ทัวร์กวางเจา
ทัวร์ลาวใต้ ทัวร์เว้ ดานัง ฮอยอัน ทัวร์เซิ่นเจิ้น ทัวร์โตเกียว ทัวร์โอซาก้า

ทัวร์ยุโรป

ทัวร์อิตาลี ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ ทัวร์อังกฤษ ทัวร์เยอรมัน
ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์เชค ทัวร์ฮังการี ทัวร์สเปน
ทัวร์โปรตุเกส ทัวร์เดนมาร์ก ทัวร์สวีเดน ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์อียิปต์ ทัวร์อเมริกา ทัวร์แคนาดา

รวมโปรแกรม ทัวร์ในประเทศ

ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย ทัวร์แม่ฮ่องสอน ทัวร์เพชรบูรณ์ ทัวร์ทีลอซู
ทัวร์กระบี่ ทัวร์ตรัง ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์เกาะตะรุเตา ทัวร์เกาะช้าง
ทัวร์เกาะกูด ทัวร์เกาะเสม็ด ทัวร์เกาะสมุย ทัวร์เกาะเต่า ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ ทัวร์เขาใหญ่ ทัวร์อุบลราชธานี ทัวร์ภูเรือ ทัวร์กาญจนบุรี
ทัวร์ชะอำ ทัวร์หัวหิน ทัวร์ระยอง ทัวร์นครนายก ทัวร์ปราจีนบุรี

สถานที่ท่องเที่ยว ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นนทบุรี นครปฐม
นครนายก ปราจีนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ
สระแก้ว
ล่องแก่งหินเพิง
 ทองผาภูมิ
ตลาดน้ำอัมพวา ปราณบุรี หัวหิน สังขละบุรี เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ชะอำ
ทุ่งทานตะวัน เขื่อนแก่งกระจาน เขื่อนศรีนครินทร์ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก บึงฉวาก สามชุก
ดอนหอยหลอด ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เกาะเกร็ด พระที่นั่งวิมานเมฆ พระราชวังสนามจันทร์ สวนสามพราน
ตลาดดอนหวาย ตลาดน้ำลำพญา ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ไหว้พระ 9 วัด 3 จังหวัด ดรีมเวิลด์

สถานที่ท่องเที่ยว ภาคใต้

กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี
พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สตูล
สงขลา สุราษฎร์ธานี หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน ทะเลแหวก เกาะพีพี
สระมรกต ทะเลตรัง

สถานที่ท่องเที่ยว ภาคอีสาน

กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา นครพนม บุรีรัมย์
มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ
สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำพู อุบลราชธานี อุดรธานี
อำนาจเจริญ เขาใหญ่ เขาพระวิหาร ผาแต้ม ภูเรือ ภูหลวง
วังน้ำเขียว ทุ่งดอกกระเจียว ถ้ำมรกต อ่าวพังงา เกาะไข่

สถานที่ท่องเที่ยว ภาคเหนือ

กำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน นครสวรรค์
พิษณุโลก พะเยา เพชรบูรณ์ แพร่ พิจิตร

แม่ฮ่องสอน

ลำปาง ลำพูน สุโขทัย

อุตรดิตถ์

อุทัยธานี

ปาย

ดอยอางขาง ดอยอินทนนท์

ห้วยน้ำดัง

ดอยสุเทพ

ดอยตุง
แม่สาย ปางอุ๋ง

ทุ่งดอกบัวตอง

ภูหินร่องกล้า ภูทับเบิก น้ำตกทีลอซู
ภูชี้ฟ้า ดอยแม่สลอง วัดร่องขุ่น ล่องแก่งน้ำเข็ก ทุ่งแสลงหลวง เขาค้อ
ถ้ำแก้วโกมล กระเหรี่ยงคอยาว ภูโคลน โป่งเดือด

พระธาตุลำปางหลวง

ออบหลวง
ถ้ำลอด วัดพระนอน วัดจองกลาง วัดจองคำ

สถานที่ท่องเที่ยว ภาคตะวันออก

ชลบุรี

ระยอง

จันทบุรี ตราด  เกาะกูด เกาะช้าง
เกาะเสม็ด เกาะมัน เกาะล้าน เกาะสีชัง

สถานที่ ท่องเที่ยวต่างประเทศ ที่น่าสนใจ

หลวงพระบาง ลาวเหนือ ลาวใต้ เวียงจันทน์ จำปาสัก ปากเซ
สะหวันนะเขต นครวัด นครธม ปราสาทบันทายสรี ปราสาทแปรรูป ปราสาทตาพรม
ปราสาทบายน โรงถ่ายภาพยนตร์ หมู่บ้านนัมซาน Seoul Tower สวนดอกไม้โดโก สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ทงแดมุน อิเทวอน บลูเฮ้าส์ พระราชวังเคียงบ๊อก เมียงดง อาหารเกาหลี
โอซาก้า โตเกียว ฟุคุโอกะ   นารา เกียวโต ฮอกไกโด
 ทาคายาม่า วาคายาม่า โกเบ ฟูจิ

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

เชียงราย ทัวร์เชียงราย article
เชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ article
ตาก ทัวร์ตาก article
นครสวรรค์ ทัวร์นครสวรรค์ article
น่าน ทัวร์น่าน article
พะเยา ทัวร์พะเยา article
พิจิตร article
พิษณุโลก article
เพชรบูรณ์ article
แพร่ article
แม่ฮ่องสอน ทัวร์แม่ฮ่องสอน ที่พักแม่ฮ่องสอน article
ลำปาง article
ลำพูน article
สุโขทัย article
อุตรดิตถ์ ทัวร์อุตรดิตถ์ article
อุทัยธานี article
ข้อมูลท่องเที่ยว ภาคเหนือ article
ปาย, เที่ยวปาย, เมืองปาย, ทัวร์ปาย, article
วัดพระนอน article
ปางอุ๋ง, บ้านรวมไทย, article
ห้วยน้ำดัง article
โป่งเดือดป่าแป๋ article
เวียงกุมกาม article
พระธาตุลำปางหลวง article
วัดจองกลาง วัดจองคำ article
วัดหัวเวียง article
กระเหรี่ยงคอยาว article
ภูโคลน article
พระธาตุดอยกองมู article
สวนสนบ่อแก้ว article
พระธาตุสี่จอม article
ถ้ำลอดปางมะผ้า ถ้ำผีแมน article
ถ้ำแก้วโกมล ถ้ำน้ำแข็ง article
ออบหลวง อุทยานแห่งชาติออบหลวง article
งานพืชสวนโลก article
รักจัดปาย Love Fest Love Memory Concert
ใบประกาศ ผู้พิชิต 1,864 โค้ง article
เทศกาลหนังเมืองปาย
เวียงกุมกาม, เมืองใต้พิภพ article
สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ, ทัวร์ภาคเหนือ, articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล