ทัวร์ลาว


SFCPAl.jpg

HAPPY LAOS LUANGPRABANG น่าเที่ยว 2D1N

รหัสทัวร์
HLP-FD21-A02
 
กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางซี “Tat Kuang Si -ตลาดมืด ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-พระธาตุพูสี - วัดเชียงทอง-พระราชวังหลวงพระบาง-วัดวิชุน-หมู่บ้านผานม-วัดแสนสุขาราม-กรุงเทพฯ   
 
ระยะเวลา : 3 2 วัน 1 คืน
 
ช่วงวันเดินทาง :   เมษายน-มิถุนายน 61
 
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
SXmQml.png
เริ่มต้นเพียง
6,999 บาท
SF61Cf.jpg

HAPPY LAOS LUANGPRABANG หลวงพระบาง สะบายดี 3D2N

รหัสทัวร์
HLL-QV32-A02
 
เมืองหลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางซี (Tat Kuang Si Waterfalls) เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง-ตื่นเช้าไปร่วมทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียวกับชาวหลวงพระบาง-วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง-วัดวิชุนราช-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา  
 
ระยะเวลา :  3 วัน 2 คืน
 
ช่วงวันเดินทาง :  มีนาคม-พฤษภาคม 61
 
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
Lao-Airlines.png
เริ่มต้นเพียง
12,999 บาท
SFXiJt.jpg

HAPPY LAOS ปากเซ ไม่เทเธอ 3D2N

รหัสทัวร์
HLP-QV32-A02
 
นํ้าตกตาดฟาน –ไร่ชา – นํา้ตกผาส้วม- อลังการนํ้าตกหลี่ผี-นํ้าตกคอนพะเพ็ง (ไนแองการา่ แหง่ เอเชยี ) - ปากเซ   
 
ระยะเวลา :  3 วัน 2 คืน
 
ช่วงวันเดินทาง :  มีนาคม-พฤษภาคม 61
 
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
Lao-Airlines.png
เริ่มต้นเพียง
9,999 บาท

กรุณากรอกข้อความ...

Visitors: 88,877