ทัวร์ต่างประเทศยอดนิยม

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

SejSyI.jpg
HAPPY TOKYO SUPER SURPRISE5D3N
วันแรก สนามบินดอนเมือง วันที่สอง นาริตะ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ (-- /L/อิสระ) วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - พระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU - AMI PREMIUM OUTLET - นาริตะ (B / L / อิสระ) วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยว หรือ (B / อิสระ / อิสระ) ซื้อทัวร์ โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเมจิ – ย่านฮาราจูกุ – ย่านโอไดบะ - ย่านชินจุกุ วันที่ห้า วัดนาริตะซัน - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น

16,999

SejSyI.jpg
HAPPY TOKYO ใบไม้แดง 5D3N
วันแรก สนามบินดอนเมือง (-- /--/--) วันที่สอง นาริตะ - ภูเขาไฟฟูจิ – อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น - บุฟเฟ่ห์ ขาปู วันที่สาม โอชิโนะ ฮัคไค - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - JTC DUTY FREE - สาธิตการชงชา - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ – วันที่สี หอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเมจิ - ย่านฮาราจูกุ - ย่านชินจุกุ - โอไดบะ (B / อิสระ/ อิสระ) วันที่ห้า อิออน - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง อิสระ
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น

24,567

SFCPAl.jpg
HAPPY LAOS สบายดี หลวงพระบาง 3D2N
วันแรก กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุพูสี-ตลาดมืด (อิสระ) วันที่สอง ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง-พระราชวังหลวงพระบาง-วัดวิชุน-น้ำตกตาดกวางซี (อิสระ) วันที่สาม วัดแสนสุขาราม-หมู่บ้านผานม-สนามบินดอนเมือง ( B / L/ - )
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น

7,999

HCA-XX32-A02.jpg
HAPPY COMBODIA Siem Reap So Good 3D2N
นแรก กรุงเทพ – ปอยเปต – เสียมเรียบ – โตนเลสาบ – องค์เจ็ค องค์จอม (B/L/D) วันที่สอง ปราสาทบันทายสรี-นครวัด-นครธม (ปราสาทบายน )-ปราสาทตาพรม–พนมบาเค็ง–ชมโชว์ระบำอัปสร (B/L/D) วันที่สาม วัดใหม่ (“Killing Field”) – ช้อปปิ้ง ตลาดปซาจ๊ะ – โรงเกลือ - ปอยเปต – กรุงเทพฯ
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น

5,999

Visitors: 83,823