ทัวร์เกาหลี

SXMJuZ.jpg

HAPPPY KOREA APRIL SNOW FESTIVAL 5D3N

รหัสทัวร์
HKS-TW53-CS02
 
เชิญสัมผัสหิมะเดือนเมษายน ชมการแข่งขันสโนว์สเลด เกาะนามิ - APRIL SNOW FESTIVAL - สกีรีสอร์ท ป้อมฮวาซอง - ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – COSMETIC OUTLETS - ตลาดทงแดมุน ศูนย์โสม – ชมซากุระที่ถนนยออิโด* - พระราชวังเคียงบ๊อค – ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – ดิวตี้ ฟรี – เมียงดง น้ำมันสนเข็มแดง – แอมมาทิส – หอคอย N SEOUL TOWER – โรงงานสาหร่าย – ใส่ชุดประจำชาติ (ฮันบก) - ภาพ 3 มิติ – ซุปเปอร์มาเก็ต   
 
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 
ช่วงวันเดินทาง :  เมษายน 61
 
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
Tway_Airlines_Logo.png
เริ่มต้นเพียง
27,999 บาท
Sa7IZN.jpg

HAPPY KOREA ENJOY SPRING & SUMMER 5D3D

รหัสทัวร์
HKS-TW53-AC03
 
ถนนเทพนิยาย – ย่านไชน่าทาวน์– พิพิธภัณฑ์ถ้ําควังเมียง – สะพานกระจกใสโซยังกัง - พาจู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - ซูวอน&ndash - ป้อมปราการฮวาซอง – นั่งรถไฟหัวมังกร (รวมตั๋ว) – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์- ศูนย์เครื่องสําอาง – ทงแดมุน – โซล - ชมดอกซากุระย่านยออิโด (ตามฤดูกาล) - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – พระราชวังถ๊อกซู - หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - วัดโชเกซา - ดิวตี้ ฟรี – ย่านฮงแด – ทริคอายและไอซ์มิวเซียม (ไม่รวมค่าเข้า) – เมียงดง - ศูนย์น้ํามันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยแอมเมทิส - N TOWER   
 
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 
ช่วงวันเดินทาง :  มีนาคม-มิถุนายน 61
 
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
Sadsyb.png
เริ่มต้นเพียง
14,999 บาท
SXLJCa.jpg

HAPPY KOREA CHECK IN @SEOUL 5D2N

รหัสทัวร์
HKS-XJ52-A03
 
ถนนเทพนิยาย – ย่านไชน่าทาวน์- พิพิธภัณฑ์ถ้ําควังเมียง– สะพานกระจก - พรี เมี่ยม เอาท์เล็ท – ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – พระราชวังถ๊อกซู - หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - วัดโชเกซา - ดิวตี้ฟรี – ย่านฮงแด – ทริคอายและไอซ์มิวเซียม (ไม่รวมค่าเข้า) - ศูนย์เครื่องสําอาง - ศูนย์น้ํามันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยแอมเมทิส - N TOWER – ซุปเปอร์มาเก็ต   
 
ระยะเวลา : 5 วัน 2 คืน
 
ช่วงวันเดินทาง :  พฤษภาคม-สิงหาคม 61
 
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
SXmQml.png
เริ่มต้นเพียง
12,999 บาท
SXyofR.jpg

HAPPY KOREA CHECK IN @SEOUL 5D2N 

รหัสทัวร์
HKS-XJ52-A04
 
ถนนเทพนิยาย – ย่านไชน่าทาวน์- พิพิธภัณฑ์ถ้ําควังเมียง– สะพานกระจก - พรี เมี่ยม เอาท์เล็ท – โซล - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – พระราชวังถ๊อกซู - หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - วัดโชเกซา - ดิวตี้ฟรี – ย่านฮงแด – ทริคอายและไอซ์มิวเซียม(ไม่รวมค่าเข้า) - ศูนย์เครื่องสําอาง - ศูนย์น้ํามันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยแอมเมทิส - N TOWER – ซุปเปอร์มาเก็ต  
 
ระยะเวลา : 5 วัน 2 คืน
 
ช่วงวันเดินทาง :  กันยายน-ธันวาคม 61
 
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
SXmQml.png
เริ่มต้นเพียง
13,999 บาท
Sad3mP.jpg

HAPPY KOREA SUPER SURPRISE SPRING 5D3N

รหัสทัวร์
HKS-XX53-S02
 
ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE – HYUNDAE OUTLET – เกาะนามิวัดวาวูจองซา – ทํากิมจิ – สวมชุดประจําชาติ (ฮันบก) - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์– กรุงโซล – ตลาดทง แดมุน – โชว์FANTA STICK – พระราชวังชางด๊อก - ศูนย์โสมเกาหลี – COSMETIC GALLERY – ดิวตี้ ฟรี – เมียงดง – N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - สมุนไพรฮอกเกนามู – ศูนย์น้ํามันสนเข็มแดง – พลอยแอมมาทิส – ซุปเปอร์มาเก็ต  
 
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 
ช่วงวันเดินทาง :  มีนาคม-เมษายน 61
 
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
Sadsyb.png.png
เริ่มต้นเพียง
14,999 บาท
SaYi5g.jpg

HAPPY KOREA ENJOY AUTUMN & WINTER 5D3N

รหัสทัวร์
HKS-TW53-AC04
 
พิพิธภัณฑ์ถ้ําควังเมียง – สะพานกระจกใสโซยังกัง - พาจู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - ซูวอน - ป้อมปราการฮวาซอง – นั่งรถไฟหัวมังกร (รวมตั๋ว) – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์- ศูนย์เครื่องสําอาง – ทงแดมุน – โซล - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – พระราชวังถ๊อกซู - หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - วัดโชเกซา - ดิวตี้ฟรี – ย่านฮงแด – ทริคอายและไอซ์มิวเซียม (ไม่รวมค่าเข้า) – เมียงดง - ศูนย์น้ํามันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยแอมเมทิส - N TOWER   
 
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 
ช่วงวันเดินทาง :  สิงหาคม-ธันวาคม 61
 
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
Sadsyb.png
เริ่มต้นเพียง
15,999 บาท
กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 88,877