คู่มือเที่ยวไต้หวัน

คู่มือเที่ยวไต้หวัน
การที่ได้มาทริปส์ทัวร์ไต้หวันกับ Happy Trips ถือว่าเป็นทริปส์ทัวร์ที่ราคาถูกแต่ประสบการณ์ที่ได้ไปเต็มไปด้วยความสุขที่มีค่า การเดินทางนี้จะทำให้คุณประทับใจไปอีกนานจนอยากจะอยู่ต่อ กับโปรแกรมที่ทางHappy Trips  ได้จัดเตรียมไว้ให้คุณได้ไปเที่ยวชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในที่แรก
คือ วัดจงไถซานซง ถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยงบประมาณสร้างกว่าหมื่นล้านบาท

 

 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ทัวร์ไต้หวัน
ตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คที่ทุกทัวร์ไต้หวันต้องไปเยือน
ช้อป ชิม ชิล 108 ที่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ไต้หวัน
วัดเดียวไหว้ได้เกือบทุกทวยเทพ วัดจงไถฉาน ซื่อ (ไต้หวัน)
ก่อนหน้า12ถัดไป
[Go to top]