ทัวร์ไต้หวัน

Sp5k8n.jpg

HAPPY TAIWAN ไต้หวัน LOVE LOVE 5D4N

รหัสทัวร์
HTW-XW53-C01
 
ทัวร์ไต้หวัน ชมตึกไทเป 101 ชิมเมนูเสี่ยวหลงเปา ชิมขนมโบราณหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ถ่ายรูปคู่ก้อนหินเศียรพระราชินี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอพรเทพกวนอูวัดเหวินหวู่  
 
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 
ช่วงวันเดินทาง :  มีนาคม 61
 
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
NokScootLogo4c.jpg
เริ่มต้นเพียง
23,999 บาท


Visitors: 88,877