ทัวร์กัมพูชา


HCA-XX32-A02.jpg

HAPPY COMBODIA Siem Reap So Good 3D2N

รหัสทัวร์
HCA-XX32-A02
 
เสียมเรียบ – โตนเลสาป – องค์เจ็ก องค์จอม ปราสาทบันทายสรี-นครวัด-นครธม (ปราสาทบายน )-ปราสาทตาพรม–พนมบาเค็ง–ชมโชว์ระบำอัปสร วัดใหม่ (“Killing Field”) – ช้อปปิ้ง ตลาดปซาจ๊ะ – โรงเกลือ - ปอยเปต  
 
ระยะเวลา :  3 วัน 2 คืน
 
ช่วงวันเดินทาง :  มีนาคม-พฤษภาคม 61
 
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
AWT-Bus.png
เริ่มต้นเพียง
6,999 บาท
SFvVDV.jpg

HAPPY CAMBODIA Siem Reap Missing You 3D2N

รหัสทัวร์
HCA-FD32-A02
 
เสยมเรียบ ี – โตนเลสาป – องค์เจ๊กองค์จอม - ยอดเขาพนมบาเค็ง - ปราสาทบันทายสรี–ปราสาทตาพรหม–นครธม(ปราสาทบายน)นครวัด–ชมโชว์ระบําอัปสรา(B/L / D ) - วัดใหม่ –สนามบินเสยมเรียบ   
 
ระยะเวลา :  3 วัน 2 คืน
 
ช่วงวันเดินทาง :  มีนาคม-พฤษภาคม 61
 
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
air-asia-new-b.png
เริ่มต้นเพียง
10,999 บาท
Visitors: 88,877