hp104-B ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน article

 

   

 

เดินทาง

เดินทางโดย รถบัส / รถตู้

โปรโมชั่น

ราคา

ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน 1-5 พ.ค.58

 

 

6,500

ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน 29 พ.ค-2มิ.ย.58

 

จองก่อน 30เม.ย. ลด 300

6,500

ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน 29 ก.ค-2ส.ค.58

 

จองก่อน 15 พ.ค. ลด 300

6,500

ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน 12-16 ส.ค.58

 

จองก่อน 15 ก.ค. ลด 300

6,500

ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน 17-21 ก.ย.58

 

จองก่อน 15 ก.ค. ลด 300

6,500

ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน 24-28 ก.ย.58

 

จองก่อน 15 ก.ค. ลด 300

6,500

ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน 1-5 ต.ค.58

 

จองก่อน 15 ส.ค. ลด 300

6,500

ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน  8-12 ต.ค.58

 

จองก่อน 15 ส.ค. ลด 300

6,500

ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน  15-19 ต.ค.58

 

จองก่อน 15 ส.ค. ลด 300

6,500

ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน 22-26 ต.ค.58

 รถบัสปรับอากาศวีไอพี

จองก่อน 15 ส.ค. ลด 300

6,500

ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน 29ต.ค.-2พ.ย.58

 

จองก่อน 15 ส.ค. ลด 300

6,500

ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน  5-9 พ.ย.58

 

จองก่อน 15 ส.ค. ลด 300

6,500

ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน  12-16 พ.ย.58

 

จองก่อน 15 ส.ค. ลด 300

6,500

ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน  19-23 พ.ย.58

 

จองก่อน 15 ส.ค. ลด 300

6,500

ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน  26-30 พ.ย.58

 

จองก่อน 15 ส.ค. ลด 300

6,500

ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน  4-8 ธ.ค.58

รถบัสปรับอากาศวีไอพี

จองก่อน 15 ส.ค. ลด 300

6,500

ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน  5-9 ธ.ค.58

 

จองก่อน 15 ส.ค. ลด 300

6,500

ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน  6-10 ธ.ค.58

 

จองก่อน 15 ส.ค. ลด 300

6,500

ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน  9-13 ธ.ค.58

รถบัสปรับอากาศวีไอพี

จองก่อน 15 ส.ค. ลด 300

6,500

ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน  10-14 ธ.ค.58

 

จองก่อน 15 ส.ค. ลด 300

6,500

ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน  24-28 ธ.ค.58

 

จองก่อน 15 ส.ค. ลด 300

6,500

ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน  29ธ.ค.-2ม.ค.58

 

จองก่อน 15 ส.ค. ลด 300

6,900

ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน  30ธ.ค.-3ม.ค.58

รถบัสปรับอากาศวีไอพี

จองก่อน 15 ส.ค. ลด 300

6,900

ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน  31ธ.ค.-4ม.ค.58

 

จองก่อน 15 ส.ค. ลด 300

6,500

ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน  7ธ.ค.-11ม.ค.58

 

จองก่อน 15 ส.ค. ลด 300

6,500

วันแรก

กรุงเทพฯ - เชียงใหม่

18.30 น.

พร้อมกันที่ ณ สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา  เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ

19.30 น.

สำหรับท่านที่อยู่แถวดินแดง รอรถ ณ ปั้ม ปตท. ตรงข้าม มหาวิทยาลัยหอการค้า

20.00 น.

สำหรับท่านที่อยู่ใกล้รังสิต รอขึ้นรถ ตรงข้ามห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

21.00 น. ออกเดินทางโดยรถตู้สู่ จ.เชียงใหม่ พักผ่อนตามอัธยาศัย... จากนั้น รับประทาน (1) ณ ร้านอาหาร จ. อ่างทอง

 

ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน

ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน

ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน

ปาย แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน

 

วันที่สอง ออบหลวง – สวนสนบ่อแก้ว – ถ้ำแก้วโกมล – วัดจองกลาง – วัดจองคำ –หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว - พระธาตุดอยกองมู - แม่ฮ่องสอน ทัวร์แม่ฮ่องสอน 
04.30 น

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จ. เชียงใหม่ ให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว

05.00 น. พร้อมบริการอาหารเช้า (2) ณ ร้านอาหารอินทนนไอร์แลนด์
06.00 น.

นำท่านเปลี่ยนรถเป็น รถตู้ปรับอากาศท้องถิ่น เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติออบหลวง มีความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ประกอบด้วยโขดผา แมกไม้และลำน้ำที่ไหลแรงผ่านหลืบเขา ที่ชาวเมืองเหนือเรียกว่า “ออบหลวง” แกรนด์แคนยอนเมืองไทย 1 ใน Unseen Thailand ซึ่งเป็นเสมือนรูปเขาหินจูบกัน แฝงด้วยตำนานรัก อันหวานซึ้ง และตำนานเจ้าพ่อออบหลวง อันศักดิ์สิทธิ์ ชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติภายในเขตอุทยานฯ

 

09.00 น. นำท่านเดินทางถึง สถานีวัฒนวิจัยบ่อแก้ว (สวนสนบ่อแก้ว) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจวัตถุดิบเพื่อทำเยื่อกระดาษ เป็นแปลงทดลองปลูกพืชจำพวกสน และยูคาลิบตัส ในเนื้อที่ทั้งหมด 2,072 ไร่ อากาศของที่นี่ชื้นและเย็นตลอดปี งามด้วยทิวสนที่ปลูกอย่างเป็นระเบียบงามตา จึงทำให้บริเวณสถานีกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมแห่งหนึ่งสวยงามเหมาะแก่การถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

 

10.30 น. นำท่านเดินทางถึง ถ้ำแก้วโกมล ชมความงามของหินงอก หินย้อย ที่ถือว่าสวยที่สุดในประเทศไทย 1 ใน Unseen Natures and Wonders และเป็นอันดับ 1 ใน 3 ของโลก ซึ่งงดงามเหมือนดั่งเกล็ดน้ำแข็ง เกาะทั่วผนังห้องชมความสวยงาม ซึ่งสมเด็จพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร ถ้ำแม่ลาน้อย และได้พระราชทานนามถ้ำแม่ลาน้อยเป็นชื่อ “ ถ้ำแก้วโกมล ’’ และได้พระราชทานนามชื่อห้องในถ้ำแก้วโกมลซึ่งอยู่ภายในถ้ำเป็นชั้นๆจำนวน 5 ชั้นดังนี้ ชั้นที่หนึ่ง นามห้อง พระทัยธาร ชั้นที่สอง นามห้อง วิมานเมฆ ชั้นที่สาม นามห้อง เฉกหิมพานต์ ชั้นที่สี่ นามห้อง ม่านผาแก้ว ชั้นที่ห้า นามห้อง เพริดแพร้วมณีบุปผา
12.00 น บริการอาหารกลางวัน (3) ร้านอาหาร ภิญโญ
13.00 น. นำทุกท่านเดินทางสู่ จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างทางพักผ่อนตามอัธยาศัย...
15.00 น. นำทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว หรือชาวปาดอง ซึ่งมีนักธุรกิจนำพวกปาดองมาปลูกสร้างบ้านอาศัยอยู่แบบดั้งเดิมของเขา ไม่ได้ทำมาหากินด้วยอาชีพการเกษตร เขาไม่สามารถบุกหักล้างถางป่าสำหรับการเพาะปลูกได้เพราะอาศัยอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ชาวปาดอง จึงมีรายได้หลักจากนักท่องเที่ยวเยี่ยมชม และซื้อสินค้าที่ทำโดยชาวปาดอง
16.30 น.

นำท่านเดินท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยกองมู นมัสการพระธาตุประจำเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวเมือง กล่าวกันว่าใครที่มาแม่ฮ่องสอนแล้วไม่ได้ไปที่นี่ถือว่า ยังมาไม่ถึง นอกจากเป็นศาสนสถานสำคัญแล้วยังเป็นจุดชมทิวทัศน์เมืองแม่ฮ่องสอนอีกด้วย

18.00 น. นำท่านเดินทาง บ้านรักไทย บริการอาหารเย็น (4) ณ ร้านอาหาร ลีไวน์รักไทย
18.30 น. สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก ...ลีไวน์รักไทย โฮมสเตย์ สัมผัสอากาศหนาวเย็นทั้งปี นำท่านชิมชาอันเลื่องชื่อของบ้านรักไทย และชิมไวน์ผลไม้นานาชนิด ผลิดโดยชาวบ้านรักไทย สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย...

 

วันที่สาม ปางอุ๋ง – ภูโคลน –  ถ้ำลอด - Coffee in love – หมู่บ้านไทย-จีนยูนาน - ถนนคนเดินปาย 
04.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า
05.00 น. นำท่านเดินทางไปถึง บ้านรวมไทย โดย รถสองแถวท้องถิ่น เพื่อความปลอดภัยเนื่องจากถนนค่อนข้างแคบ ชมบรรยากาศของสายหมอกรอบ ๆ ทะเลสาบ ซึ่งงดงามจนเปรียบได้เป็น Switzerland เมืองไทย และเดินเล่นชมพันธุ์ไม้จากต่างประเทศ ที่ปลูกอยู่มากมายในโครงการตามพระราชดำริ ปางตอง 2 หรือ ปางอุ๋ง ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ทอแสงสีทองตกกระทบผืนน้ำ สะท้อนอาบแนวสนจนกลายเป็นสีทอง ซึ่งเป็นช่วงที่สวยทีสุดของปางอุ๋ง
07.00 น บริการอาหารเช้า (5) ร้านอาหาร
09.00 น. นำท่านเดินทางถึง ภูโคลน 1 ใน UnSeen Thailand ซึ่งภายในโลกมีแหล่งโคลนเช่นนี้อยู่เพียงสามแห่งเท่านั้น และหนึ่งในสามแหล่งนั้น นั่นคือ ภูโคลน แหล่งโคลนสุขภาพของเมืองไทย ให้ท่านได้ทดลองพอกโคลน ซึ่งจะช่วยให้ผิวพรรณผุดผ่อง และช่วยการหมุนเวียนของโลหิต หรือ จะลองแช่เท้ากลางบ่อสปากันได้ ตามอัธยาศัย...
12.30 น. 

บริการอาหารกลางวัน (6) ร้านอาหาร ร้านแก้วโมรา

14.30 น. เดินทางสู่ ถ้ำลอด (UNSEEN THAILAND)นำท่านพิสูจน์ความมหัศจรรย์ของ ถ้ำน้ำลอด  ถ้ำธารน้ำขนาดใหญ่ลึก 2.5 กิโลเมตร เกิดจากลำ "น้ำลาง" เซาะและกัดกร่อนรอยแยกของหินปูน ลอดผ่านภูเขาและทะลุออกอีกด้านหนึ่ง จนเกิดเป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่มีหินงอก หินย้อย อีกทั้งยังพบเครื่องมือเครื่องใช้ในสมัยโบราณ (ช่วงเทศกาล...หากรอคิวนานเกิน 2 ชั่วโมง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ)
  จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ อ.ปาย พร้อมชมและถ่ายรูปกับร้านกาแฟชื่อดังของเมืองปาย COFFEE IN LOVEสถานที่ถ่ายทำละครชื่อดัง อุบัติรักข้ามขอบฟ้านำแสดงโดย กอล์ฟ & ไมค์ นักร้องหนุ่มดูโอชื่อดัง
 

**พิเศษ...หากเดินทางช่วงเทศกาลสตอเบอรี อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินเดินเล่น ถ่ายภาพ พร้อมเลือกซื้อสตอเบอรี่ ตามอัธยาศัย ** ณ Love Strawberry Pai

  พร้อมเที่ยวชม หมู่บ้านไทยจีนยูนานสันติชลอิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินเดินเล่นชมวิถีชีวิตของชาวบ้านเผ่าต่างๆ ชมการเล่น ชิงช้าชาวเขา อันเป็นเอกลักษณ์ หรือเลือกซื้อสินค้าเป็นที่ระลึก
17.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ...
19.00 น. บริการอาหารเย็น (7) ณ ร้านอาหาร
  พักผ่อนหรือท่องราตรี เมืองปาย กันตามสบาย ......ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สี่             สะพานประวัติศาสตร์ - ห้วยน้ำดัง - วัดพระสิงห์ - ถนนคนเดินเชียงใหม่  
06.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า
07.00 น. พร้อมบริการอาหารเช้า (8) ณ ร้านอาหาร
08.00 น. นำทุกท่านเที่ยวชม สะพานประวัติศาสตร์ (ท่าปาย) ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง โดยทหารชาวญี่ปุ่นเพื่อใช้เป็นเส้นทางเดินทัพผ่านไปยังประเทศพม่า เช่นเดียวกับสะพานข้ามแม่น้ำแคว
  จากนั้นนำท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองปาย ณ วัดน้ำฮู กราบขอพร หลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปสิงห์สามอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองปายศรัทธาให้ความเคารพ ปะพรมน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าไหลออกมาจากพระเศียรของพระอุ่นเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล
 

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ชทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้า ณ จุดชมวิวกิ่วลม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่

12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร(9) หลังอาหาร
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ในบริเวณคูเมืองเชียงใหม่  อิสระให้กับทุกท่านสักการะ พระพุทธสิหิงค์ (พระสิงห์) พร้อมชมซุ้มประตูโขง และจิตรกรรมฝาผนัง ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านแวะเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองอันเลื่องชื่อนานาชนิดเป็นของฝาก อาทิเช่น แคบหมู, ไส้อั่ว, น้ำพริกหนุ่ม ฯลฯ

เย็น บริการอาหารค่ำ (10) ณ ห้องอาหาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับฯ

 

วันที่ห้า กรุงเทพฯ
05.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

    

อัตรานี้รวม  

  

1.ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง พร้อมทีวี วีซีดี
2.ค่าที่พัก 2 คืน (พักตามรายการระบุ)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท/ท่าน
6.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

สิ่งที่ควรนำติดตัว

กล้องถ่ายรูป, เสื้อกันหนาว, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว การสำรองที่นั่ง -วางมัดจำท่านละ 2,000 .-บาทโดยผ่านบัญชี

ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน - แฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์ เพื่อทำประกันการเดินทาง  

 

การชำระเงิน

โอนเงิน ชื่อ นายสุขสันต์ สินธุ์สุวรรณ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุทธิสาร ประเภทออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 069 - 2 – 60120-3 ส่งใบโอนเงินทางแฟกซ์ 02-9873417

  

อัตราดังกล่าวไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษและค่าอาหาร
  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการทัวร์โดยคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือกรณีที่สูญหายหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์ และเหตุการณ์บางอย่าง เช่น ภัยธรรมชาติการจราจล การนัดหยุดงาน การชุมนุมประท้วง ฯลฯ

 

บริษัททัวร์ แฮปปี้ ทริปส์ ขออาสาพาท่านเที่ยว ทั้งทัวร์ในประเทศ และ ทัวร์ต่างประเทศ TEL 02-987-3417 , 02-987-7426, 02-9873415 FAX 02-987-6708  

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ในประเทศ

HP119 HAPPY KOH LIPE 5D4N article
HP144 นครวัด - นครธม - ล่องโตนเลสาบ 3D2N article
HP146 สิบสองปันนา article
HP141 หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ article
HP246 เชียงของ สิบสองปันนา article
HP144 นครวัด พนมกุเลน article
HP 143-S เว้-ดานัง-ฮอยอัน-บาน่าฮิลล์ article
HP142 ลาวใต้ จำปาสัก article
HP103 ทัวร์เชียงราย ทัวร์เชียงใหม่ article
HP104 แม่ฮ่องสอน ปาย article
HP204 แม่ฮ่องสอน ปาย (เครื่องบิน) article
HP203 เชียงราย เชียงใหม่ (เครื่องบิน) article
HP145 เชียงตุง เมืองลา article
HP143 เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน article
HP113 สิมิลัน ภูเก็ต สิมิลัน พีพี พังงา article
HP213 ภูเก็ต พีพี พังงา (เครื่อง) article
HP132 เกาะกูด article
HP131 เกาะช้าง article
HP116 ทัวร์ตรัง ทะเลตรัง article
HP 116-T ท่องเที่ยวตรัง ประหยัดตังค์ article
HP 117 ทัวร์ หมู่เกาะสิมิลัน สิมิลัน article
HP219 เกาะหลีเป๊ะ (เครื่อง) article
HP115 กระบี่ ตรัง เขื่อนเชี่ยวหลาน article
HP 121 เกาะตาชัย สิมิลัน article
HP101 เชียงใหม่ article
HP102 เชียงราย article
Hp103 B เชียงราย – เชียงใหม่ article
hp106 เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน article
HP107 ปาย ทัวร์ปาย พักปาย 2 คืน article
HP108 ทัวร์ทีลอซู ทัวร์อุ้มผาง article
HP209 ปาย ห้วยน้ำดัง ดอยอินทนนท์ งานพืชสวนโลก 54 article
HP 109 เชียงใหม่ ปาย พืชสวนโลก article
จองทัวร์
HP104-A แม่ฮ่องสอน ปาย article
HP104-S แม่ฮ่องสอน ปาย article
HP115 S กระบี ตรัง ทะเลแหวก ถ้ำมรกต article
ทัวร์ปายโดยเครื่องบิน article
hp113-S ภูเก็ต พีพี สิมิลัน article
ทัวร์รถน่าเที่ยว article
HP111 ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์พีพี article
Hp112 กระบี่ พังงา ภูเก็ต article
HP114 ทัวร์กระบี่ article
hp118 -S เจาะลึกหมู่เกาะสิมิลัน-หมู่เกาะสุรินทร์-ตาไช-อาบน้ำแร่ระนอง-7 วัน 6 คืน article
HP118 หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน ดำน้ำดูปะการัง article
hp120 เกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง article
HP201 เชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ (เครื่อง) article
HP202 เชียงราย article
hp206 เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน article
HP214 กระบี่ article
hp151ทัวร์เขาใหญ่ ฟาร์มโชคชัย article
ปราสาทหินพิมาย พนมรุ้ง นครวัด article
ทัวร์เครื่องบิน น่าเที่ยว article
ติดต่อ แฮปปี้ ทริปส์ article
ค่าโฆษณา article
ที่พักปาย แม่ฮ่องสอน
รวมโปรแกรม ทัวร์แม่ฮ่องสอน article
ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ article
ไหว้พระ 9 วัด จ. พระนครศรีอยุธยา article
ไหว้พระ 9 วัด 3 จังหวัด สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง article
เกาะเสม็ด article
ทีลอซู น้ำตกทีลอซู อุ้มพาง เดินทางทุกศุกร์ article
ทัวร์ เชียงใหม่ งานพืชสวนโลก article
ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป article
HP246 เชียงของ สิบสองปันนา
รวมฟรีเว็บบอร์ดหลัก
HP 299 ดอยอินทนนท์ งานพืชสวนโลก 54 article
ทัวร์ระยอง
ทัวร์หัวหิน
ทัวร์ภูเรือ
ทัวร์อุบลราชธานี
ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์
ทัวร์เกาะเต่า
ทัวร์เกาะเสม็ด
www.toursooksun.com
เสน่ห์กรุงเก่า เล่าเรื่องย้อนยุค ไหว้พระ ๙ วัด article
กระบี่ ทัวร์กระบี่ แพ็คเกจทัวร์กระบี่ ที่พักกระบี่ สถานที่ท่องเที่ยวกระบี่, จ. กระบี่ article
ลาวใต้ ปากเซ นครจำปาสัก น้ำตกคอนพะเพ็ง article
กระบี่ 7-11 ธ.ค. 50 article
ทัวร์เขาใหญ่
พัทยา เมืองพัทยา
thailand article
พัทยา article
ชะอำ article
เกาะหมาก...เกาะหมาก article
hp 99 งานพืชสวนโลก article
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท. ) article
ทัวร์ แม่ฮ่องสอน งานพืชสวนโลก article
ทัวร์ เชียงราย-เชียงใหม่ articleก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 3 (152014)
avatar
wasin

ไปแม่ฮ่องสอน ต้น ธ.ค. สนุกมากครับ

กำลังหาเวลาว่าง จะไปเวียดนาม

ใครมีข้อแนะนำขอตัวช่วยหน่อยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น wasin วันที่ตอบ 2013-12-17 14:54:53


ความคิดเห็นที่ 2 (150565)
avatar
กบ

ต้องรอนครสวรรค์หรือลำปางครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น กบ (toursoksun-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-01-10 15:45:04


ความคิดเห็นที่ 1 (150561)
avatar
หนิง
อยุ่จังพิษณุโลกค่ะถ้าจองทัวร์เที่ยวปายวันแรกที่เดินทางบริษัททัวร์สามารถมารับที่พิษณุโลกได้มั้ยค่ะโดยที่ดิฉันจะได้ไม่ต้องไปขึ้นรถที่กทมคือรออยุ่ทางนี้เรยหรือให้สะดวกรอที่ไหนก้อได้ที่ทางรถทัร์ผ่านได้มั้ยค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น หนิง (nana_maya-at-windowslive-dot-com)วันที่ตอบ 2012-01-10 05:20:35ก่อนหน้า1ถัดไป


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล